BezRak.com

профилактика на рака

Канцерогенни вещества

Канцерогенни вещества
16 септември 2014

Канцерогенни вещества

Смята се, че 5% от случаите на рак са причинени от излагане на канцерогенни фактори, поради което заболяването всъщност е можело да бъде ИЗБЕГНАТО.
 

Какво се разбира под канцерогенно вещество?

Под канцерогенно вещество се разбира всяко физическо, химическо или биологично средство , което е в състояние да причини рак в организма.

Под мутагенно вещество се разбира онова вещество, което може да доведе до изменения в генетичния материал на клетките, а под тератогенно вещество – онова вещество, което може да предизвика промени в зародиша по време на неговото формиране и развитие.

Най-често срещаните видове рак, свързани с излагане на тези канцерогени са: рак на белите дробове, на пикочния мехур, плеврата, ларинкса, левкемия, ноздрите и кожата (не меланом).

Работата с канцерогенни вещества изисква цялостен контрол и редица от мерки, за да се избегне излагането на работниците на такъв вид риск.

Ето няколко важни съвета:

 • Прилагай стриктно правилата за избягване на всякакво излагане на вещества, които могат да предизвикат рак.
 • Изпълнявай всички съвети за здраве и безопасност във връзка с използването на тези вещества.
 • Прилагай стандартите за радиационна защита.

Класификация на канцерогени

Много е трудно да се определи дадено вещество като канцерогенно, поради участието на много фактори в развитието на рака, както и поради неговата дълга естествена история.

Въпреки това, понастоящем съществуват тестове, които позволят да се определи дали дадено вещество е канцерогенно или не. Международни организации като Международната агенция за изследване на рака (IARC) и Европейският съюз са се заели със съставянето на списъци на канцерогенни, мутагенни и тератогенни вещества.

Международната агенция за изследване на рака – IARC

Това е агенция на Световната здравна организация, която класифицира веществата в три големи групи:

 • Група 1: индустриални процеси, химични съединения или групи от тях, които са канцерогенни за човека.
 • Група 2: продукти, класифицирани като вероятни канцерогени за човека.
 • Тази група е подразделена на две:
  • 2A висока степен на вероятност за канцерогенност
  • 2B ниска степен на вероятност за канцерогенност
 • Група 3: продукти, които не могат дасе смятат за канцерогенни за човека.

На следния линк можеш да намериш публикувания от IARC списък на веществата по азбучен ред, видовете рак и т.н.: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

Европейският съюз – EС

Европейският съюз определя следното наименование в зависимост от риска:

 • Канцерогенни продукти R 45: могат да причинят рак.
 • Мутагенни вещества R 46: могат да причинят наследствени генетични увреждания.
 • Тератогенни вещества R 47: могат да причинят вродени малформации.

Нормативните актове на европейско ниво за защита от канцерогенни вещества са:

 • Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа;
 • Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с въздействието на канцерогени по време на работа, и за разширяването ѝ с мутагени;
 • Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с излагане на въздействието на канцерогени при работа;
 • Директива на Съвета 90/394/ЕИО от 28 юни от 1990 година за защитата на работниците от рискове, свързани с излагане под влиянието на канцерогени по време на работа.

В България Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателя да предприеме адекватни мерки, за да получават работещите цялата необходима информация относно рисковете за безопасността и здравето, произтичащи от тяхната работа, както и мерки и дейности за защита, които трябва да се прилагат.

Вижте закона тук.

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?