BezRak.com

рак на дебелото черво

Стадии на рака на дебелото черво

Стадии на рака на дебелото черво
28 октомври 2014

За определянето на най-подходящото лечение при рак на дебелото черво е важно да се стадира тумора, т.е. да се определи в какъв етап или стадий на развитие се намира.

Съществуват две системи за класификация, които се използват с еднаква честота при рак на дебелото черво и ректума:

 • TNM класификация
 • Класификация по Astler-Coller

1. TNM класификация

Буквените означения сочат три аспекта на рака:

T означава ниво на разпространение на първичния тумор в чревните стени:

 • Tis: тумор “in situ”, ограничен в лигавицата, без да прораства извън нейните слоеве.
 • T1: тумор, инфилтрирал подлигавицата.
 • T2: тумор, инфилтрирал мускулния слой.
 • T3: тумор, инфилтрирал субсерозата или периректалните мастни тъкани.
 • T4: тумор, инфилтрирал тъкани на съседни органи.

N означава наличие или отсъствие на засягане на регионални лимфни възли или най-близки до областта, в която е възникнал туморът.

 • N0: не се установява засягане на лимфни възли.
 • N1: туморът е засегнал 1 до 3 периректални лимфни възли.
 • N2: наличие на метастази или засягане на 4 или повече лимфни възли.

M означава потвърдено наличие на далечни метастази:

 • M0: отсъствие на далечни метастази.
 • M1: наличие на далечни метастази.

Комбинацията между T, N и M определя TNM класификация по стадии:

Стадий 0 Tis NO MO
Стадий I T1-2 N0 M0
Стадий IIA T3 N0 M0
Стадий IIB T4 N0 M0
Стадий IIIA T1-2 N1 M0
Стадий IIIB T3-4 N1 M0
Стадий IIIC Всяко T N2 M0
Стадий IV Всяко T Всяко N M1

 

В обобщение:

Стадий 0 или карцином „in situ”: най-ранният етап от рака на дебелото черво или ректума. Туморните клетки са разположени в най-повърхностната част на лигавицата, без да преминават през нея. Лимфните възли не са засегнати.
Стадий I: туморът засяга стената на дебелото черво или ректума, без да прониква през мускулния слой. Няма засягане на лимфните възли.
Стадий II: налице е инфилтрация на всички слоеве на стената на дебелото черво или ректума. Може да инфилтрира околните органи. Не се установява засягане на лимфните възли.
Стадий III: туморът е инфилтрирал най-близките органи и засяга лимфните възли.
Стадий IV: туморът се е разпространил, засягайки отдалечени от дебелото черво и ректума органи, като черен дроб, бял дроб или кости.

2. Класификация по Dukes или Аstler-Coller:

При тази класификация се използват буквени означения от A до D.

 • Стадий A: лезия, ограничена в лигавицата, без засягане на лимфните възли.
 • Стадий B1: туморът засяга част от стената на дебелото черво или ректума, без да я преминава и без да засяга лимфните възли.
 • Стадий B2: засегната е цялата стена, без инвазия в лимфните възли.
 • Стадий C: засегната е цялата стена или част от нея със засягане на лимфните възли.
 • Стадий D: налице е засягане на други отдалечени органи.

ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ

Стадият на заболяването е основен прогностичен фактор. Зависи от големината на тумора и от наличието или отсъствието на метастази в лимфните възли, както и от наличието или отсъствието на висцерални метастази.

Наличието на метастази в лимфните възли увеличава значително риска от рецидив на заболяването след проведеното лечение. При оперативната интервенция трябва да се отстранят най-малко 12 лимфни възли, за да се счита, че изследването на евентуалното засягане на лимфните възли е коректно.

Наличието на висцерални метастази сочи, че заболяването е в напреднал стадий и в повечето случаи е вече нелечимо.

Други фактори, които влияят върху прогнозата, са:

 • Начало на заболяването под формата на чревна непроходимост или чревна перфорация.
 • Повишаване на туморните маркери (CEA и Ca 19-9).
 • Някои хистологични аспекти, като степен на диференциация на туморните клетки, периневрална инвазия и други.
 • Генетични изменения, като микросателитна нестабилност, загуба на хромозомен сегмент 18q, мутация на ген p53, полиморфизми на гени, кодиращи протеина тимидилат синтетаза, както и много други, които са в процес на проучване.

В приложената таблицата се дават данни за общата 5-годишна преживяемост за всеки един от клиничните стадии на заболяването, сходни с тези при рак на ректума, въпреки че като цяло прогнозата при рак на дебелото черво е по-добра.

Стадий 5-годишна преживяемост
Стадий A 90 до 92%
Стадий B 50 до 75%
Стадий C 25 до 55%
Стадий D Под 8 %

 

Виж продължение: Избор на лечение при рак на дебелото черво

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?