Рак

Био енергетика: коригиране на енергийните потоци

Био енергетика: коригиране на енергийните потоци

През последните години бяха проведени няколко проучвания от различни институти по био енергетика за установяване как биоенергийните терапии помагат при множество разстройства и заболявания.

Човешкият организъм е генератор и проводник на енергия. В и около човешкото тяло се намира мрежа от енергия. Тази енергия тече из тялото. Когато има нарушения в протичане на енергията, в организма се развива заболяване. Различни са факторите, които могат да повлияят енергийната система, включително храна, емоции и т.н. Енергията протича из организма по различен начин, когато сме здрави и когато сме болни. Поради това изучаването и корекциите на нарушенията в енергийните потоци чрез биоенергетичната терапия може да бъде ключов фактор за възстановяване на здравето.

Какво представлява био енергетиката?

Био енергетиката е мултидисциплинарна област. Неин обект е изучаването на преноса на енергия през клетки, тъкани и живи организми. Начинът, по който организмът регулира енергийните потоци и пренасянето им има огромно значение за здравето.

За да функционира нормално, организма зависи от хормони, като тестостерон, прогестерон, мелатонин, щитовидни хормони и DHEA (дехидроепиандростерон). Храненето играе важна роля в синтеза и активиране на тези хормони и за правилното функциониране на организма.

Наред с балансираното хранене, равновесието съзнание-тяло е също толкова важно за доброто здраве. Биоенергетичната терапия се основава на идеята, че между съзнанието и тялото съществува важна връзка. Тя използва научни методи за обяснение как действа подходът съзнание-тяло. Детоксикацията е също толкова важен аспект в грижите за енергийното поле. С времето натрупването на токсини прекъсва физиологичните функции. Затова е важно да детоксикираме тялото и съзнанието си – само така ще възстановим здравето си.

Пет са важните начини за възстановяване на биоенергийното здраве:

 • Хормони: хормоналният баланс е важен за правилното функциониране на организма (кортизол, тестостерон, прогестерон и щитовидни хормони).
 • Правилно хранене: най-подходяща е растителната храна, включваща супер-храни, сурови органични продукти, периодично гладуване и ферментационни техники. Храненето помага за активиране на хормоните.
 • Детоксикация: чрез използване на вода, соли и лимони. Избягвайте пластмасите и тежките метали; понижете излагането си на електромагнитни излъчвания.
 • Техники за успокояване на съзнанието: успокояване с медитация, хипноза, опростен живот и т.н. Работа за разбиране на осъзнатото и неосъзнатото.
 • Техники за релаксация на тялото: включват йога, лимфен дренаж, краниосакрална терапия и др.

Вярата е ключов момент за ускоряване на оздравяването

В допълнение към горе описаните техники, не забравяйте, че съзнателните и подсъзнателните вярвания ускоряват оздравителните процеси. Много от физиологичните процеси се осъществяват на подсъзнателно ниво. Вярването, че сте здрави създава енергийно поле в тялото, което драматично помага за възстановяване на здравето.

Според някои биоенергийни терапии, коригирането на енергийното поле и вярата в това са еднакво важни. Така е, защото когато съзнателно и подсъзнателно вярвате в този процес, вие създавате енергийно поле, което позволява на тялото да реагира на оздравяването. Потокът на енергията в организма е балансиран и облекчава болестните процеси.

Корени на енергийната медицина

Енергийната медицина има дълга история, както и основи в квантовата физика. Древните хора са били доста запознати с биоенергиите. Според Алберт Сцент Георгий (Albert Szent-Gyorgyi), носител на Нобелова награда през 1937 година, „Във всяка култура и всяка медицинска традиция, преди нашите, лечението е било придружавано от движението на енергиите”. Биоенергийните оздравителни техники са практикувани от древни времена. Древните египтяни, гърци и китайци са прилагали енергийни оздравителни техники, като използване на магнетит за подобряване на заболявания, свързани с повишен кръвоток. Библията и други свещени текстове също описват лечение за болести с докосване с ръце.

Рейки е модерна версия на това древно оздравително докосване, използвано днес от някои лечебни заведения. Едно проучване върху ефектите на терапевтичното докосване установи, че при хора, подложени на неконтакно терепевтично повлияване е наблюдавано значително понижаване на тревожността, в сравнение с тези на подобни контролни интервенции.

