BezRak.com

Прочети още статии на тема:

профилактика на рака

Какво представлява профилактиката?

Какво представлява профилактиката?
15 септември 2014

Днес е известно, че някои нездравословни навици крият високи рискови фактори и могат да предизвикат рак. Ако водим здравословен живот, седем от всеки десет случаи на рак биха могли да се избегнат.

Какво представлява профилактиката?

Профилактиката е съвкупност от действия, които могат да се осъществят с цел намаляване на въздействието на външните фактори и/или смъртността, предизвикани от рак.

Профилактиката има следните цели:

 • Намаляване на въздействието: възможно e приблизително 75-80% от различните видове рак да се дължат на външни фактори, които всеки би могъл да промени и следователно, да намали риска от развитието на рак.
 • Намаляване на смъртността: това се постига чрез установяване на рака в ранен стадий и прилагането на просто и ефективно специфично лечение на рак.

Определение за първична и вторична профилактика

Първичната профилактика e съвкупността от дейности, насочени към промяна на нездравословните навици на населението. По този начин рисковите фактори не могат да въздействат върху конкретен орган и да причинят промени, които биха могли да предизвикат рак.

За да се промени даден навик, са необходими следните стъпки:

 • Наличие на достатъчна и достоверна информация за даден рисков фактор.
 • Да се осъзнае какъв риск представлява поддържането на този навик.
 • Да се вземе решение за промяна или избягване на контакт с него.
 • Постоянство – промяната на поведението да продължи във времето.

Това се постига с предоставяне на информация на населението чрез кампании и програми за здравно образование, които трябва да убедят и да подпомогнат хората при усвояване и поддържане на навици за здравословен живот.

Вторичната профилактика e обединяването на действия, насочени към ранно установяване на злокачествени тумори. Тази съвкупност от действия наричаме скринингови програми.

Всяка програма се характеризира с редица фактори:

 • Трябва да е насочена към ранното установяване на конкретен рак. Този рак трябва да може да се диагностицира или в най-ранните стадии на заболяването, или в премалигнените етапи, или и при двете обстоятелства.
 • Нужно е да се определи при коя част от здравото население има по-голям риск от развитие на този вид рак.
 • Трябва да има тест, който да установява наличието на рак по лесен начин.
 • Нужно е да съществува ефикасно лечение за най-ранните етапи на рака.

Целта на вторичната профилактика е да намали смъртността при даден вид рак, като заболяването се установи на ранен етап, чрез скрининг на населението, подложено на риск да заболее от този вид рак (рискова група).

Какво представлява скрининговата програма?

Съществуват определени видове рак, като рак на белия дроб, рак на дебелото черво или рак на кожата, които могат да бъдат предотвратени. Други могат да се установят на ранен етап чрез извършване на тест, например за рак на млечната жлеза, рак на дебелото черво или рак на маточната шийка (цервикс).

Обикновено, в ранните етапи на раковото заболяване не се проявяват симптоми. За да бъде установено, е необходимо на здравото население от рисковата група да се направи тест, който обикновено е лесен за провеждане, като например цитологично изследване при скрининг за рак на маточната шийка.

Скрининговата програма се състои в идентифицирането на хората, които вероятно имат рак или премалигнена лезия и при които все още не се проявяват симптоми. Тези програми трябва да се предлагат и да се провеждат масово сред цялото население, изложено на риск от конкретен вид рак.

Когато резултатът от скрининговата проба или тест е положителен, е необходимо винаги да се извършат още изследвания, за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата. Тези тестове са различни в зависимост от скрининга, който се провежда.

Много ранното диагностициране на рака е съпроводено с важни преимущества за индивида:

 • Обикновено е подложен на по-малко агресивно и по-ефикасно лечение от това, на което би бил подложен, ако ракът е в по-напреднал етап.
 • Вторичните ефекти от лечението на рака са по-малки, поради което не се променя качеството му на живот.
 • Ако се диагностицира премалигнена лезия, може да се избегне превръщането ѝ в рак, поради което преживяемостта е много по-голяма.

Какво е нужно за провеждането на скрининг?

Характеристики на теста:

 • Тестът трябва да е високочувствителен и специфичен.
 • Трябва да е лесен, удобен, сигурен и приемлив за населението.
 • Трябва да се възпроизвежда и осъществява лесно от различни специалисти.

Има редица обстоятелства, които трябва да се отчетат при всеки скрининг, като например фалшиво положителните резултати (положителен резултат при теста, без човекът да е болен от рак) и фалшиво отрицателните резултати, при които, резултатът от теста е бил отрицателен, но реално човекът е болен от рак.

Тези ситуации са свързани с редица проблеми:

 • При фалшиво положителните резултати е необходимо да се извършат диагностични тестове (със затрудненията, които това предполага), за потвърждаване или отхвърляне наличието на рак при хора, които реално са здрави.
 • При фалшиво отрицателните резултати не се извършва диагностициране на лице, болно от рак, със съпътстващия риск то да прогресира, тъй като не се провежда лечение.

Особено важно е да се предоставят висококачествени услуги при диагностицирането, лечението и последващите грижи за хората, чиито тестове са дали положителен резултат за рак.

Виж продължение: Информация за тютюна

Сподели
Прочети още статии на тема:

профилактика на рака

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи