BezRak.com

лекарствени гъби

Гъбата Мейтаке и рака

Гъбата Мейтаке и рака
13 март 2015

Многобройните възможности за приложение на гъбата Мейтаке (Grifola frondosa) в медицината я правят изключително ценна. През последните десетилетия на миналия век, японският изследовател Хишида и сътрудниците му откриват легендарната „D-фракция“ в Мейтаке, която съдържа 70% от (1,3) разклонен (1,6) бета глюкан и 30% протеин. През 1987 г. в Япония професор Нанба и сътрудниците му пък изолират от D-фракцията един единствен бета глюкан (1,3/1,6), наречен МТ-2 или Е-фракция.

При опити с животни се установява, че D-фракцията действа противотуморно при орален прием, а Е-фракцията само след интраперитонеално инжектиране – в перитонеалната (коремната) кухина и зад перитонеума (ципа, която покрива го­ляма част от вътрешните органи в коремната кухина).

Днес Мейтаке е една от най-изследваните гъби с доказана лечебна сила. През последните 30 години се наблюдава бум в броя на значимите научни изследвания и патенти върху продукти, които съдържат Мейтаке. През 2006 г. са известни повече от 80 патента и 25 научни статии за гъбата в световен мащаб. Обобщавайки тези доказателства се стига до заключението, че гъбата оказва силно въздействие върху имунната система като:

  • активира макрофагите
  • активира естествените клетки-убийци
  • активира Т-клетките-убийци
  • стимулира производството на интерлевкин 1 и 2

Кизаку Мори и сътрудници от Японския институт за изследване на гъбите (Mushroom Research Institute of Japan) и сътрудниците им от колежа по фармация „Kobe Women‘s College of Pharmacy“ в гр. Кобе, Япония, съобщават на международен конгрес в Пенсилванския държавен университет на САЩ, че изсушените и стрити на прах плодни тела на гъбата Мейтаке спират до 86% развитието на тумор при опитни мишки, заразени с рак. Ефектът е постигнат чрез активизиране на макрофагите – пътуващите клетки, които участват в борбата за защита на организма, естествените клетки-убийци и на Т-клетките-убийци. Други изследователи също постигат подобни ефекти, използвайки различни полизахариди, извлечени от Мейтаке.

В друго научно изследване се наблюдава действието на Е-фракцията (вид екстракт) от Мейтаке върху тумора на съединителната тъкан Саркома 180 при опитни животни. На експерименталните животни е имплантиран тумор и след това са третирани чрез интраперитонеално инжектиране с екстракт от гъбата в продължение на 10 дни. Потискането на на туморния растеж е 80,2%.

В голямо научно изследване известният японски изследовател професор Нанба давал на част от 165 болни от рак пациенти D-фракция (екстракт) от Мейтаке (от 30 до 100 мг дневно) и 4-6 г гъбен прах на таблетки. Лечението било допълнено от химиотерапия. Другата част от пациентите получили само екстракт от Мейтаке. Ефектът е анализиран на базата на нивото на туморния маркер, промяната в развитието на тумора и продължителността на живот на пациентите. Резултатите се различавали в зависимост от вида на тумора и метода на лечение. Нанба постигнал най-добър резултат при рак на гърдата, където настъпило подобрение в 78% от случаите. Комбинираното лечение (гъбен екстракт, гъбен прах и химиотерапия) и прилагането само на гъбена терапия имали почти еднакъв ефект. При рак на белите дробове комбинираната терапия постигнала в около 78% от случаите значително подобрение, а чистата гъбена терапия – само при около 66% от случаите. Самостоятелното прилагане на гъбената терапия обаче се отразило по-добре от комбинираната терапия спри рак на панкреаса и при мозъчен тумор, с процент на успех – 55%, респективно 50% и 35%, респективно 30%.

От многобройните значими научни изследвания трябва да се споменат още две, проведени през последните 10 години. Японският изследовател Кодома и сътрудници проучили нивото на цитотоксична активност на естествените клетки-убийци (NK-клетки) при онкоболни, на които била давана D-фракцията на Мейтаке. Те установили, че D-фракцията спира разпространяването на метастазите, ограничава експресията на туморните маркери и стимулира дейността на NK-клетките. Повишената активност се запазила непроменена за по-дълъг период от време. Резултатите показват ясно, че NK-клетките били активизирани не само по време на първоначалното въвеждане на D-фракцията. Екстрактът имал дългосрочен ефект чрез повишеното производство на интерлевкин.

Кодома и сътрудниците му публикували няколко важни студии. Екипът тествал комбинация от D-фракцията и прах от изсушени плодни тела на Мейтаке при пациенти на възраст от 22 до 57 години, болни от рак в стадий III-ІV. При рак на черния дроб се установила регресия на тумора в 58,3% от случаите или поне видимо подобрение на общото състояние на болните. При рак на гърдата тази стойност била 68,8%, а при рак на белите дробове – 62,5%. За съжаление, същото лечение при пациенти, болни от левкемия, от рак на стомаха и мозъчен тумор дало положителен ефект само в 10-20% от случаите.

Виж продължение: Гъбата Рейши и рака

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?