BezRak.com

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

Оперативно лечение при рак на гърдата

Оперативно лечение при рак на гърдата
06 април 2015

Оперативната интервенция е първото лечение, което се прилага при рак на гърдата в ранни стадии на развитие.

Стъпки, предхождащи интервенцията

Хирургичната интервенция при рак на гърдата е голяма операция и поради това е необходим престой в болница за определен период от време, който може да варира при различните пациентки. Обикновено е до една седмица. Освен това е необходима обща анестезия.

Преди интервенцията е необходимо да се направи предоперативна оценка, която обикновено включва изследване на кръвта и кръвосъсирването, електрокардиограма и рентгенография на гръден кош.

Преди операцията трябва да попитате или да получите информация за оперативната техника, която ще бъде приложена, за свързаните с нея рискове и усложнения, за последствията от нея и за начина, по който бихте могли да сведете до минимум усложненията.

В днешно време пациентите трябва да подпишат документ, наречен „Информирано съгласие“, в който е отразена цялата предоставена от специалиста информация. В него те признават, че са получили и разбрали дадената информация и че се съгласяват с предлаганото лечение. Пациентите трябва да са сигурни, преди да подпишат документа и да се подложат на лечението.

Видове оперативно лечение

Видът на оперативното лечение зависи от големината, местоположението и разпространението на тумора.

 • Операция, при която се отстранява тумора, се нарича туморектомия.
 • Когато се отстранява приблизително една четвърт от гърдата около тумора, говорим за квадрантектомия.
 • Оперативното отстраняване на цялата гърда се нарича мастектомия.

Оперативни техники

 • Органосъхраняващи оперативни техники

  При този вид интервенция туморът се изрязва заедно с част от здравата тъкан около него, като се запазва останалата част на гърдата. Може да бъде туморектомия (отстраняване на тумора заедно със здрава тъкан около него) или квадрантектомия (отстраняване на приблизително една четвърт от тъканта на гърдата, включваща тумора).

  Органосъхраняващото оперативно лечение винаги се допълва с лъчетерапия, с цел да се унищожат евентуално останали в гърдата туморни клетки. Ако пациентката се нуждае от адювантно лечение с химиотерапия, възможно е да се наложи отлагане на лъчетерапията.

  Извършването на органосъхраняваща операция зависи от редица фактори като разположение на тумора, размер на гърдите, естетичен вид след оперативната намеса и други. Хирургът преценява възможността заедно с пациента.

  Съвременната тенденция при лечението на рак на гърдата е насочена към все по-широко прилагане на органосъхраняваща хирургия.

 • Мастектомия

  Мастектомията е оперативна техника, при която се отстранява цялата гърда. Може да бъде два вида:

  Модифицирана радикална мастектомия: това е най-прилаганата оперативна техника, при която се отстранява цялата гърда.

  Радикална мастектомия (нарича се още мастектомия по Halsted): отстранява се цялата гърда заедно с прилежащите гръдни мускули и лимфните възли в подмишничната ямка. Тази техника е била широко използвана в миналото, но не и понастоящем. Много често е съпроводена със странични ефекти като промяна във външния вид на тялото и в подвижността на горния крайник, едем на ръката поради лимфостаза и т.н.

  Възможно е след мастектомия да се наложи провеждане на лъчетерапия.

 • Отстраняване на аксиларни (подмишнични) лимфни възли

  Независимо от вида на хирургичната интервенция, необходимо е да се извърши оценка на състоянието на лимфните възли в подмишничната ямка.

  В зависимост от клиничното състояние на подмишницата се извършва селективна биопсия на сентинелен лимфен възел (много често прилагана понастоящем) или лимфаденектомия (оперативно отстраняване на лимфен възел).

 • Лимфаденектомия

  Пакетът от аксиларни лимфни възли е голям. В зависимост от достъпността им обикновено се отстраняват между 10 и 40 лимфни възли.

  В днешно време лимфаденектомия се извършва само при обосновано клинично съмнение или потвърдена чрез пункция туморна инфилтрация на аксиларните лимфни възли.

 • Изследване на сентинелен (стражеви) лимфен възел

  Това е все по-широко прилагана техника, чрез която се идентифицира първият лимфен възел в подмишничната ямка по пътя на оттичането на лимфата от млечната жлеза. Ако този лимфен възел е засегнат, като цяло е необходимо да се изследват останалите подмишнични лимфни възли. Ако сентинелният възел не е засегнат, не може да се извърши лимфаденектомия.

