BezRak.com

алтернативни терапии

Научен труд: Приложения на комплементарна и алтернативна медицина при лечение на множествена склероза

Научен труд: Приложения на комплементарна и алтернативна медицина при лечение на множествена склероза
06 февруари 2018

Uses of Complementary and Alternative Medicine in Multiple Sclerosis
Foroogh Namjooyan,1 Rahil Ghanavati,2 Nastaran Majdinasab,3 Shiva Jokari,4 Mohammad Janbozorgi5

РЕЗЮМЕ

Множествената склероза (МС) представлява хронична, увреждаща демиенилизация на централната нервна система (ЦНС). Повлиява различни участъци от главния и гръбначния мозък, като в зависимост от афектирания участък води до различна симптоматика: сензорни, моторни или визуални нарушения; изтощение; чревна, уринарна или сексуална дисфункция; когнитивни нарушемия; депресия. Пациентите с МС често страдат и от влошено качество на живот. Ползваните за лечение на МС лекарства не са достатъчно ефективни, което води до страдания при тези пациенти, свързани с много симптоми и странични ефекти. В наши дни се наблюдава тенденция за по-широко приложение на комплементарната и алтернативната медицина (КАМ). Промяната в начина на живот и приложението на КАМ могат да облекчат някои от симптомите и значително да подобрят качеството на живот на тези пациенти. Много са пациентите с МС, които прилагат КАМ терапии заради наличие на симптоми. Целта на тази статия е да представи терапии от комплементарната и алтернативната медицина, които могат да бъдат ползвани при пациенти с МС.

ВЪВЕДЕНИЕ

Множествената склероза (МС; позната също като дисеминирана склероза или дисеминиран енцефаломиелит) е описана за първи път през далечната 1866 г. от Charcot и Vulpain. [1] МС е хронична, увреждаща, нелечима демиенилизация на централната нервна система (ЦНС) и засяга близо 2,5 милиона души по света. [2-4] МС е възпалително заболяване на ЦНС. Възпалението води до увреди и натрупване на плаки или лезии основно по бялото мозъчно вещество в ЦНС. На мястото на възпалителните лезии се наблюдава разрушаване на миелиновата обвивка в процеса на демиелинизация. При загубата на миелин се наблюдава забавяне или блокиране на предаването на сигнали по дължината на нерва. В някои случаи, при овладяване на възпалението, миелиновата обвивка около аксона може да бъде възстановена. Този процес се нарича ремиелинизация и се осъществява от олигодендроцити. При недостатъчен брой на олигодендроцити на мястото на лезията, ремиенилизация или не настъпва или се реализира само частично. Вследствие на тези процеси, нервите ще продължат да изпълняват функциите си, но по алтернативен начин и аксоните остават за дълъг период, без поражения. Загубата на миелинова обвивка бива заместена от серия лезии и некротични плаки, откъдето идва и названието МС; множествена-много и склероза – формиране на лезии или плаки. [1] При увреда аксоните не губят напълно функциите си. С прогресията на болестта олигодендроцитите и в последствие и самите аксони се разрушават, което води до влошаване на симптомите. Съществуват аргументирани доказателства, че разрушението се причинява от имунната система, което определя МС като автоимунно заболяване. [1]

Разпространение на МС

В Северното полукълбо МС е значително по-разпространено заболяване в сравнение с Южното полукълбо. [3] Вероятно вече над 2 милиона са засегнатите от МС в света. Проява на първи симптоми се наблюдава между 20 и 40 годишна възраст. Жените два пъти по-често развиват това заболяване. [5] Иран е разположен в ниско-рискова зона за развитие на МС [6] и болестта е разпространена между 5.3 и 74.28 на 100 000 в различните региони на страната. [7]

Патология

МС засяга невроните, клетките на главния и гръбначния мозък, които касаят преноса на информация, формират мисълта и възприятията и позволяват на мозъка да контролира тялото. Около тези неврони се разполага обвивка от мастни киселини, наречена миелинова обвивка. Миелиновата обвивка е тази, която помага на невроните да предават сигнали. МС причинява деструкция на миелиновите обвивки и разместване на аксоните в главния и гръбначния мозък. Съгласно зоната на демиелинизация, при МС се проявяват и различни симптоми. [3,8] Патофизиологично, МС се диагностицира по вида на демиенилизираните участъци и Т-клетъчно възпаление в бялото вещество на ЦНС посредством изследване на ликвора. Остротата на демиенилизация се определя запазването или разрушаването на олигодендроцитите. В ранните етапи на заболяването, броят на запазените олигодендроцити в лезионните плаки е по-голям. По тази причина и е възможна и някаква степен все още на ремиенилизация. При пациенти, при които олигодендроцитите са напълно унищожени, възможността за ремиенилизация е изключително ниска. [3,8]

Процес на настъпване на множествена склероза

Причини

Днес надделява теорията, че мултиплената склероза е следствие от атакуването на нервната система от имунната система и така говорим за автоимунно заболяване. [3,9] Съществува и една значително по-тривиална теория, която твърди, че МС не е автоимунно заболяване, а метаболитно невродегенеративно разстройство. За съжаление, основната причина за МС все още е неизвестна. [3,10] Въпреки, че точния механизъм на заболяването не е известен, има значителни доказателства в полза на автоимунната природа на заболяването. Наблюдавани са завишени нива на имуноглобулин G (IgG) в гръбначно-мозъчната течност на пациенти с МС и се смята, че IgG се продуцира в ЦНС. Посредством имунофлуоресцентни и имунопероксидазни техники, IgG се открива както в бялото вещество на нормално изглеждащ мозък, така и в склеротични плаки при МС. Съгласно наблюдавани данни от предходни проучвания, автоимунния IgG, изолиран от мозъка на пациенти с МС, притежава анти-миелин базирана белтъчна активност (anti-MBP). [4]

При МС, имунната дисфункция може да бъде открита както локално в ЦНС и гръбначно-мозъчната течност, така и систематично в периферната циркулация. Дълго време се е подозирало за автоимунната природа на МС. Знае се, че при пациенти с МС има възпаление и демиенилизация в рамките на тяхната ЦНС и олигоклонални клъстъри в тяхната гръбначно-мозъчна течност. [3]

Симптоми на МС

Всяка функция, която е напълно или частично контролирана от ЦНС може да бъде загубена. В зависимост от засегнатите сектори на ЦНС и до каква степен те са увредени, типа и остротата на симптомите варират в широки диапазони. [1] Пристъпно-ремитентния тип МС (RRMS) обикновено започва със сензорни нарушения, неврит на очния нерв, диплопия (вътре ядрена офталмоплегия) , симптом на Lhermitte (парестезия на крайници и тяло, свързана с накланяне и на главата), слабост в крайниците, замаяност, атаксия и неврологична чревна и уринарна дисфункция. Много пациенти страдат и от слабост, особено изразена в следобедните часове и свързана с повишена физиологична температура. При някои пациенти се наблюдава повтарящ се и много типичен за МС стереотипен феномен: внезапна болка или парестезия, периферна парализа на лицевия нерв, епизодична загуба на координация или дизартрия и загуба на тонус в крайниците. [1] Когнитивните нарушения при пациенти с МС, обикновено водят до удължяване на времето за извършване на ежедневните дейности. [11]

Типове МС

Идентифицирани са 3 типа МС:

 • Ремитентна МС (RRMS);
 • Първична прогресираща МС (PPMS);
 • Вторична прогресираща МС (SPMS).

Пациентите с МС могат да изпитават нови симптоми както при всеки рецидив, така и постепвнно и бавно във времето. Клиничното развитие при повечето пациенти с МС, страдащи от ремитентен тип заболяване, се определя от финалната фаза на заболяването. Следвайки това, най-честия тип на заболяване е именно невродегенеративният му вид, наречен вторична прогресираща МС. На този етап, лечение за МС няма. Различни методи на лечение могат да забавят проявата на нови симптоми, макар те самите да имат собствени странични ефекти. [3]

Лечение на МС

Както вече отбелязохме – на този етап, лечение за МС няма. Съществуват, обаче, различни методи за забавяне на прогресията или на симптомите на това заболяване. Съществуват лекарства, които забавят процеса – превантивни средства – имуно-модулираща терапия. Четири класа лекарства са одобрени за употреба в период на ремисия при МС:
(1) интерферон-β,
(2) глатирамер ацетат,
(3) митоксантрон (химиотерапевтичен агент) и
(4) финголимод. [1, 12, 13]

Интерферон-β-1b (Betaseron®) и Интерферон-β-1a (Avonex®) успешно намаляват броя и остротата на пристъпите на заболяването. Глатирамер ацетата е алтернатива на интерферон-β при RRMS. [3] При рецидив на МС кортикостероидите са средство на избор за овладяване на агресивната фаза на заболяването.

КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

Съгласно Националния здравен институт на САЩ (NIH) алтернативните терапии се класифицират в пет основни категории [14, 15]:

 • Биологично базирани терапии;
 • Алтернативни медицински системи;
 • Дух-тяло терапии;
 • Манипулативни и тяло-базирани методи;
 • Енергийна терапия.

Терапии от комплементарната и алтернативната медицина (КАМ) се прилагат при симптоми на МС [Фигура 1], въпреки, че проучванията върху ефективността и безопасността им са твърде ограничени. Проучване, проведено в Калифорния и Масачузетц, показва че 60% от пациентите с МС използват и КАМ, като всеки един използва две или три различни форми на КАМ. В друго проучване, проведено в Британска Колумбия, се показва, че 67% от пациентите с МС ползват и методите на КАМ. [15]

Биологично базирани (природни) терапии

Те включват растителни продукти, диети и терапии с пчелна отрова. [14, 15]

Растителни продукти

Растителните продукти могат да бъдат класифицирани като растителна медицина, храни и подправки. Растенията, които се ползват най-често при МС са изброени в Таблица 1. [15-37]

Други растителни продукти

Потенциално полезни

 • Растения, богати γ-линоленова киселина, като ленено семе и рапично семе могат да са полезни в третиране на МС, благодарение на намесата им в метаболизма на мастни киселини и функциите на лимфоцитите; [38-40]
 • Растения, плодове и ядки, богати на флавоноиди, като боровинки, могат да са полезни; [3]

Потенциално вредни

 • Някои растения като Echinacea, Astragalus (黃耆 Huáng Qí), и Spirulina следва да се избягват при прогресивни системни имунни заболявания като МС, поради техните имуно-стимулиращи възможности; [19, 41-43]
 • Тъй като изтощението е един от най-честите симптоми на МС, пациентите предпочитат ползването на растителни енергийни стимулатори. Трябва да се вземе под внимание, обаче, че някои растения, които съдържат кофеин и кола, като чай, кафе, гуарана, Citrus aurantium и Ephedra (麻黃Má Huáng) могат да са вредни за пациентите с МС. Те могат да влошат допълнително симптомите, поради тяхното стимулиращо въздействие върху ЦНС. [19, 44, 45]

Диета и хранителни добавки

Витамини и минерали

Предимствата на витамините и минералите като добавки не са ясно формулирани. [15]

Антиоксидантни витамини

Включва витамините А, С и Е, поради възможността им да се борят срещу свободните радикали, като това е полезно за предпазване на миелина от нараняване и увреда. [15]

Не-витаминни антиоксиданти

Такива са α‑липоевата киселина, коензим Q10 (Co Q10), екстракт от гроздови семки, олигомерни проантоцианиди (OPC) и пикногенол. Те са по-скъпи от витамините. Ефикасността им, както и безопасността им при пациенти с МС, е неясна. [15]

Симптомите на множествената склероза и свързаните с тях комплементарни и алтернативни терапии

Витамин D и калций

Степента на разпространение на МС е изключително висока в зони с по-нисък прием на витамин D. [46] Дефицитът му се свързва с завишена прогресия на МС. [47] Нивата на витамин D в организма се влияят от два фактора: прием на витамин D посредством хранителни източници като мляко, яйца, риба и зеленчуци и посредством количеството излагане на слънчева светлина, тъй като холестерола, произвеждан в кожата се превръща в калциферол или D3. Последният е активна форма на витамин D, която се получава вследствие на UV B облъчването на организма. Независимо как е получен витамин D, той бива транспортиран до черния дроб, където се хидроксилира. [46] В цитоплазмата, калцитриола се свързва с вътреклетъчните рецептори и впоследствие преминава през ядрената мембрана. Получения хормон-рецепторен комплекс се свързва с ДНК и регулира експресията на няколко гена, в т.ч. тези на интерлевкин 1 и 2 (IL1, IL2) и тумор некротизиращ фактор-алфа (TNF-α), които подтискат възпалителните реакции. Именно това е причината, D3 да е известен като имунен регулатор и противовъзпалителен агент. Някои проучвания показват, че приема на витамин D3 при експериментални мишки с алергични енцефаломиелити (EAE) и при модели с плъхове, може да модулира остротата на заболяването. Може, също така, да намали и усложненията, свързани със заболяването, като мускулна слабост и чупливост на костите. [15, 46, 48]

Витамин B12

Дефицитът му може да доведе до увреди в гръбначния стълб и зрителния нерв. Пациентите с МС и дефицит на B12 могат само да имат полза от подобна добавка.

Доказани ефекти на лечебните растения при симптоми на множествена склероза

Антиоксиданти и полиненаситени мастни киселини

В условия на възпаление и липса на антиоксидантни защитни механизми нивата на реактивни кислородни видове (ROS) се повишават. Последните могат да увредят липиди, белтъци и нуклеинови киселини. Тези увреди от своя страна водят до дисфункция на митохондриите и индуцират клетъчна смърт. Ниските нива на антиоксиданти, като токоферол, каротен, ретинол и аскорбинова киселина, в комбинация с инхибирането на антиоксидантните ензими при пациенти с МС причиняват оксидативен стрес. Този оксидативен стрес естествено води до увреждане или смърт на клетките. Осигуряването на антиоксиданти със сигурност е от полза за третирането на МС. [49]

Рискът за развитие на МС се повишава и при диета, много богата на наситени мастни киселини. Много проучвания докладват, че омега-3 мастните киселини са регулатори на имунната система. Действат посредством понижаване нивата на възпалителни цитокини, като TNF-α, IL-1, IL-2, и съдовите клетъчни адхезионни молекули (VCAM1). Наблюдавани са позитивните ефекти на омега-3 мастните киселини върху възпалителни заболявания като ревматоидни артрити и МС. Проучване докладва, че приема на омега-3 мастни киелини в продължение на 3 месеца може да доведе до понижение в нивата на възпалителните цитокини. Освен това, може да доведе до намаление в нивата на металопротеиназите (ММР) в матрикса. MMP е цинк-зависима ендопептидаза, играеща важна роля в миграцията на възпалителните клетки в рамките на ЦНС течността, което води до нарушение на кръвно-мозъчната бариера. В различни научни изследвания се доказва, че пациентите с МС имат завишени нива на MMP, сравнено с нормални индивиди. Химичния състав на екстракта от бял равнец показва положителен ефект в превенцията и третирането на невродегенеративни заболявания. [50]

Линоленова киселина

Проучвания върху връзката между проява на МС и съдържанието на мастни киселини в диетата показва, че линоленовата киселина има ефект върху мултиплената склероза. Предполага се, че тя има роля в регулацията на клетъчно-медиирания имунитет. Простагландина се получава от линоленова киселина и проявява имуносупресивен ефект. [51] Ейкозопентаеновата (EPA) и докозохексаеновата киселини (DHA) са ефективни при пациенти с МС в облекчение на симптомите им. Те са производни на α‑линоленовата киселина. Откриваме ги в рибеното масло. [52]

Флавоноиди

Флавоноидите са цветни антиоксиданти, откривани в растенията. Това, именно, са субстанциите, отговорни за цвета на плодовете и зеленчуците. Епидемиологични изследвания показват, че плодове и зеленчуци, богати на флавоноиди, могат да се използват при пациенти с мултиплена склероза поради антивирусните, антиалергичните, противовъзпалителните и противотуморните им свойства. [51]

Лутеолинът, който е регулатор на имунната система, би могъл да е ефективен при невродегенеративни заболявания като МС. Инхибира възпалителния отговор. Открива се в листа от артишок (朝鮮薊 Cháo Xiān Jì), розмарин (迷迭香Mí Dié Xiāng), мащерка (百里香 Bǎi Lǐ Xiāng) и лайка (洋甘菊 Yáng Gān Jú). [51]

Кверцетинът е друг флавоноид, който се открива в лук, ябълки и листата на гинко (Gingko biloba). [51]

Специална диета

Диета с ниско съдържание на мастни киселини (прием на наситени киселини под 20 грама/ден), избягвайки пълномаслени млека, сирена, маргарин и други източници на хидрогенирани мазнини. Препоръчва се приема на риба (три или повече пъти на седмица) и на зеленчуци с високо съдържание на полиненаситени мазнини. Може да се ползва хранителна добавка масло от черен дроб на треска – по 5 грама/дневно. Това може да понижи остротата на заболяването и честотата на епизодите на обостряне на мултиплената склероза. Нивата на смъртност и сериозни увреди при пациенти с МС, които консумират наситени мазнини над 20 грама/дневно е значително по-висока от тези на диета с ниско съдържание на мазнини. [19, 53]

Терапия с отрова

Включва употреба на пчелна отрова, змийска отрова и отрова от морска анемона.

Пчелна отрова

Въпреки, че пчелното ужилване (Apis mellifera) е болезнено, тяхната отрова съдържа пептиди, ензими и амини [54], които инхибират миграцията на левкоцити и понижават количеството на TNF-α. Това води до противовъзпалителни ефекти. [54, 55] Един от компонентите на отровата – мелитин, е разпознаван като противовъзпалително средство. Адолаптин е друг компонент, но неговата роля се свързва с аналгезия, посредством инхибиране на циклооксигенази. Пчелната отрова може и да облекчи симптомите на EAE при плъхове. [55] Съществува риск за алергични реакции при пациенти, третирани с подобна терапия. При девет пациенти с МС, при които е приложена тази терапия, не са наблюдавани сериозни алергични реакции. При други четири, обаче, са отключени неврологични симптоми, които имат нужда от допълнително изучаване. [56] Въпреки натрупаната до момента нова информация за ефикасността на третиране на МС с отрова, необходими са по-нататъшни клинични проучвания.

Змийска отрова

съдържа различни компоненти, като полипептиди, белтъци и фосфолипази. Отровата от Малайската щитомуцунеста змия (Calloselasma rhodostoma), съдържа антикоагулантен полипептид. Последния може да забави възпалителната демиенилизация в животински модели. В условие на възпалителен процес се натрупва фибрин. Тъй като при мултиплената склероза мозъкът е пропусклив за белтъци, натрупването на фибрина води до увреда на аксони и възпалителна демиенилизация. По тази причина, извлеченият от змийската отрова фибрин може да инхибира възпалителната реакция. Няма клинични проучвания, които да доказват ефикасността на терапията със змийска отрова, засега, или поне са лимитирани до експериментални модели. [54]

Отрова от морска анемона

Stichodactyla helianthus е морска анемона, която може да произвежда пептид и белтък като отрова. В EAE модели са представени заредени калиеви канали (Kv channels), които отровата от S. Helianthus може да блокира. В допълнение, блокирайки тези канали (и особено Kv1.3), се ограничава продукцията на цитокини и пролиферацията на Т-клетки. По тази причина се смята, че отровата от морска анемона може да играе роля на имуносупресивен агент и да бъде полезна при МС. [56]

Алтернативни медицински системи

Шестте най-често ползвани комплементарни и алтернативни терапии при мултиплена склероза включват рефлексология, масаж, йога, релаксация, медитация, ароматерапия и акупунктура. [57]

Хомеопатия

Хомеопатията се базира на принципа на „подобно се третира с подобно“. Това означава, че индивид, който има заболяване или състояние може да се третира с лекарство, предизвикващо същите симптоми, когато се приема от друг здрав индивид. Хомеопатичната медицина се предоставя в изключително разредена форма, за да не предизвиква токсичност. Тази система ползва много широка гама от природни субстанции. [58] Някои видове хомеопатично третиране се ползват често за облекчаване на симптомите на МС. Например, при уринарни симптоми и задържане на урина може да се ползва хомеопатичното лекарство Causticum. При чревна дисфункция, главно при констипация, може да се третира с Opium, Alumina и Nux vomica. Ежедневната употреба на Рhosphorus е описана като полоожителна за оптични неврити; комбинацията с Hypericum я прави дори по-ефективна. Gelsemium се предписва за двойно зрение; Cuprum metalicum, Cuprum arsenicum, Nux vomica (馬錢子Mǎ Qián Zǐ) и Ignatia –за крампи и спазми, както и Secale за сензорни симптоми при пациенти с МС. [58]

Ароматерапия

Ароматерапията ползва есенциални масла за подобряване на здравето и тонуса. Използва се често за регулиране на болката. Ароматерапията при пациенти с МС може да бъде ефективна при някои симптоматични състояния и да подобри съня, отпускането, подвижността на мускулите и ставите и да помогне за подобряване на общия тонус. [59]

Акупунктура

Акупунктурата (針灸Zhēn Jiǔ) е често ползван метод за облекчаване на неврологични състояния като скованост, последствия от удар и фибромиалгия. Проучванията показват, че акупунктурата може да е от полза при третиране на мултиплена склероза, когато говорим за обща отпадналост. Акупунктурата е в състояние да освободи някои неврохормони и опиоиди, които влияят върху процеса на развитие на заболяването и могат да забавят и дори да обърнат прогресията на МС. [60]

Китайска акупунктура на скалпа

Комбинация от иглотерапия и западна медицина на база теретиране на церебралния кортекс. Показала е много добра ефективност като техника върху третирането на мултиплена склероза и други нарушения на ЦНС. В рамките на тази техника се стимулират различни участъци на мозъка, като двигателен център, сензорен център, моторика и сензорност на долни крайници, център на равновесие, слухов център, зони на тремор и замайване. След процедура пациентите могат да стоят и вървят без никакви проблеми. Имат повече енергия. Техните уринарни проблеми и замайването са коригирани. Техниката не само облекчава симптомите, а и повишава качеството на живот при тези пациенти, като забавя и дори реверсира прогресията на физическите нарушения. Освен това и намалява броя на пристъпите и помага на пациентите да останат в ремисия. [61]

Неврална терапия

Представлява модифицирана форма на акупунктура, изследвана от Гибсън за подобряване на симптомите на МС. Тази терапия е евтина и ефективна и е много полезна за пациенти с амбулаторни проблеми, които не са хоспитализирани на този етап. Предполага се, че този тип третиране възстановява капацитета на проводимост на интактните демиелинизирани неврони. Но тъй като е сравнително нов метод, все още няма достатъчно данни. [51]

Терапии Дух-тяло

Този тип интервенции включват медитация под формата на йога или молитва.

Йога

Основно подобрява общото състояние, в т.ч. подобрява подвижност, мускулна сила и равновесие. [57] Това е древна индийска техника, фокусирана върху медитацията, изчистване на съзнанието, дишането и активността или стойката. Йога упражненията могат да подобрят мускулния тонус и да намалят отпадналостта и спастичността. В проучване върху пациенти с МС, които посещават веднъж седмично йога занятия в продължение на 9 месеца се наблюдава значително подобрение в състоянието, в сравнение с контролната група. [62] С йога значително се подобрява мускулния тонус, подижността, активността и умствените функции. [63, 64] Някои форми на йога като Бикрам йогата, например, са противопоказни при неврологични смущения, тъй като се провеждат при високи температури. [64]

Духовност

В някои проучвания се обследва ролята на духовността при определени неврологични нарушения, като мултиплена склероза. Пациентите се стремят към достигане на дъховната същност посредством медитация и молитви. [65, 66] В изследване, проведено при 150 пациенти с МС в Швейцария в продължение на 8 седмици, се наблюдава, че медитацията може да редуцира симптомите на МС като отпадналост, объркване и депресия и по този начин да подобри качеството на живот.

Манипулативни и тяло-базирани терапии.

Тези терапии включват масаж, рефлексология и хиропрактика. [14, 15]

Хиропрактика

Много от склетно-мускулните симптоми, свързани с мултиплената склероза могат да се контролират с физиотерапии. Хиропрактиката е именно една от тези терапии. Доказана е ефективността ѝ при третиране на хронична гръбначна болка, така че може да се ползва и при третиране на болка при пациенти с МС. Необходими са, обаче, допълнителни изследвания за доказване на ефикасносттта ѝ при тези пациенти. [67, 68]

Масаж

Клиничните проучвания сочат, че масажите могат да бъдат полезни при пациенти с МС. Тези пациенти, които редовно получават масажи проявяват по-ниска степен на объркване и значително по-ниска степен на депресивни състояния. [51] Основните ползи от употребата на масаж при пациенти с МС са: намаляване на болката, намаляне на спазмите, подобряване на циркулацията, подобряване на подвижността на стави и крайници и подобряване на общото състояние. [57]

Тай чи

Тай Чи е древна китайска традиционна гимнастика, смесваща духовни терапии и упражнения под формата на бавни ритмични движения. Първоначално е създадена като техника за защита, но днес се ползва за подобряване на здравето, стойката, енергията и равновесието. В проучване върху пациенти с МС, които практикуват техниката, се открива подобрение в степента на депресия и спастичността, подобрява се походката и се намалява дисфункцията на пикочо-половата система. [69]

Ай чи

Ай чи е комбинация от Тай чи и Ци гун шиатцу техники. Практикува се в дълбока вода или с дълбоко дишане, с бавни движения на ръцете и краката. Ползва се с успех при третиране на болката, мултиплена склероза, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), диабет и артрит. В проучване с 73 пациента с МС в продължение на 20 седмици, прилагането на Ай чи значително редуцирало болката, спастичността и умората.

Рефлексология

Позната още като „зонална терапия“, тя се провежда посредством притискане на специфични точки по ходилата, свързани с вътрешните органи и жлези. Рефлексологията подобрява парастезията, уринарните симптоми, мускулната сила и спастичността. [51] Докладвани са случаи и на редукция на болка, стопиране на спазми, намаляне на чревни проблеми и подобрение на походката и качеството на живот. [57] В рамките на проучване с 71 пациенти с МС, симптоми като загуба на сетивност, мускулна слабост и крампи се подобряват след 11 седмичен терапевтичен курс рефлексология. [70]

Водна гимнастика

Включва водна терапия, хидротерапия и балнеотерапия, които рутинно се ползват за справяне с болката при пациенти с неврологична болка. Топлата вода повишава също и кръвотока, водещ до мускулна релаксация.

Енергийни терапии

Включват терапии с магнино поле и терапевтични техники. [14, 15] Магнитното поле индуцира електрическо поле, с което стимулира тъканите и невроните. Проучване доказва, че повторната стимулация води до антиспастичен ефект върху МС. [53] Механизмът е неясен.

Други КАМ терапии

Хипербарна кислородна терапия – състои се в престой в херметически затворена стая и във вдишване на по-високи дози кислород от този в атмосферата, под налягане. Прилагат се от 20 до 90 минутни сесии в продължение на поне 4 седмици. Британската асоциация на пациенти с МС предлага метода като полезен за пациента и почти без странични ефекти, макар и в някои проучвания този метод да не показва значителни подобрения. [19, 71, 72]

Терапията с танци и изкуство може да е ефективна в емоционален аспект при пациенти с МС и да подобри общото състояние.

