BezRak.com

лекарствени гъби

Кои са противотуморните вещества в гъбите?

Кои са противотуморните вещества в гъбите?
13 март 2015

Каква е ползата от гъбите?

В изследванията на гъбите обикновено се акцентира на веществата полизахариди, които имат различен състав и структура и си приличат само по това, че съставките им са свързани чрез така наречената гликозидна връзка.

Полизахаридите, които се съдържат в плодното тяло и мицела на висшите гъби са биологично активни съставки. Многообразието от реакции, които те могат да предизвикат, се дължи на голямата променливост на структурата им. Изследванията на гъбените полизахариди успяват да докажат множество позитивни за здравето на човека ефекти. Добре документирани са силните имуномодулиращи свойства, способността за спиране на възпалителните процеси, възстановяване на целостта на кожата, понижаване на кръвната захар и кръвното налягане, както и явното антивирусно и противотуморно действие.

Така например в известната бразилска гъба Агарикус (Agaricus blazei Murill) са открити 17 фракции полизахариди, от които седем показват изразено противотуморно въздействие. В гъбата Кориолус (Coriolus versicolor) са доказани 16 полизахариди с различен противотуморен ефект. Това действие е изпитано в опити с животни, заразени със злокачествен тумор на съединителната тъкан – саркома 180. След употреба на екстракт от гъбата Кориолус е наблюдавано спиране на развитието на тумора между 80% и 100% от случаите.

Имунната активност и съдържанието на имуномодулиращи вещества в лекарствените гъби се променя и нараства в периода от образуването на спората до израстването на плодното тяло на гъбата. Съответните изследвания са показали, че биологично най-голяма сила притежава екстрактът от плодните тела на гъбите. Именно той се употребява за лечение от специалистите по лекарствените гъби.

Броят на висшите гъби, от чиито плодни тела са извлечени полизахариди с противотуморно действие нараства значително след 70-те години на миналия век, когато започват да се провеждат множество научни изследвания на различни екипи от цял свят. Група от японски изследователи, работещи с д-р S. Ohtsuka още през 1973 г. патентова във Великобритания, а четири години по-късно и в САЩ следното откритие: „Полизахаридите имат противотуморен ефект. Методи за производството им от видове гъби базидиомицети“ („Polysaccharids having an anticarcinogenic effect and a method of producing them from species of Basidiomycetes“).

Въздействието на полизахаридите, намиращи се в лекарствените гъби, върху имунната система е многообразно. Специализираната литература по темата вече е значителна по обем. Предполага се, че в така наречените „имунокомпетентни клетки“ т.е. в клетките, които имат задачата и способността да реагират специфично на определен антиген (например В-лимфоцити чрез производство на антитела), съществува механизъм за идентифициране, който реагира специфично при наличие на полизахариди (или така наречените бетаглюкани). Щом глюканите бъдат разпознати, те се свързват с рецептор. След това те започват своята имуномодулираща дейност и упражняват положителното си въздействие както върху специфичните, така и върху неспецифичните характерни за тялото защитни механизми.

Предполага се, че полизахаридните екстракти от лекарствените гъби упражняват влияние върху неспецифичните съпротивителни механизми на организма като:

  • Активират моноцити, макрофаги и гранулоцити (те принадлежат към белите кръвни телца и се смятат за фагоцити – клетки, които „обезвреждат“ бактериите и разрушената тъкан);
  • Активират комплементната система – важна съставна част в „мрежата“ на имунната съпротивителна сила на организма;
  • Активират така наречените „клетките убийци“, които също са част от белите кръвни телца. Тяхната основна задача е да унищожават туморните клетки и други, инфектирани с вируси клетки в тялото.

Полизахаридите на лекарствените гъби оказват влияние и върху специфичните съпротивителни механизми на организма като:

  • Активират лимфоцитите, друга подгрупа на белите кръвни телца. Те спадат към най-малките представители на защитните клетки. Лимфоцитите се намират предимно в костния мозък и в така наречените лимфатични органи (тимусна жлеза, далак, сливици, лимфни възли). При нужда те се изпращат в кръвопотока.
  • Стимулират освобождаването на цитокини. Това са белтъчни молекули, които се образуват и освобождават от имунните клетки, но също и от други клетки. Към цитокините спадат интерферони, интерлевкини, кръвообразуващи и други фактори на растежа и тумор-некротизиращ фактор (TNF). Цитокините регулират и координират защитата срещу причинителите на болести. Те играят важна роля за успешното протичане на имунната реакция.
  • Повишават производството на антитела. Антителата са наричани също имуноглобулини и представляват белтъчни молекули, които реагират на чужди антигени в тялото и се свързват с тях. След това отключват различни механизми, които водят до елиминирането или поне до неутрализирането на антигените (вещества, които се възприемат от организма като чужди и предизвикват специфичен имунен отговор).
  • Предотвратяват потискането на имунната система.
    Имунологичният отговор на организма може да се деактивира чрез отслабване на имунната система. Така например раковите клетки могат да прикрият своите характерни признаци чрез повърхностни молекули и по този начин да избегнат атаката на имунната система. Така тя се проваля в опита да спре развитието на рака. Освен това имунната система може да отслабне в резултат на освобождаването на вид имунопотискащи вещества от раковите клетки (т.е. може да бъде „извадена от строя“). По този начин раковите клетки избягват иму­нологичния контрол на организма и започват неконтролируемо да се разпространяват в организма.

Виж продължение: Най-силните противотуморни гъби

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?