  По този начин в случаите, когато не се извършва аксиларен клирънс, рискът от странични ефекти, произтичащи от отстраняването на лимфни възли, е минимален.

  Този вид изследване се основава на следното:

  • Ако резултатът от изследването на сентинелния лимфен възел е отрицателен (без туморна инвазия), останалата част от веригата също ще бъде отрицателна, със съответните прогностични и терапевтични последици.
  • Ако резултатът от изследването на сентинелния лимфен възел е положителен, останалата част от веригата може да бъде или да не бъде положителна, но трябва да се извърши лимфаденектомия и да се проведат съответните допълнителни терапевтични действия.

Процентът на съответствие между реалното състояние на подмишницата и състоянието на сентинелния лимфен възел е около 97%. Въпреки това един от въпросите, които предизвикват безпокойство при използването на тази техника, е наличието на фалшиви отрицателни резултати (отрицателен резултат, когато в действителност има засягане на аксиларни лимфни възли).

Когато хирургът Ви препоръча някоя от тези оперативни техники, със сигурност ще Ви обясни в дълбочина подробностите по нея. Това е подходящ момент да зададете въпросите си и да изразите всички съмнения, които Ви терзаят. Разполагането с достатъчна информация предотвратява появата на необосновани страхове.

Система за маркиране на сентинелни лимфни възли

За изследването на сентинелни лимфни възли е необходимо да се намери маркер, симулиращ по някакъв начин поведението, което би имала злокачествена клетка, откъснала се от основния тумор. Проучени са няколко вещества, като най-често се използва 99mTc-албумин наноколоид.

За постигането на по-голяма точност при локализирането на тези лимфни възли първоначално били използвани методи за оцветяване чрез багрила, които се елиминират по лимфен път. Впоследствие, за локализирането на сентинелен лимфен възел започват да се използват радиоизотопи, които се въвеждат непосредствено преди операцията в близост до тумора, а интраоперативно откриването става с помощта на гама-детекторна сонда.

За изотопното маркиране на сентинелни лимфни възли най-често се използва 99mTc-албумин наноколоид. Радиоактивното вещество се инжектира преди операцията. Като багрило се използва Isosulfan Blue.

Локализирането на сентинелни лимфни възли се постига чрез визуализиране на оцветените млечни канали и лимфни възли, и с помощта на гама-детекторна сонда. Използването на двете техники увеличава вероятността да се открие сентинелният лимфен възел, с което се улеснява работата на хирурга и се предоставя по-голяма точност. Това прави процедурата по-ефективна и по-прецизна.

Хирургична интервенция при рак на гърдата

По време на хирургичната интервенция всички изотопно активни или оцветени възли се отстраняват и събират в отделни контейнери за последващо индивидуално изследване.

Анатомо-патологично изследване

Анатомо-патологичното изследване може да се направи интраоперативно и по време на самата операция да се реши дали е необходима или не лимфаденектомия. По този начин се избягва втора оперативна намеса, в случай че сентинелният лимфен възел е позитивен.

Необходимо е също така да се извърши последващо изследване на лимфния възел чрез стандартно оцветяване с хематоксилин-еозин и имунохистохимично определяне на цитокератини, с цел да се изключи наличието на метастази, които не са били забелязани по време на операцията. В такива случаи се налага втора оперативна намеса.

Критерии за прилагане на техниката „изследване на сентинелен лимфен възел”

 • Без ограничение за възраст.
 • Установена диагноза за рак на гърдата чрез иглена биопсия.
 • Размер на тумора до 5 см.
 • Пациентки с клинично свободни аксили.
 • Съгласие на пациентката.

Критерии за изключване на техниката „изследване на сентинелен лимфен възел”

 • Размер на тумора над 5 см.
 • Палпируеми аксиални (подмишнични) или супраклавикуларни (надключични) лимфни възли.
 • Пациентки, получили неоадювантно лечение.
 • Пациентки с предходни операции на гърдата, с оперативни рани между лезията и зоната на лимфния дренаж.
 • Бременни пациентки (не е известно въздействието на радиоизотопа и багрилото върху плода).
 • Липса на съгласие от страна на пациентката.

Виж продължение: Странични ефекти при рак на гърдата

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

В тази статия четете:

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи