BezRak.com

рак на хранопровода

Стадии на рак на хранопровода

Стадии на рак на хранопровода
02 април 2015

TNM класификацията за рак на хранопровода

За определянето на най-подходящото лечение при рак на хранопровода е важно да се класифицира тумора, тоест – да се определи в какъв стадий на развитие се намира.

Най-често използваната система за неговата класификация е TNM класификацията. Буквените означения сочат три аспекта на рака:

T означава ниво на разпространение или проникване на първичния тумор в стените на хранопровода:

 • Tis: високостепенна дисплазия.
 • T1: туморът инфилтрира lamina propria, muscularis mucosae (T1a) или подлигавицата (субмукоза) (T1b).
 • T2: туморът инфилтрира muscularis propria.
 • T3: туморът инфилтрира адвентицията.
 • T4: туморът инфилтрира прилежащи структури.
  • T4a: операбилен тумор, който инфилтрира плеврата, перикарда или диафрагмата.
  • T4b: неоперабилен тумор, който инфилтрира други структури като аорта, гръбначен стълб, трахея и т.н.

N означава наличие или отсъствие на засягане на регионални лимфни възли или най-близки до областта, в която е възникнал туморът.

 • N0: не се установява засягане на лимфни възли.
 • N1: туморът е засегнал 1 до 2 регионални лимфни възли.
 • N2: туморът е засегнал 3 до 6 регионални лимфни възли.
 • N3: туморът е засегнал 7 или повече регионални лимфни възли.

M означава потвърдено наличие на далечни метастази:

 • M0: отсъствие на далечни метастази.
 • M1: наличие на далечни метастази. Според анатомичното разположение на тумора в хранопровода, засягането на лимфни възли в отдалечени от регионалните възли области се включва в определението за М1.

При най-новата класификация на рак на хранопровода от съществено значение е да се отчете степента на развитие на тумора, т.е. приликата на туморните клетки с нормалните клетки на хранопровода, показваща скоростта, с която може да се развие туморното заболяване.

 • Степен 1 или добре диференциран тумор: туморните клетки приличат много на нормалните и представляват тумори, които растат бавно.
 • Степен 2 или умерено диференциран тумор: туморните клетките имат известна прилика с клетките, от които водят началото си и нарастването им е по-бързо от това при степен 1.
 • Степен 3 или недиференциран тумор: туморните клетки не приличат на клетките, от които водят началото си, нарастват бързо и метастизират по-често.

При разделянето по стадии се взема предвид и вида на тумора – дали е плоскоклетъчен карцином или аденокарцином.

При плоскоклетъчен карцином се наблюдават следните стадии:

Стадий 0 Tis N0 M0 Степен 1 Всяка локализация в хранопровода
Стадий IA T1 N0 M0 Степен 1 Всяка локализация в хранопровода
Стадий IB T1 N0 M0 Степен 2-3 Всяка локализация в хранопровода
T2 или T3 N0 Степен 1 В долната третина на хранопровода
Стадий IIA T2-T3 N0 M0 Степен 1 В горната и средната третина на хранопровода
T2-T3 Степен 2-3 В долната третина на хранопровода
Стадий IIB T2-T3 N0 M0 Степен 2-3 В горната и средната третина на хранопровода
T1-T2 N1 Всяка степен Всяка локализация
Стадий IIIA T1-T2 N2 M0 Всяка степен Всяка локализация
T3 N1
T4a N0
Стадий IIIB T3 N2 M0 Всяка степен Всяка локализация
Стадий IIIC T4a N1-2 M0 Всяка степен Всяка локализация
T4b Всяко N
Всяко T N3
Стадий IV Всяко T Всяко N M1 Всяка степен Всяка локализация

 

При аденокарцином се наблюдават следните стадии:

Стадий 0 Tis N0 M0 Степен 1
Стадий IA T1 N0 M0 Степен 1-2
Стадий IB T1 N0 M0 Степен 3
T2 N0 Степен 1-2
Стадий IIA T2 N0 M0 Степен 3
Стадий IIB T3 N0 M0 Всяка степен
T1-T2 N1 Всяка степен
Стадий IIIA T1-T2 N2 M0 Всяка степен
T3 N1
T4a N0
Стадий IIIB T3 N2 M0 Всяка степен
Стадий IIIC T4a N1-2 M0 Всяка степен
T4b Всяко N
Всяко T N3
Стадий IV Всяко T Всяко N M1 Всяка степен

 

Виж продължение: Избор на лечение при рак на хранопровода

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?