BezRak.com

Прочети още статии на тема:

как да живеем с рак?

Болката

Болката
20 ноември 2014

Болката е един от най-честите и най-плашещи симптоми на рака.

Болката е основният симптом при 40% от пациентите с онкологични заболявания, които са в процес на лечение, и при 75% с болест в напреднал стадий. И така, онкологичната болка e сложен проблем и има голямо значение за ежедневната клинична практика, която изисква мултидисциплинарно лечение.

Понастоящем има множество медикаменти за повлияване на болката. Онкологичната болка се повлиява в около 90% от случаите. Често пъти се комбинират фармакологични и нефармакологични средства.

Болката може да се дължи на няколко причини:

 • Директна инвазия на тумора. Това е най-честата причина и предполага над 70% от всички причини за болка.
 • Поради прилагането на лечебни процедури. Те могат да бъдат хирургическа операция, химиотерапия и лъчетерапия.
 • Други причини, в които са включени диагностичните тестове, или други болести, които са съществували предварително.

Болката на болния от рак може да бъде:

 • Остра: обикновено се дължи на прилагането на диагностични техники и терапии. Тази болка е с кратка продължителност (по-малка от 6 месеца) и обикновено се появява внезапно.
 • Хронична: това е типичната болка, причинена от рак. Трябва да се третира адекватно, защото може да доведе до значително изменение на качеството на живот на онкоболния в терминален стадий. Това е болка, която обикновено се появява бавно, и обикновено нейната продължителност във времето е по-голяма от 6 месеца.

Оценка на болката

За лечение на болка при онкоболни е необходимо да се направи оценка на интензитета ѝ и на въздействието, което тя оказва върху пациента. Това изисква задълбочена оценка на характеристиките на болката:

 • Кога и как е започнала.
 • Какво е нейното развитие с течение на времето.
 • Какви са нейните характеристики (локализация на болката, дали съществува причина, която да я предизвиква или да променя нейната интензивност, дали е придружена от други симптоми, като потене или храносмилателни разстройства и т.н.).
 • Какви препарати са прилагани за облекчаване на болката и с какви резултати.
 • Какво е въздействието върху личния и социалния живот на пациента.

Ключов момент при оценката на болката е клиничният преглед на пациента, което позволява да се определят няколко основни аспекта, като причината за болката и нейното естество (хронична или остра) и оценката на физическата и психологическа автономия на болния.

Често, лекарят използва скали за самооценка и въпросници, които дават представа за интензивността на болката и дали тя предизвиква някакво друго въздействие върху пациента като неспособност за нещо или промяна в настроението. Често картината на хронична болка е свързана с депресия или напрежение.

Tретиране на болката

Аналгетиците са основен инструмент в управлението на болката при онкоболните… Стратегията, която се използва за лечение на този симптом, се обуславя предимно от два фактора:

 • Интензивност на болката.
 • Произход и причина за болката.

Третирането на болката трябва да бъде индивидуализирано. Трябва да се избере най-адекватното лекарство за типа на болката и трябва да се прилага в правилната доза в продължение на адекватното време, така че да се постигне максимален ефект при минимални странични ефекти.

Лечението на онкологичната болка трябва да влияе върху различните аспекти на болката, включително възможните причини, отключващите или облекчаващи фактори, настроението и психо-социалното измерение на пациента, вида и интензитета на болката.

По-ефикасен контрол върху болката се постига, ако към медикаментозното лечение се прибавят средства за обща подкрепа – емоционална и психическа, осигуряване на пълноценна почивка и други. При неповлияване на болката, могат да се приложат по-сложни подходи, начини на приложение на обезболяващите, различни от оралния (интрамускулно, венозно, трансдермално). Може да се наложи хоспитализация.

Определени фактори могат да помогнат на пациента да се почувства по-добре и да страда по-малко. Ето някои препоръки:

 • Аналгетиците трябва да се приемат според наставленията, т.е. редовно и в определени часове (както е предписал лекарят), а не по искане от болния, когато го заболи.
 • Ако болката не се повлияе след известно време, консултирайте се с лекаря, за да промени лечението. Не променяйте дозировката и лекарствата сами.
 • Важно е пациентът да е придружен по време на деня и особено през нощта.
 • Стремете се атмосферата около болния да бъде комфортна (регулирайте температурата, пуснете лека музика, намалете светлината, ако иска да спи и т.н.).
 • Умората и безсънието усилват на болката. Ако болният не почива достатъчно, обсъдете това с неговия лекар, за да го вземе предвид, когато предписва лечение.
 • Някои лекарства, използвани за облекчаване на болката, може да имат някакъв страничен ефект, който да причинява дискомфорт на пациента, така че е важно да съобщавате на лекаря за всяка промяна.

И накрая, добре е да се спомене наличието на много други методи, водещи до облекчаване на онкологичната болка, като например използването на интравенозни биофосфонати за костни метастази, на радиофармацевтици или използване на лъчева терапия. Консултирай се със своя лекар относно правилния контрол на болката.

Виж продължение: Активен живот след терапията

Сподели
Прочети още статии на тема:

как да живеем с рак?

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи