BezRak.com

лечение

Рак на кожата и CBD

Рак на кожата и CBD
16 юли 2018

Едно от най-обсъжданите алтернативни лечения при рак на кожата е приложението на CBD (канабидиол). Все по-често има сведения за пациенти, получили подобрение в лечението на всичките три основни вида рак на кожата: базално-клетъчен карцином (BCC), сквамозноклетъчен карцином (SCC) и меланом. Дори и да не е статистически достоверно, CBD и другите не-психоактивни канабиноиди не биха довели до увреждане на здравословното състояние. Съществуват обаче все повече научни доказателства, които подкрепят твърденията, че CBD и други канабиноиди наистина могат да лекуват рак на кожата.

Ето едно кратко обсъждане на някои от тези проучвания:

Регулирането на генната експресия по време на диференциацията на кожните клетки (процеса, през който преминават незрелите до достигане на зрялост клетки) е важно, защото по този начин се формират клетките на кожата, като не се израждат в ракови. Това се смята за контролирано от ендоканабиноидната система, която може да сигнализира към гените в клетките на кожата. Канабиноидите, продуцирани от организма, играят роля в начина, по който тези гени биват регулирани. Там, където има рак, тази система не работи правилно.

Счита се, че канабиноидите, открити в маслото, извлечено от медицинските сортове на канабис (като Canabis Sativa), имат действие точно като на естествените канабиноиди, произведени в здраво тяло, и играят роля в регулирането на гените, отговорни за кожна диференциация. Тези канабиноиди включват канабидиол (CBD), канабигерол (CBG) и CBV (канабиварин). Проучване, публикувано през октомври 2013 г. в „Британския журнал по фармакология“, показва, че CBD и CBV могат да се комбинират с рецепторите CB1 или СВ2 на ендоканабиноидната система на човека, като по този начин контролират диференциацията на кожните клетки. Канабиноидът CBG не е имал такъв ефект. Освен това, CBD и CBV са показали възможност за спиране на процеса, който превръща „нормалните“ клетки на кожата в ракови.

Банер - Крем коноп Крайна Версия

Проучване от октомври 2013 г., публикувано в „Европейския вестник по фармакология“ показва, че анандамид (AEA), естествено срещащ се в организма канабиноид, може да спре растежа на злокачествени меланомни клетки in vitro. За АЕА е известно, че взаимодейства с рецепторите на ендоканабиноидната система – точно както това прави и канабидиола (CBD), когато CBD се приема перорално. Установено е също, че използваната концентрация на ААЕ може да промени резултатите – като по-високата концентрация дава по-добър резултат. Проучване, публикувано през август 2013 г. в “Journal of Pharmacy and Pharmacology”, показва 90% намаляване на раковите заболявания на кожата при мишки, които са третирани със синтетични канабиноиди – CBD и други (JWH-018, -210 и -122).

Изследване от 2003 г., публикувано в “Journal of Clinical Investigation” установява, че активирането на канабиноидните рецептори, СВ1 и СВ2 чрез прием на канибаноиди, е в състояние да индуцира апоптозата (смърт на туморните клетки). С въвеждането на канибиноидите се нарушава васкуларизацията на туморите, в следствие на което те не се кръвоснабдяват и спират растежа си.

Макар да са необходими повече изследвания по отношение на действието на CBD върху рака на кожата, получените резултати са много обещаващи!

Това може да е и причината, поради която толкова много хора вече споделят своя опит при третиране на рак на кожата с масло от канабис – канабидиол (CBD).

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?