BezRak.com

Прочети още статии на тема:

причини за появата на рак

Наистина ли употребата на алкохол увеличава риска за появата на рак?

Наистина ли употребата на алкохол увеличава риска за появата на рак?
22 март 2017

Има ли вреда от употребата на алкохол? Все пак, повечето култури в света традиционно консумират алкохолни напитки от хиляди години. Някои от тях са основни обекти на търговията, произвеждани в широк мащаб – ечемичена бира, вино от грозде и други дестилирани напитки.

За съжаление, любителите на алкохола трябва да се запознаят с новостите по темата. Последният разширен преглед на множествените проучвания показва, че алкохолната консумация е определено директна причина за развитието на поне седем вида рак – на назофаринкса, ларинкса, хранопровода, черния дроб, дебелото черво, ректума и млечната жлеза. Освен това нараства броят на доказателствата за връзка между алкохолната консумация и рака на кожата, простатата и панкреаса.

(Обясненителна бележка: орофаринксът е средната част на глътката в устната кухина и включва задната трета на езика, мекото небце, и страничните и задна част на глътката. Ларинксът е кух мускулен орган, който осигурява достъп на въздуха до белите дробове и поддържа гласните връзки. Известен е още и като гласова кутия. Хранопроводът, или хранителната тръба е кух тръбообразен орган, който свързва гълтача със стомаха.)

Обзорът, публикуван в научното списание Addiction (Пристрастяване) през месец юли, 2016, заключава, че има повече от достатъчно доказателства, че консумацията на алкохолни напитки е пряка причина за посочените видове рак.

Тези новини съвсем не са пълна изненада. В 13-тия си доклад за карциногените, публикуван през 2014, Националната токсикологична програма на Здравното министерство на САЩ (National Toxicology Program of the U.S. Department of Health and Human Services) беше включила алкохолните напитки в списъка на доказаните карциногени при човека.

Докато рискът за злоупотребяващите с алкохол е известно, че се увеличава с количеството на приемания алкохол и времето за консумацията му в рамките на човешкия живот, учудващо е, че дори хора, приемащи умерено или минимално количество алкохол, също са изложени на риск.

Идва и по-лошото. Обзорът на данните от проучванията сочи, че индивиди, които употребяват алкохол и пушат едновременно са изложени на още по-голям риск от поява на рак. Според едно проучване от 2009 година, 3.5% от всички смъртни случаи, причинени от рак, са свързани с алкохолна консумация.

Как употребата на алкохол повишава раковия риск?

Смята се, че алкохолна консумация повишава риска от рак по няколко начина:

 • Чрез разграждането на етанола (метаболизиране) до ецеталдехид, който е токсично съединение, вероятен карциноген и което доказано уврежда ДНК и протеините на клетките.
 • Предизвиква производството на свободни радикали и техни деривати (ROS – химически активни токсични молекули, съдържащи кислород), които увреждат ДНК, протеините и мазнините в организма по пътя на реакция, наречена оксидация.
 • Нарушава способността на организма да абсорбира (усвоява) различни хранителни вещества, свързани с повишения раков риск – витамин А, витамини от групата В, като фолат, витамин С, витамин D, витамин Е и каротеноиди.
 • Повишава естрогенните нива – хормони, свързани с повишен риск от рак на млечната жлеза.

Нарастващите научни и клинични доказателства показват ясна връзка между алкохолната консумация и повишения риск от поява на различните видове рак, изброени по-долу.

Рак в областта глава/шия

Днес е известно, че консумацията на алкохол представлява най-големия рисков фактор за развитието на тумори в областта на главата и шията, специално рак на устната кухина (включително устните и езика), фаринкса и ларинкса. Индивиди, които приемат 3.5 или повече напитки дневно са изложени на много по-голям риск от въздържателите.

Организмът разгражда алкохола благодарение на ензима алкохол дехидрогеназа (alcohol dehydrogenase – ADH) до ацеталдехид, който всъщност е особено токсичен. Друг ензим, наречен ацет-алдехид дехидрогеназа 2 (aldehyde dehydrogenase 2 – ALDH2) разгражда ацеталдехида до нетоксични субстанции, които се отделят през бъбреците.