Изследвания на електрическото поле на организма

През 20-ти век, д-р Харолд Сакстън Бър (Harold Saxton Burr) от Университета в Йейл документира т.нар. от него енергийно поле на живота(L-Field). Той изследва нервната система, за да установи различните енергийни потоци в човека, животните, дърветата, използвайки различни апаратури за измерване на излъчваното поле. Документацията от неговите изследвания се намира в списание Биология и медицина, Йейл (Yale Journal of Biology and Medicine).

Съвременни изследвания потвърждават, че всяко събитие в организма, независимо нормално или патологично, предизвиква промени в електромагнитнот поле. По темата има редица научни доказателства. Например, през 1939 година Бур открил, че овулацията може да бъде регистрирана чрез всекидневното измерване на електрическото поле между пръстите. По-късно, през 1975 е създадена апаратура за измерване и документиране на овулацията.

В друго проучване учените установяват, че проводимостта на акупунктурните точки отразява заболяванията. При хората с чернодробни заболявания се наблюдава 18-кратно увеличение на проводимостта на точката на коляното. Според изследванията на Барбара Бревит (Barbara Brewitt) през 1966 година, белодробните заболявания се изразяват с 30% по-ниска проводимост в белодробната точка. Друго изследване при рака от 1986 показва 6-7 кратно увеличение на проводимостта в точките, свързани със заболяването. Изследователят д-р Джеймс Ошман (James Oschman) коментира: „Био енергийните полета бяха върнати от нищото и спекулациите към важната сфера на био медицинските изследвания”.

Къде са разположени енергийните центрове на организма?

Енергията протича през клетките в организма, но центърът на електромагнитното поле е сърцето. За измерване на електромагнитните полета на органите са използвани магнитометри. Установено е, че сърцето излъчва най-силно магнитно поле, около 100 пъти по-голямо от това на мозъка. ЕКГ и ЕЕГ записите показват, че сърцето също така излъчва електрическо поле, 60 пъти но силно от това на мозъка.

Има доказателства, че сигналите, произхождащи от сърцето, се предават към мозъка. Проучване демонстрира синхронизация между ЕКГ и ЕЕГ на майката и бебето ѝ. Въпреки че изследваните субекти не са били във физически контакт, учените успели да регистрират кога вниманието на майката е насочено към детето ѝ. Мозъчните вълни на майката се синхронизирали със сърдечната честота на бебето. Според някои данни, енергийното поле от сърцето се простира на около 5-6 метра от тялото във всички посоки и предава сигнали до всяка клетка на организма, повлиявайки физическото, менталното и емоционалното състояние.

Как сърдечната енергия влияе на организма

Енергийното поле от сърцето се предава на цялото тяло посредством екстрацелуларния матрикс. Това е най-голямата система на организма, и единствената, която има пряк контакт с всички останали. Известен е и като тъканно-интегритетен матрикс и неговата безкрайна фиброзна мрежа достига всяка част на организма. Този жив матрикс се основава на колагенови нишки.

Но най-голямата част от матрикса е изградена от вода и електролити. Осемдесет процента от човешкия организъм се състои от вода, която я прави най-разпространената комуникационна среда в него. Водата разпространява сигналите по-бързо от кръвоносните съдове и нервната система. Изследванията потвърждават многократно, че изложена на различни вибрации и честоти, структурата на водата се променя. Смята се, че промените във водната структура се отразяват на клетъчната комуникация. Изследователят Масару Емото (Masaru Emoto) изследва и фотографира промените, настъпващи във водата, изложена на различни енергии и емоции. Неговите изследвания подкрепят идеята, че водата е един от основните носители на биоенергийното поле за предаване на информация из организма.

Връзка между сърдечното поле и здравето

Електромагнитното поле на сърцето произвежда най-силното електромагнитно поле. Сърцето произвежда основния енергиен импулс. Генерираната енергия се предава из организма чрез кръвоносните съдове, нервите и тъканния матрикс. Има различни начини за измерване на сърдечното поле, като:

 • Колебания на сърдечната честота;
 • Мускулни изследвания;
 • ЕКГ, ЕЕГ, ЯМР;
 • Термограма;
 • SQUID магнетометър;
 • Телесни „biofeedback” устройства;
 • Биорезонансни устройства;
 • Био-фотон регистриращи устройства.

Колебания на сърдечната честота

Колебанията на сърдечната честота отрязяват ритмичността на сърдечната дейност. Наример – различния интервал между отделните сърдечни удари. Това би било некохерентен сърдечен ритъм. Тревогите, раздразнението, вълненията и разочарованията могат да причинят ритъмни нарушения, които нарушават дейността му. Прекалено честите ритъмни нарушения изконсумират телесните резерви от добавки и хормони.

Грижите, любовта, радостта и позитивните емоции, от друга страна, са изключително полезни за сърдечната дейност. Такива позитивни колебания могат да се постигнат чрез адренално дишане и йога. Според изледванията на Heart Mapping Institute, кохерентната сърдечна честота може да се постигне чрез 3 до 5-минутно преживяване на виртуална реалност на щастие, радост и голяма любов. Кохерентната сърдечна дейност има редица полезни страни, като:

 • 40% подобряване на дългосрочната памет;
 • 20% подобряване на кратковременната памет;
 • Високи тестови резултати;
 • Повишаване способностите за обучение;
 • Повишаване на саморегулаторните способност;
 • Повишаване на концентрацията;
 • Ускоряване на времето за реакции;
 • Ускорено обработване на информацията.

Фактори, повлияващи сърдечното поле

Когато сърдечното поле развие отклонения, електрическата система на организма се разбалансира, повлиявайки цялостното здраве. Към факторите, влияещи на сърдечното поле спадат другите електромагнитни полета, субстанции с електромагнитни свойства и полето на Земята. За да се коригира сърдечния енергиен дисбаланс, електромагнитното поле на тялото трябва да бъде коригирано чрез емоциите. Различните фактори, отразяващи се на сърдечното поле са:

 • Емоции, повлияващи сърцето;
 • Водната структура;
 • Електромагнитната радиация;
 • Растенията, животните и хората около нас;
 • Земното поле.

Емоции и свързаност

Позитивните емоции, дискутирани вече във връзка с колебанията на сърдечния ритъм, са мощен инструмент за поддържане на сърдечната дейност, който от своя страна прави организма ни по-здрав. Човешката свързаност е установено, че повлиява страхотно енергийното поле на целия организъм.

Структура на водата

Доколкото водата е основния път за пренасяне на енергия в организма, нейната структура играе ключова роля в балансирането на електромагнитното поле. Основната честота на водата варира в зависимост от източника ѝ, като така се променя цялата водна структура. Степента на електрическо съпротивление на водата също има значение. Колкото водата е по-чиста, толкова по-високо е съпротивлението ѝ.

Електромагнитна радиация

Всекидневно ние сме изложени на електромагнитните полета, излъчвани от различни устройства – от клетъчните телефони, до микровълновите фурни и съдомиалните машини. Радиационната експозиция нараства с времето и представлява сериозна заплаха за здравето в наши дни. Американската Академия по педиатрия издава специфични препоръки за понижаване експозицията на децата на безжични устройства и мобилни телефони. Проучване на Американската национална токсикологична програма разкрива, че излагането на безжична радиация повишава значително риска от мозъчни тумори при гризачи.

Телесната енергия може да бъде регулирана чрез посочените по-долу лечебни методи:

 • Телесни интервенции (като балансиране на енергията на живота и заземяване);
 • Вода с високо съпротивление;
 • Защитни устройства на клетъчните телефони;
 • Далечна инфрачервена терапия, регионална хипертермия;
 • Интервенции върху съзнанието (стрес-редуцираща само хипноза, само утвърждаване);
 • Магнити, слаботокова терапия, пулсово електромагнитно поле;
 • Рейки, терапия с „лекуващи” ръце;
 • Звуко-терапия, ниско-интензивна лазерна или светлинна терапия;
 • Биорезонансна терапия и хармонизиращи устройства.

Възстановяване на връзката със Земята

Енергийното поле, циркулиращо из нашите тела е в най-добро състояние, когато е свързано с естественото магнитно поле на Земята. Съществуването в тон с магнитното поле на планетата, Слънцето и дърветата е лековито. Проучване разкрива няколко здравни аспекта от възстановяването на връзката на организма с електроните от земната повърхност чрез „заземяване”. Към здравните ползи спадат успокояването на болката, подобряването на съня, балансирането на кортизола и контролът върху стреса. Заземяването понижава вискозитета на кръвта и слепването на клетките след двучасова процедура. Така понижава риска от сърдечно-съдови заболявания. Ходенето на бос крак, което създава по-добър контакт със земната енергия, има забележително влияние за нормализиране енергийното поле на организма.

