BezRak.com

профилактика на рака

Рискови фактори за възникване на рака

Рискови фактори за възникване на рака
16 септември 2014

„Рискови“ са всички фактори, които увеличават възможността индивидът да развие някакъв вид рак. Въпреки, че рисковите фактори често повлияват развитието на рака, повечето от тях не са директна причина за появата му. Някои хора, изложени на няколко рискови фактора, никога не развиват заболяването, докато други с неясно наличие на такива – заболяват. Познаването на индивидуалните рискови фактори и обсъждането им с лекаря може да подобри шанса човек да не развие рак – например чрез подобряване начина на живот и отстраняване на тези фактори.

Често специалистите не могат да обяснят защо едни хора развиват рак, а други – не. Но изследванията сочат, че определени рискови фактори повишават шанса човек да развие заболяването. Това са най-честите рискови фактори за развитие на рак:

 • Напредване на възрастта
 • Тютюнопушене
 • Слънчева светлина
 • Йонизираща радиация
 • Определени химически и други субстанции
 • Някои вируси и бактерии
 • Някои хормони
 • Фамилна обремененост
 • Алкохол
 • Нездравословна диета, наднормено тегло, липса на физическа активност

Много от тези рискови фактори могат да бъдат избягнати. Други, като генетичната/фамилната обремененост – не могат. Човек може да си помогне, стоейки настрана от известните рискови фактори, доколкото е възможно:

 • Можете да предотвратите появата на много видове рак чрез спиране на тютюнопушенето, излагането на слънчева светлина, спазването на всички мерки за безопасност при работа с опасни химикали.
 • Използвайте предпазни средства при секс с непостоянен партньор, не използвате чужди игли и спринцовки. Може да си направите ваксина против хепатит В, в случай, че сте изложени на риск от заразяване.
 • Употребявайте алкохол много умерено, практикувайте балансирана диета, правете достатъчно физически упражнения и поддържайте здравословно тегло.

Ако считате, че има вероятност да развиете рак, следва да споделите това с вашия лекар. Можете да дискутирате рисковите фактори с него и да си направите график за профилактични прегледи.

С течение на времето някои от факторите могат да започнат да действат съвместно и така превръщат нормалните клетки в ракови. Разсъждавайки върху рисковите фактори, трябва да имате няколко неща на ум:

 • Не всичко причинява рак
 • Ракът не се причинява от нараняване като падане или натъртване
 • Ракът не е заразен. Въпреки, че при определени вирусни или бактериални инфекции се увеличава рискът от някои видове рак, той не може да бъде предаден на друго лице.
 • Наличието на един или повече рискови фактори не означава, че със сигурност ще развиете рак.
 • Някои хора са по-чувствителни от други по отношение на известните рискови фактори.

Ето и по-подробна информация за най-честите рискови фактори за рака:

Причини за развитие на рак

Възраст

Един от най-важните фактори за развитие на рак е напредването на възрастта. Най-често заболяването се развива при хора над 65-годишна възраст. На от рак могат да заболеят хора от всички възрасти, включително деца.

Употреба на тютюневи изделия

Употребата на тези изделия е най-лесно преодолимия рисков фактор за преждевременна смърт. Ежегодно само в САЩ загиват над 180 000 души, във връзка с употребата на тютюн.

Тютюнопушенето или присъствието в среда на тютюнев дим на непушачите (т.нар. „вторичен дим“) повишава риска от развитие на рак.

Пушачите по-често развиват рак на белите дробове, ларинкса, устната кухина, хранопровода, пикочния мехур, гълтача, стомаха, панкреаса и маточната шийка. Голям е също и рискът от развитие на остра миелоидна левкемия (злокачествено израждане на кръвните клетки).

Отказът от пушенето е важен за всеки, които употребява тютюн – дори и за хора с многогодишна употреба. Рискът за отказалите се е много по-малък от тези, които продължават да пушат (но е най-нисък при хора, които никого не са употребявали тютюн).

Също така при хора, които вече имат заболяването, рискът от развитие на втори тумор е по-никък при спиране на употребата на тютюн.

Слънчева светлина

Ултравиолетовата (УВ) радиация се излъчва от слънцето, осветителните тела и солариумите. Предизвиква ранно състаряване на кожата и увреждания, които могат да предизвикат раково израждане.

 • Лекарите препоръчват на своите пациенти да ограничават своето излагане на слънце и да не използват изкуствени източници на УВ радиация:
  Най-добре е да се избягва обедната светлина (от късното утро до късния следобед), когато е възможно. Би трябвало да използвате средства за предпазване и от радиацията, отразена от пясъка, водата, снега и леда. УВ радиацията прониква през лекото облекло, прозорците и стъклата на колите.
 • Носете дълги ръкави, шапки с периферия и слънчеви очина със защитни стъкла.
 • Ползвайте натурални слънцезащитни кремове. Те предпазват от развитието на кожен рак, особено ако са снабдени със защитен фактор над 15. Имайте предвид, че кремовете не могат да заместят подходящите дрехи и избягването на престоя на слънце.
 • Не стойте близо до осветителни тела и соларни тръби.

