Рак

Стадии на рак на тънкото черво

Стадии на рак на тънкото черво

TNM класификацията (на American Joint Committe on Cancer или AJCC) е най-често използваната система за описание на големината и разпространението на аденокарциноми на тънкото черво.

Тази система за стадиране, обща за почти всички тумори, се основава на определянето на Т (големина на първичния тумор), N (състояние на лимфните възли) и М (наличие или отсъствие на метастази в други органи).

При аденокарциноми на тънкото черво, T, N и M се определят, както следва:

 • T1: Туморът инфилтрира lamina propria или подлигавицата (субмукозата).
 • T2: Туморът инфилтрира muscularis propria.
 • T3: Туморът преминава през muscularis propria и достига до серозата или, в непокритите с перитонеум области на червото, инфилтрира околомускулната тъкан (мезентериума или ретроперитонеума) до <2 cm.
 • T4: Туморът перфорира висцералния перитонеум или инфилтрира директно други органи или структури: други бримки на тънкото черво, мезентериума или ретроперитонеума > 2 cm, или коремната стена при първичен тумор на дванадесетопръстника, когато е налице проникване в панкреаса.
 • N0: туморът не е инфилтрирал лимфни възли.
 • N1: туморът е инфилтрирал регионалните лимфни възли.
 • M0: отсъствие на далечни метастази.
 • M1: наличие на далечни метастази.

 

Клинични стадии

Стадий T N M
Стадий I T1-T2 N0 M0
Стадий II T3-T4 N0 M0
Стадий III Всяко T N1 M0
Стадий IV Всяко T Всяко N M1

Прогностични фактори

При аденокарцином на тънкото черво прогнозата е по-лоша от тази при рак на дебелото черво, за същите клинични стадии по TNM класификацията.

Основният прогностичен фактор е наличието на засегнати лимфни възли (стадий III) и проникването в далечни органи (стадий IV).

Други лоши прогностични фактори са:

 • инфилтриране на съседни лимфни възли (T4).
 • непълна оперативна интервенция, при която са оставени засегнати от тумора хирургически маржове (положителни маржове) – когато резекционната линия минава през тумора, а не в здрави тъкани.
 • ниска хистологична диференциация (ниско диференциран тумор).

Виж продължение: Избор на лечение при рак на тънкото черво

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?