Симптомите на МС често се влошават при високи температури. Охлаждащата терапия е метод, ползван за понижаване на телесната температура. Студена вана или душ премахват чувството за отпадналост. [19]

Терапия за премахване на токсини

Токсичните метали могат да причинят невродегенеративни заболявания. Хелатотерапията или хелационната терапия е метод за премахване на токсичните метали посредством хелатори като етилендиамин тетраоцетна киселина (ЕДТА, EDTA), витамини и минерали и извеждането им с урината. В проучване с пациенти с МС са показани резултати, при които нивата на токсични метали намаляват след хелационни терапии. [19, 73] Освен това, последните редуцират прекисното окисление на липидите и оксидативните нарушения в ДНК. [69] Живакът, среброто, медта, оловото и цинкът все още се използват за изработка на зъбни амалгами. Натравяне с живак се наблюдава дори при дъвчене на топли храни и консумация на топли напитки при хора, които имат амалгамени пломби в устата си. Премахването на зъбните амалгами е много препоръчително. [19, 74, 75]

Хормонална терапия

По-високата честота на поява на мултиплена склероза при жени и по-късна проява на МС при мъже сочи към факта, че тестостеронът има ефект върху МС. Проучвания върху животински модели показват, че третиране с високи дози тестостерон на женски и мъжки мишки води до добър ефект. Счита се, че е възможна допълнителна терапия с тестостерон при мъже. Високите дози тестостерон при жени, обаче, ще доведат до някои странични ефекти. Бремеността и високите дози естрадиол имат защитен ефект. Естрадиола намаля остротата на заболяването в животински EAE модели. В клинични проучвания, оралното третиране с естрадиол намалява възпалителните лезии в мозъка. [1, 76, 77]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Kомплементарната и алтернативната медицина (КАМ) има различни дефиниции. Приема се за конвенционален или неконвенционален тип медицина в различните страни. Не се изучава рутинно в медицинските университети. Пациентите и здравните специалисти трудно откриват информация за различните КАМ терапии и тяхната приложимост. Същевременно, пациентите с мултиплена склероза изпитват допълнителни затруднения и странични ефекти вследствие прием на конвенционална терапия. Дискутирайки възможните алтернативни терапии и тяхната холистична природа, би могла да се установи една по-здрава връзка между пациент и терапевт, която да доведе до подобрение на здравето и удовлетворението и на двете страни. КАМ помага на пациентите в подобряване на качеството им на живот, но са нужни по-задълбочени проучвания за определяне ефективността на всяка една комплементарна или алтернативна терапия.

Бележки

Journal of Traditional and Complementary Medicine Vo1. 4, No. 3, pp. 145-152 Copyright © 2014 Committee on Chinese Medicine and Pharmacy, Taiwan This is an open access article under the CC BY-NC-ND license.