Йонизираща радиация

Йонизиращата радиация причинява клетъчни увреждания, водещи до развитие на рак. Този вид радиация произлиза от лъчите, проникващи от космоса в земната атмосфера, радиоактивните отпадъци, газът радон, рентгеновите лъчи и други източници.

Радиоактивното замърсяване се получава при аварии в ядрени централи, ядрени опити, производство и употреба на ядрени оръжия. Хората, изложени на замърсяване са с повишен риск от развитие на рак, специално левкемии и рак на щитовидната жлеза, белия дроб, стомаха и млечната жлеза.

Радонът е радиоктивен газ, който не можете да вкусите, помиришете или видите. Формира се в почвата и скалите. Хората, работещи в мините са изложени на радон. В определени райони радонът се открива и в домовете. Хората, изложени на радон са с повишен риск от развитие на рак на белия дроб.

Някои медиццински процедури са обичаен източник на радиация:

 • В медицината се използва радиация (ниско-дозово рентгеново лъчение) за заснимане на вътрешните органи. Тези образи помагат за диагностика на различни заболявания
 • Използва се и лъчетерапия (високо-дозова радиация с източник от сложна апаратура или радиоактивни субстанции) за лечение на ракови заболявания.

Рискът от рак при ниско-дозовото лъчение е минимален. Този при високо-дозовата радиация е малко по-висок. И за двата вида лъчение, ползата почти винаги надвишава риска за здравето.

Ако смятате, че сте изложени на риск от рак поради излагане на радиация, задължително се посъветвате с лекаря си.

Ако живеете в район с наличие на радон, можете да изследвате дома си за наличието на този газ. Домашните тестове за радон са евтини и лесни за употреба. Такива китове се намират в специализирани магазини.

Обсъждайте с вашия лекар или стоматолог необходимостта от рентгенови снимки. Изисквайте съответното защитно облекло, покриващо частите от тялото, неподлежащи на изследване (това е задължително във всички здравни заведения).

Онкологично болните трябва да обсъдят с лекуващия си лекар в каква степен лъчетерапията носи риск от поява на нов тумор.

Определени химикали и други субстанции

Хора, упражняващи някои професии (като бояджии, строителни работници и такива от химическата индустрия) са изложени на по-висок риск от заболяване. Множество проучвания показват, че ескпозицията на азбест, бензен, бензидин, кадмий, никел или винил хлорид в работната среда може да причини рак.

Следвайте инструкциите за безопасност при работа с опасни субстанции, както на работното място, така в къщи. Въпреки, че рискът е по-висок при работещите с такива сустанции от дълги години, все пак бъдете внимателни и у дома при работа с пестициди, моторни масла, бои, разтворители и други химикали.

Някои вируси и бактерии

Инфектирането с определени вируси и бактерии може да увеличи риска от развитие на рак:

 1. Human papillomaviruses (HPVs): инфекцията с Човешкия папиломен вирус е основната причина за рак на маточната шийка. Може да причини и други видове рак.
 2. Hepatitis B and hepatitis C viruses /Хепатит B и C/: развитието на рак на черния дроб може да стане години след заразяването с тези два вируса.
 3. Human T-cell leukemia/lymphoma virus (HTLV-1) /човешки Т-клетъчен лимфом / левкемия вирус-1/: инфекцията с този вирус увеличава риска от развитие на Т-клетъчен лимфом/левкемия.
 4. Human immunodeficiency virus (HIV) /ХИВ/: ХИВ е вирусният причинител на СПИН. Болните/носителите на вируса са с повишен риск от развитие на злокачествени заболявания, като лимфом и редкия сарком на Капоши.
 5. Epstein-Barr virus (EBV) /Епщайн-Бар вирус/: свързва се с повишен риск от заболяване от лимфоми.
 6. Human herpesvirus 8 (HHV8) /човешки херпес вирус 8/: рисков фактор за развитие на сарком на Капоши.
 7. Helicobacter pylori /хеликобактер пилори/: причинява стомашна язва. Може също да причини рак на стомаха и лимфом на стомашната лимфна тъкан.

Практикувайте безопасен секс. Не използвайте употребявани игли и спринцовки. Може да се заразите с ХИВ от заразен партньор. Можете да се заразите с хепатити В и С, както и с ХИВ при сексуален контакт със заразен партньор.

Имайте предвид, че можете да си постаите ваксина против хепатит В. Здравните работници и други хора, работещи с кръвни продукти трябва да поставят такава ваксина.

