BezRak.com

рак на маточната шийка

Стадии на рак на маточната шийка

Стадии на рак на маточната шийка
26 март 2015

За да се определи най-подходящото лечение при рак на маточната шийка, е важно да се класифицира туморът, т.е. да се определи в какъв стадий на развитие се намира.

Стадий 0: карцином „in situ” или преинвазивен карцином. Туморът е много повърхностен и е ограничен в клетките на лигавицата.

Стадий I: туморът е ограничен в маточната шийка.

Стадий II: туморът излиза извън маточната шийка, но не достига до тазовите стени или до долната трета на влагалището; липсва параметрална инвазия.

Стадий III: туморът се разпространява до тазовите стени, достига до долната трета на влагалището, засяга близки лимфни възли или странични тъкани на маточната шийка.

Стадий IV: туморът се е разпространил до съседни органи или дава метастази.

Прогностични фактори при рак на маточната шийка

Съществуват различни фактори, които обуславят една по-добра или по-лоша прогноза за всяка пациентка индивидуално: фактори, присъщи на самата пациентка, и фактори, определени от заболяването.

Ето защо, наред с обективната (анатомо-патологична) диагноза, лекарят трябва да бъде наясно с тези фактори, които много често ще обусловят неговото терапевтично поведение.

Някои от тези фактори са признати и приети от доста време, като възраст, клиничен стадий и ангажирани лимфни възли, но има редица анатомо-патологични фактори, въз основа на които се определят диференциращи критерии в стадии, когато все още е осъществимо едно по-консервативно лечение и дори може да се разглежда възможността за запазване на фертилитета.

Такива прогностични фактори са:

  • Клиничен стадий: установено е, че с напредване на клиничния стадий, общата преживяемост намалява с всяка година.
  • Възраст: При прегледа на литературата относно влиянието на възрастта върху прогнозата при рак на маточната шийка, правят впечатление две схващания: при по-напреднала възраст, предвид присъщите на пациентките характеристики, прогнозата би била по-неблагоприятна, особено в по-късните стадии; при млади пациентки, от друга страна, заболяването би могло да протече по-агресивно, което неминуемо ще се отрази върху преживяемостта.
  • Големина на тумора: При големина на тумора над 4 cm, в рамките на един и същ стадий, прогнозата е по-лоша.
  • Хистологичен тип.
  • Дълбочина на стромална инвазия: Много изследвания са показали, че съществува тясна връзка между инфилтрацията на тумора в стромата и метастазите в таза, и свободния от заболяване интервал.

Виж продължение: Избор на лечение при рак на маточната шийка

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?