В друго проучване се установява, че заземяването потиска възпалението и ускорява оздравяването. По време на експеримент, 84-годишна жена с диабет и отворена рана, неповлияваща се от лечение 8 месеца, била подложена на 30-минутни сеанси на заземяване. Раната започнала да зараства на първата седмица от процедурите и болката намаляла значително на края на втората седмица от експеримента.

Заземяването помага и за ускоряване на възстановяването при атлетите. Например, един колоездач, наранен при Обиколката на Франция, налагал „заземяващи” компреси над и под увредените участъци. Нараняванията се подобрили след два дни, със значително намаляване на болката и отока, което позволило на атлета да продължи състезанието. Заземяването помага за намаляване на оксидативния стрес, причиняван от реактивните кислородни съединения в организма. Тези съединения съдържат свободен електрон, който ги поддържа във високо реактивно състояние. Известни са и като реактивни метаболити. Излишък от такива молекули предизвиква възпаление, натоварване на черния дроб, замърсяване на екстрацелуларния матрикс и адренална недостатъчност. Земята, от друга страна е мощен източник на свободни електрони. Чрез заземяването реактивните кислородни молекули приемат електрони от земята, намалявайки реактивността си и възпалението.

Значението на кохерентната сърдечна дейност

Има данни, че нормалната (кохерентната) съдечна дейност помага за запазване енергийнине ресурси на организма и помага при различни болестни състояния. Поне в един случай, биоенергийната терапия е използвана за понижаване на телесното тегло. Методът явно действа, защото наднорменото тегло, свързано със самочувствието и негативните емоции, причинява нарушения на сърдечния ритъм. В такива случаи се използват повече хранителни вещества и хормони, оставяйки организма в състояние на недостатъчност. За възстановяване на ресурсите си той започва да се запасява с хранителни вещества, което води до натрупване на тегло. Решението е да се предизвика нормална сърдечна дейност, за да се съхранят хранителните вещества. За постигане на целта трябва да се постигне състояние на вътрешно щастие, радост и задоволство. На този етап организмът функционира ефективно и има достатъчно възможности да изгаря излишните калории.

Ритмичната сърдечна дейност помага и срещу стреса. Стресът е доказана причина за редица болестни състояния, включително зачестяващия синдром на адренално изтощение. Симптоматиката се изразява в слабост, натрупване на тлъстини в областта на корема и ханша, и непреодолима отпадналост. Синдромът се изразява с разнообразна симптоматика поради действието на невро/ендо/метаболитната система, включваща няколко от органите и системите, регулиращи стреса. Най-важната компонента на системата са адреналните жлези, секретиращи над 50 хормона, включително кортизол – основният анти-стресов хормон. При постоянен стрес адреналните жлези се претоварват и постепенно понижават ефективността си. Невро/ендо/метаболитната система помага за възстановяване на организма, но е много по-ефективна в съчетание с биоенергетичния подход „съзнание-тяло”. Вкарването на организма в състояние на правилен сърдечен ритъм възстановява функциите на редица органи и енергийните нива. Но при хора със синдром на адренално изтощение, биоенергийната терапия трябва да се прилага внимателно. Колкото индивидът е по-слаб, толкова по-висок е рискът от нежелани реакции. Стига се до допълнително отслабване и адренална недостатъчност. Преценявайте кое е най-подходящо за вас и се консултирайте със специалист, ако в нещо се съмнявате.

В заключение, доброто хранене, физическата активност и здравословният начин на живот се препоръчват за доброто здраве. В унисон с тези методи, поддържането на правилния баланс съзнание-тяло, връщането към природата и спазването на наученото от биоенергийната терапия са силна лечебна система. Чрез балансиране на енергийните системи, това е пътят към дългото здраве и живот.

Източник: www.drlam.com; Dr. Michael Lam, MD, MPH; Justin Lam, ABAAHP, FMNM

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Свържете се с лекар

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?