Някои хора, особено от региона на Източна Азия, унаследяват дефектен вариант на ензима алдехид-дехидрогеназа 2. В резултат на това, токсичният ацеталдехид не може да се разгражда и се натрупва в организмите им, когато консумират алкохол. Наблюдават се добре известните симптоми на „препиване” – гадене, повръщане, зачервяване, прескачане на сърцето и главоболие.

Обикновено, хората с недостатъчност на ензима алдехид-дехидрогеназа не могат да поемат големи количества алкохол, но понякога такива индивиди стават зависими и толерантни към ацеталдехида и така или иначе консумират големи количества алкохолни напитки. Изследванията показват, че точно тази група хора е изложена на по-висок риск от развитие на алкохол-свързан рак на хранопровода – известен ката „сквамозно-клетъчен” рак – както и на другите видове рак в тази област. Но само, когато пият алкохол редовно.

Рисковете са още по-високи за индивиди, употребяващи алкохол и тютюневи изделия едновременно.

Рак на черния дроб

Ракът на черния дроб – известен като хепатоцелуларен карцином – се диагностицира при половин милион души всяка година по света. Алкохолната консумация е независим и основен фактор за развитие на чернодробен рак. Интензивният алкохолен метаболизъм в черния дроб повишава раковия риск, поради ексцесивната продукция на вредните кислородни съединения (ROS), повишената активност на ензимната система р450 и алкохолно-предизвиканият дефицит на полезните антиоксиданти (поради лошо усвояване в червата и непълноценна диета).

Рак на млечната жлеза

Повече от сто епидемиологични проучвания са изследвали връзката между алкохолната консумация и повишения риск от рак на млечната жлеза при жените. (Обяснителна бележка: епидемиологията е проучване, което анализира и установява връзките между особеностите, причините и ефектите на определени здравни състояния и заболявания при специфични популации).

Проучванията непрекъснато потвърждават връзката между повишения риск от рак на млечната жлеза и алкохолната консумация. Един мета-анализ на 53 подобни проучвания (обхващащ общо 58 000 жени с рак на млечната жлеза) показа, че жени, консумиращи повече от 3 алкохолни напитки дневно са изложени на 1.5 пъти по-висок риск от рак на гърдата, в сравнение с въздържателките. Според данните от изследването, всеки 10 грама алкохол дневно, повишава риска от рак на млечната жлеза със 7%.

Подобни са резултатите от едно голяма проучване във Великобритания, наречено Million Women Study (Проучване на един милион жени). Проучването е с цел установяване на връзката между естроген/прогестерон заместителната терапия при жените и връзката с рака на гърдата, възможностите за скринингова диагностика при жени на заместителна терапия и как тя повлиява смъртността на този контингент. От наблюдаваните в проучването жени, 28 000 са изследвани по отношение на алкохолна консумация. Данните показват, че с всяко допълнително питие дневно появата на рак на млечната жлеза се увеличава с 11 на 1000, до 75-годишна възраст.

Колоректален карцином

Консумацията на алкохол води до умерено повишаване на риска от развитие на рак на дебелото черво и ректума. Един мета-анализ на 57 проучвания показа, че хора, които употребяват редовно около 3.5 напитки дневно имат 1.5 пъти по-висок риск от непиещите или нередовните консуматори.

Многобройни други изследвания са търсили връзката между консумацията на алкохол и други видове рак, като такива на панкреаса, простатата, яйчниците, стомаха, матката и пикочния мехур. Но такава пряка връзка или не е установена, или е противоречива.

Могат ли генетичните фактори да повлияят алкохол-свързаните тумори?