Ако смятате, че сте с повишен риск от заразяване с хепатит или ХИВ, направете необходимите изследвания. Тези инфекции могат да бъдат безсимптомни, но кръвните изследвания показват наличието на вируса. При положителни резуллтати, ще ви бъде препоръчано съответно лечение. Освен това, лекарят ще ви посъветва, как да избегнете заразяването на други хора.

Ако имате стомашни оплаквания, консултирайте се с лекар. Инфекцията с хеликобактер пилори /Helicobacter pylori/ може да бъде диагностицирана и лекувана.

Хормони

Лекарите често препоръчват хормонални препарати (естрогени самостоятелно, или в комбинация с прогестин) за контрол на топлите вълни, вагиналната сухота и изтъняването на костите при жените. Тези симптоми се наблюдават по време на менопаузата. Но изследванията показват, че менопаузалната хормонална терапия може да има сериозни странични ефекти. Хормоните повишават риска от рак на млечната жлеза, мозъчен инсулт, инфакт на миокарда и тромбоза на кръвоносните съдове.

Жените, възнамеряващи да се подложат на хормонална терапия трябва да обсъдят с лекаря си съотношението полза/риск.

Diethylstilbestrol (DES), форма на естроген, е прилаган при бременни жени в САЩ в периода 1940-1971. Жените, приемали DES по време на бременността имат леко завишен риск от развитие на рак на млечната жлеза. Техните дъщери са с повишен риск от рак на маточната шийка. Възможните ефекти върху синовете все още се проучват.

Жени, които са приемали DES, както и дъщерите им изложени на хормона преди раждането, трябва периодично да провеждат профилактични прегледи.

Фамилна обремененост

Повечето видове рак се развиват поради промени (мутации) в гените. Нормалната клетка може да се превърне в злокачествена след поредица промени в гените. Употребата на тютюн, някои вируси или други фактори от околната среда могат да доведат до генни промени в определени клетки в организма.

Някои генни промени, повишаващи риска от рак, могат да се предадат от родителите на поколенията. Тези промени са налични при раждането и присъстват във всички клетки на новороденото.

Не е обичайно ракът да обхваща цели семейства. Въпреки това, някои видове рак се срещат по-често при някои семейства, отколкото при други. Например, меланомът, ракът на гърдата, яйчника, простатата и дебелото черво често са фамилно представени. Няколко случая на един и същи вид тумор в рамките на една фамилия могат да бъдат свързани с наследстввени генетични промени. Последните водят до повишен риск от развитие на този вид рак. Факторите на околната среда също могат да имат роля. В повечето случаи на „фамилен“ рак, проявата не е случайна.

Ако считате, че имате фамилно предразположение в своята фамилия, може да си направите генетични изследвания. Лекарят може да ви даде съвети за понижаване на риска от заболяване. Могат да бъдат назначени изследвания за ранна диагностика.

Можете да попитате вашия лекар за генетичните изследвания. Те могат да докажат определени наследствени генни промени, водещи до раково заболяване. Но наследяването на даден ген не означава непременно, че ще развиете рак. То означава, че има по-голяма вероятност това да стане.

Алкохол

Употребата на повече от две алкохолни напитки дневно в продължение на много години води до увеличаване на риска от поява на рак на устната кухина, глътката, хранопровода, стомаха, черния дроб и ларинкса. Рискът се увеличава право пропорционално на количеството консумиран алкохол. Рискът е още по-висок при едновременната консумация на алкохол и тютюн.

Лекарите съветват хората, консумират алкохол, да го правят в умерена степен. Това означава да се приема не повече от една напитка дневно при жените и две при мъжете.

Нездравословна диета, липса на физическа активност и наднормено тегло

Хората, които ползват неподходяща диета, нямат достатъчна физическа активност или страдат от наднормено тегло, са изложени а по-висок риск от различни видове рак. Например, проучванията сочат, че хората с богата на мазнини диета са изложени на по-висок риск от появата на рак на дебелото черво, простатата и матката. Слабата физическа активност и свръхтеглото предразполагат към развитие на рак на млечната жлеза, дебелото черво, хранопровода, бъбреците и матката.

Подбирайте диети, богати на плодове и зеленчуци.

Хранете се правилно: Здавословната диета включва изобилие от храни, богати на фибри, витамини и минерали. Това включва пълнозърнести хляб и закуски и 5 до 9 приема на зенчуци и плодове дневно. Да се изключват храните, богати на мазнини (масло, пълномаслено мляко, пържени храни и червени меса).

Бъдете активни и поддържайте телесното си тегло в норма: Физическата активност помага да поддържате телесната си маса и редуцира излишните мазнини. Повечето учени поддържат тезата, че за един възрастен човек е добре да упражнява умерена физическа активност (като ходене), поне по 30 минути, най-малко 5 дни в седмицата.

За повече информация или ако имате нужда от консултация относно рисковите фактори за възникване на рак, не се колебайте да се свържете с някои от лекарите, посочени на този сайт.

Виж продължение: „Рискови фактори за възникване на различни видове рак“

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?