1 Department of Pharmacognosy, Marine Natural Pharmaceutical Research Center, School of Pharmacy, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Department of Neurology, School of Medicine, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Jundishapur University of Medical Sciences, Arvand International Branch, Abadan, Iran.
5 School of Pharmacy, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Reipert B. Multiple sclerosis: A short review of the disease and its differences between men and women. J Men’s Health Gend 2004;1:334-40.
 2. Ganesh A, Apel S, Metz L, Patten S. The case for vitamin D supplementation in multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord 2013;2:281-306.
 3. Kostoff RN, Briggs MB, Lyons TJ. Literature-related discovery (LRD): Potential treatments for multiple sclerosis. Technol Forecast Soc Change 2008;75:239-55.
 4. Warren KG, Catz I. Autoantibodies to myelin basic protein within multiple sclerosis central nervous system tissue. J Neurol Sci 1993;115:169-76.
 5. Barten LJ, Allington DR, Procacci KA, Rivey MP. New approaches in the management of multiple sclerosis. Drug Des Devel Ther 2010;4:343-66.
 6. Sharafaddinzadeh N, Moghtaderi A, Majdinasab N, Dahmardeh M, Kashipazha D, Shalbafan B. The influence of ethnicity on the characteristics of multiple sclerosis: A local population study between Persians and Arabs. Clin Neurol Neurosurg 2013;115:1271-5.
 7. Etemadifar M, Sajjadi S, Nasr Z, Firoozeei TS, Abtahi SH, Akbari M, et al. Epidemiology of multiple sclerosis in Iran: A systematic review. Eur Neurol 2013;70:356-63.
 8. Rodriguez M. Effectors of demyelination and remyelination in the CNS: Implications for multiple sclerosis. Brain Pathol 2007;17:219-29.
 9. Holmøy T. Immunopathogenesis of multiple sclerosis: Concepts and controversies. Acta Neurol Scand Suppl 2007;115;187:39-45.
 10. Giovannoni G, Ebers G. Multiple sclerosis: The environment and causation. Curr Opin Neurol 2007;20:261-8.
 11. Negahban H, Mofateh R, Arastoo AA, Mazaheri M, Yazdi MJ, Salavati M, et al. The effects of cognitive loading on balance control in patients with multiple sclerosis. Gait Posture 2011;34:479-84.
 12. Cohen JA, Barkhof F, Comi G, Hartung HP, Khatri BO, Montalban X, et al. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010;362:402-15.
 13. Kappos L, Radue EW, O’Connor P, Polman C, Hohlfeld R, Calabresi P, et al. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010;362:387-401.
 14. National Center for Complementary and Alternative Medicine. Accessed September 11, 2000. In: Health NIo, editor. 2000.
 15. Bowling AC, Ibrahim R, Stewart TM. Alternative medicine and multiple sclerosis: An objective review from an American perspective. Int J MS Care 2000;2:15-28.
 16. Akhondzadeh S, Fallah-Pour H, Afkham K, Jamshidi AH, Khalighi-Cigaroudi F. Comparison of Crocus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: A pilot double-blind randomized trial [ISRCTN45683816]. BMC Complement Alternat Med 2004;4:12.
 17. Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Noorbala AA, Amini H, Fallah-Pour H, Jamshidi AH, et al. Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: A double-blind, randomized and placebocontrolled trial. Phytother Res 2005;19:148-51.
 18. Brahmachari S, Pahan K. Sodium benzoate, a food additive and a metabolite of cinnamon, modifies T cells at multiple steps and inhibits adoptive transfer of experimental allergic encephalomyelitis. J Immunol 2007;179:275-83.
 19. Britell C, Burks JS. Alternative and complementary therapies. Multiple Sclerosis: Diagnosis, Medical Management, and Rehabilitation. New York, NY: Demos Medical Publishing; 2000. p. 491-504.
 20. Faix S, Faioxva Z, Placha L, Koppel J. Effect of Cinnamomum zeylanicum essential oil on antioxidative status in broiler chickens. Acta Vet Brno 2009;78:411-7.
 21. Ghazavi A, Mosayebi G, Salehi H, Abtahi H. Effect of ethanol extract of saffron (Crocus sativus L.) on the inhibition of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57bl/6 mice. Pak J Biol Sci 2009;12:690-5.
 22. Gilani AH, Jabeen Q, Khan MA. A review of medicinal uses and pharmacological activities of Nigella sativa. Pak J Biol Sci 2004;7:441-51.
 23. Hauser SL, Goodkin D. Multiple sclerosis and other demyelinating diseases. Harrisons Princ Intern Med 2001;2:2452-61.
 24. Iriti M, Vitalini S, Fico G, Faoro F. Neuroprotective herbs and foods from different traditional medicines and diets. Molecules 2010;15:3517-55.
 25. Joshi K, Awte S, Bhatnagar P, Walunj S, Gupta R, Joshi S, et al. Cinnamomum zeylanicum extract inhibits proinflammatory cytokine TNF∝: in vitro and in vivo studies. Res Pharm Biotechnol 2010;2:14-21.
 26. Kleijnen J. Evening primrose oil. BMJ 1994;309:824-5.
 27. Lee HJ, Hyun EA, Yoon WJ, Kim BH, Rhee MH, Kang HK, et al. In vitro anti-inflammatory and anti-oxidative effects of Cinnamomum camphora extracts. J Ethnopharmacol 2006;103:208-16.
 28. Lin KH, Yeh SY, Lin MY, Shih MC, Yang KTu, Hwang SY. Major chemotypes and antioxidative activity of the leaf essential oils of Cinnamomum osmophloeum Kaneh. from a clonal orchard. Food Chem 2007;105:133-9.
 29. Millar JH, Zilkha KJ, Langman MJ, Wright HP, Smith AD, Belin J, et al. Double‑blind trial of linoleate supplementation of the diet in multiple sclerosis. Br Med J 1973;1:765-8.
 30. Nematollahi M, Majdinasab N, Fakharzade L, Namjooyan F, Latifi S, Pouretezad M. The effect of Nigella sativa seeds on the muscle spasticity of lower limbs in patients with multiple sclerosis. Iran J Neurol 2013;12 Suppl 1:16.
 31. Noudeh GD, Sharififar F, Noodeh AD, Hassan M, Moshafi4 MA, Behravan E, et al. Antitumor and antibacterial activity of four fractions from Heracleum persicum Desf. and Cinnamomum zeylanicum Blume. J Med Plants Res 2010;4:2176-80.
 32. Rao YK, Fang SH, Tzeng YM. Evaluation of the anti-inflammatory and anti-proliferation tumoral cells activities of Antrodia camphorata, Cordyceps sinensis, and Cinnamomum osmophloeum bark extracts. J Ethnopharmacol 2007;114:78-85.
 33. Salem ML. Immunomodulatory and therapeutic properties of the Nigella sativa L. seed. Int Immunopharmacol 2005;5:1749-70.
 34. Schultz A. Efficacy of cranberry juice and asorbic acid in acidifying the urine in multiple sclerosis subjects. J Community Health Nurs 1984;1:159-69.
 35. Senapati S, Banerjee S, Gangopadhyay DN. Evening primrose oil is effective in atopic dermatitis: A randomized placebo-controlled trial. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008;74:447-52.
 36. Smerq J, Sharma M. Possible mechanism of murraya koenigii and cinnamomum tamala with reference to antioxidants activity. Int J Pharm Sci Drug Res 2011;3:260-4.
 37. Yu YB, Dosanjh L, Lao L, Tan M, Shim BS, Luo Y. Cinnamomum cassia bark in two herbal formulas increases life span in Caenorhabditis elegans via insulin signaling and stress response pathways. PloS One 2010;5:e9339.
 38. Baliga M, Hilditch T. S 18. The constitution of some minor unsaturated fatty acids of rape-seed oils. J Chem Soc (Resumed) 1949, S91-5.
 39. Bowling AC, Stewart TM. Current complementary and alternative therapies for multiple sclerosis. Curr Treat Options Neurol 2003;5:55-68.
 40. Horrobin DF. Multiple sclerosis: The rational basis for treatment with colchicine and evening primrose oil. Med Hypotheses 1979;5:365-78.
 41. Brinkeborn RM, Shah DV, Degenring FH. Echinaforce® and other Echinaceafresh plant preparations in the treatment of the common cold: A randomized, placebo controlled, double-blind clinical trial. Phytomedicine 1999;6:1-6.
 42. Gunning K. Echinacea in the treatment and prevention of upper respiratory tract infections. West J Med 1999;171:198-200.
 43. Schwarz S, Knauth M, Schwab S, Walter-Sack I, Bonmann E, Storch-Hagenlocher B. Acute disseminated encephalomyelitis after parenteral therapy with herbal extracts: A report of two cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:516-8.
 44. Hilton P, Hertogs K, Stanton SL. The use of desmopressin (DDAVP) for nocturia in women with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1983;46:854-5.
 45. Schwarz S, Leweling H. Multiple sclerosis and nutrition. Mult Scler 2005;11:24-32.
 46. Embry AF. Vitamin D supplementation in the fight against multiple sclerosis. J Orthomol Med 2004;19:27-38.
 47. Mark BL, Carson JA. Vitamin D and autoimmune disease—Implications for practice from the multiple sclerosis literature. J Am Diet Assoc 2006;106:418-24.
 48. VanAmerongen BM, Dijkstra CD, Lips P, Polman CH. Multiple sclerosis and vitamin D: An update. Eur J Clin Nutr 2004;58:1095-109.
 49. van Meeteren ME, Teunissen CE, Dijkstra CD, van Tol EA. Antioxidants and polyunsaturated fatty acids in multiple sclerosis. Eur J Clin Nutr 2005;59:1347-61.
 50. Shinto L, Marracci G, Baldauf-Wagner S, Strehlow A, Yadav V, Stuber L, et al. Omega-3 fatty acid supplementation decreases matrix metalloproteinase-9 production in relapsing-remitting multiple sclerosis. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2009;80:131-6.
 51. Jaiswal N. Protective effect of flavonoids in multiple sclerosis. J Sci Innov Res 2013;2:509-11.
 52. Huntley A, Ernst E. Complementary and alternative therapies for treating multiple sclerosis symptoms: A systematic review. Complement Ther Med 2000;8:97-105.
 53. Gaby A. Multiple Sclerosis. Glob Adv Health Med 2013;2:50-6.
 54. Mirshafiey A. Venom therapy in multiple sclerosis. Neuropharmacology 2007;53:353-61.
 55. Karimia A, Ahmadi F, Parivar K, Nabiuni M, Haghighi S, Imani S. Effect of honey bee venom on lewis rats with experimental allergic encephalomyelitis, a model for multiple sclerosis. Iran J Pharm Res 2011;11:671-8.
 56. Markelov VV. Bee venom therapy and low dose naltrexone for treatment of multiple sclerosis. Nepal J Neurosci 2006;3:71-7.
 57. Esmonde L, Long AF. Complementary therapy use by persons with multiple sclerosis: Benefits and research priorities. Complement Ther Clin Pract 2008;14:176-84.
 58. Whitmarsh TE. Homeopathy in multiple sclerosis. Complement Ther Nurs Midwifery 2003;9:5-9.
 59. Howarth AL. Will aromatherapy be a useful treatment strategy for people with multiple sclerosis who experience pain? Complement Ther Nurs Midwifery 2002;8:138-41.
 60. McGuire C. Acupuncture in the treatment of fatigue in a patient with multiple sclerosis: Case study. Physiotherapy 2003;89:637-40.
 61. Hao JJ, Cheng W, Liu M, Li H, Lü X, Sun Z. Treatment of Multiple sclerosis With Chinese scalp Acupuncture. Glob Adv Health Med 2013;2:8-13.
 62. Meyer HB, Katsman A, Sones AC, Auerbach DE, Ames D, Rubin RT. Yoga as an ancillary treatment for neurological and psychiatric disorders: A Review. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2012;24:152-64.
 63. Mishra SK, Singh P, Bunch SJ, Zhang R. The therapeutic value of yoga in neurological disorders. Ann Indian Acad Neurol 2012;15:247-54.
 64. Wahbeh H, Elsas SM, Oken BS. Mind–body interventions Applications in neurology. Neurology 2008;70:2321-8.
 65. Chally PS, Carlson JM. Spirituality, rehabilitation, and aging: A literature review. Arch Phys Med Rehabil 2004;85 Suppl 7:S60-5.
 66. Kim J, Heinemann AW, Bode RK, Sliwa J, King RB. Spirituality, quality of life, and functional recovery after medical rehabilitation. Rehabil Psychol 2000;45:365-85.
 67. Carson EA, Swait G, Johnson IP, Cunliffe C. Chiropractic care amongst people with multiple sclerosis: A survey of MS therapy centres in the UK. Clin Chiropr 2009;12:23-7.
 68. Dougherty P, Lawrence D. Chiropractic management of musculoskeletal pain in the multiple sclerosis patient. Clin Chiropr 2005;8:57-65.
 69. Roussel AM, Hininger-Favier I, Waters RS, Osman M, Fernholz K, Anderson RA. EDTA chelation therapy, without added vitamin C, decreases oxidative DNA damage and lipid peroxidation. Altern Med Rev 2009;14:56-61.
 70. Siev-Ner I, Gamus D, Lerner-Geva L, Achiron A. Reflexology treatment relieves symptoms of multiple sclerosis: A randomized controlled study. Mult Scler 2003;9:356-61.
 71. Kidd PM. Multiple sclerosis, an autoimmune inflammatory disease: Prospects for its integrative management. Altern Med Rev 2001;6:540-66.
 72. Bennett M, Heard R. Hyperbaric oxygen therapy for multiple sclerosis. CNS Neurosci Ther 2010;16:115-24.
 73. Fulgenzi A, Zanella SG, Mariani MM, Vietti D, Ferrero ME. A case of multiple sclerosis improvement following removal of heavy metal intoxication. Biometals 2011;25:569-76.
 74. Huggins HA, Levy TE. Cerebrospinal fluid protein changes in multiple sclerosis after dental amalgam removal. Altern Med Rev 1998;3:295-300.
 75. Prochazkova J, Sterzl I, Kucerova H, Bartova J, Stejskal VD. The beneficial effect of amalgam replacement on health in patients with autoimmunity. Neuro Endocrinol Lett 2004;25:211-8.
 76. Haldane J. Sex hormone treatments for multiple sclerosis. J Orthomol Med 2012;27:87.
 77. Sicotte NL, Liva SM, Klutch R, Pfeiffer P, Bouvier S, Odesa S, et al. Treatment of multiple sclerosis with the pregnancy hormone estriol. Ann Neurol 2002;52:421-8.

Източник: Dr. Rahil Ghanavati, Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Tel: +986113738380; Fax: +986113738381; E-mail: ghanavati.r@ajums.ac.ir

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?