Персоналният риск от развитие на алкохолно-свързани ракови заболявания се влияе от генома, особено от гените, кодиращи производството на ензими, свързани с разграждането на алкохола – алкохол-дехидрогеназа (ADH) и алдехид-дехидрогеназа 2 (ALDH2). Например много индивиди от китайски, корейски и особено японски произход са носители на „супер-активна” форма на ензима алкохол-дехидрогеназа, който много бързо превръща алкохола в токсичния ацеталдехид. В резултат на това при тези индивиди, след употреба на алкохол в организма се натрупват големи количества ацеталдехид, повишавайки риска от развитие на рак на панкреаса.

Подобен пример са хората с недостатъчност на ALDH2 – те са изправени пред по-висок риск от поява на рак на хранопровода от тези, които имат напълно активен ензим.

Примерни възможности за понижаване риска от развитие на рак при употреба на алкохол

Най-добрият начин за понижаване на риска от рак, разбира се, е да не се консумира алкохол изобщо, но има и някои възможности нещата да се съчетаят:

 • Давайте си по някой и друг безалкохолен ден всяка седмица, за да намалите общото количество приет алкохол
 • Заменете всяко второ или трето питие с безалкохолно, като вода
 • Изберете по-малка мярка (по-ниски еднократни дози)
 • Заменете концентратите с по-ниско-алкохолни напитки
 • Не дръжте алкохол у дома

Обнадеждаващо е, че според някои данни прекратяването на алкохолната консумация намалява и риска от развитие на рак на черния дроб, ларинкса и фаринкса. Рискът при такива индивиди намалява пропорционално на продължителността на периода на въздържание.

От друга страна, проучванията насочени към рака на главата и шията, както и на хранопровода установяват, че рискът не спада веднага след спиране приема на консумацията на алкохол, а трябва да минат няколко години за постигане на сигурен ефект.

Например, извадка от данните на 13 контролирани проучвания на рак на устната кухина и глътката установи, че повишеният раков риск не намалява поне 10 години след спиране на консумацията на алкохол. Дори 16 години след спирането му рискът остава по-висок при бившите консуматори, в сравнение с въздържателите.

Вярно е, че някои субстанции в червеното вино, като ресвератрол имат положителен ефект върху здравето, особено що се касае за кардио-васкуларното здраве. Но клиничните проучвания до момента не са установили, че ресвератролът може да се използва за превенция и лечение на рака. Освен това, ресвератрол може да бъде приеман като хранителна добавка или извличан от грозде, малини и др. – което е далеч по-здравословна опция от червеното вино.

Резюме на статията

 • Според данните от прегледа на множество проучвания, алкохолната консумация е директна причина за развитие на 7 вида рак – включително на устана кухина, фаринкса, ларинкса, хранопровода, черния дроб, дебелото черво, ректума и млечната жлеза.
 • Доста тревожно е, че дори хора, консумираши малки и умерени количества алкохол също са изложени на повишен риск. Индивиди, които пушат едновременно с консумацията на алкохол имат дори още по-висок риск.
 • Приемащите 3.5 или повече питиета дневно имат 2-3 пъти по-висок риск от развитие на рак на устната кухина (без устните), фаринкса и ларинкса от въздържателите.
 • Употребата на алкохол е независим рисков фактор и основна причина за развитие на рак на черния дроб. Жени, употребяващи повече от 3 алкохолни напитки дневно имат 1.5 по-висок риск от развитие на рак на млечната жлеза в сравнение с непиещите.
 • Установена е ясна връзка между приема на повече от една напитка дневно и повишения риск от колоректален карцином.
 • Според някои наблюдения, прекратяването на алкохолната консумация намалява риска от рак на черния дроб, ларинкса и фаринкса. Рискът е обратно пропорционален на периода на въздържание.
 • Някои примери, как да намалите алкохолната консумация, като разбира се, най-добрият начин е изобщо да не пиете:
  • Наложете си няколко безалкохолни дни седмично – така ще намалите общото количество приет алкохол
  • Замествайте всяка второ или трета напитка с нещо безалкохолно, например вода
  • Използвайте по-малка мярка (по-малки чаши или половин дози)
  • Заместете концентратите с по-ниско алкохолни питиета
  • Не дръжте алкохол вкъщи.

Сподели
Прочети още статии на тема:

причини за появата на рак

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи