BezRak.com

как да живеем с рак?

Хипноза

Хипноза
13 ноември 2014

Други чести наименования: хипнотерапия, хипнотична сугестия, самохипноза

Хипнозата е състояние на спокойна будност, по време на което човекът е в силно фокусирана концентрация. Той може да не осъзнава в някаква степен заобикалящото го, но не е напълно „сляп” за него и може да е по-податлив на сугестиране.

Хипнозата се счита за тип допълваща терапия при различни заболявания.

Обща информация за хипнозата

Хипнозата е един от няколкото метода за релаксация, който е оценен от независима група от специалисти под ръководството на Националния здравен институт (NIH) като възможно полезен. Заключението на групата е, че приложена съвместно със стандартни медицински грижи, тя може да бъде от полза при лечението на хронични болки. Хипнозата може да бъде ефективна и за намаляване на страха и тревожността, за намаляване честотата и тежестта на главоболието и за контролиране на кървенето и болката по време на зъболекарски манипулации. Съществуващите научни доказателства не подкрепят идеята, че хипнозата може да влияе върху развитието или прогресията на рака. Тя може обаче да подобри качеството на живот на някои раково болни.

Как се прилага използването на хипноза?

Прилагащите хипноза казват, че тя създава състояние на дълбока релаксация, успокоява съзнанието и оставя подсъзнанието отворено за внушения, които могат да подпомогнат подобряването на здравето и начина на живот. Хипнотизираните хора имат селективно внимание и са способни да се концентрират интензивно върху определена мисъл, спомен, чувство или усещане, блокирайки в същото време отклонението на вниманието си.

Хипнозата се използва обикновено за намаляване на стреса и тревожността и създаване на чувство за благополучие. Тя се използва също за промяна на нежелателни поведенчески прояви като пушене, алкохолна зависимост и нощно напикаване. Някои специалисти по психично здраве я използват паралелно с други методи за намаляване на някои чести страхове като страх от летене или срещи с нови хора. Хипнозата се използва понякога за подпомагане облекчаването на болките, причинени от рак.
Поддръжниците ѝ обикновено не твърдят, че хипнозата може за излекува рак или каквато и да е друга болест, както и че винаги дава желаните резултати. Те казват, че тя може да бъде полезна добавка към конвенционалната терапия на някои състояния.

Хипнозата се използва понякога вместо обезболяващо средство при малки хирургични и зъболекарски процедури, както и по време на раждане. Някои нейни поддръжници вярват, че хипнозата ускорява възстановяването след операция, намалява кървенето, свързано с хирургични намеси и подсилва имунната система на тялото.

Какво включва хипнозата?

Има много различни хипнотични техники. Един от методите се състои в привеждане на пациентите в състояние на хипноза чрез говор с нежни, успокояващи тонове и описване на изображения, целящи създаването на чувство за релаксация, сигурност и благополучие. Хората под хипноза могат да изглеждат като спящи, но в действителност те са в променено състояние на концентрация и могат да се фокусират настойчиво, когато са подканени от хипнотерапевта да направят това. Докато пациентът е под хипноза, хипнотерапевтът може да му внуши определени последствия като контрол върху болката, по-спокойни емоции и намаляване на стреса, страха или тревожността.

Противно на това, в което вярват мнозина, хората под хипноза на са под контрола на хипнотерапевта. Те не могат да бъдат накарани да направят нещо, което не искат. Истината е точно обратната. Хипнозата се използва, за да помогне на пациентите да контролират поведението и емоциите си и дори някои физически процеси, които им създават проблеми. Хората не могат да бъдат хипнотизирани, ако не го искат и не всеки може да изпадне в хипнотично състояние. Успехът зависи от това, дали пациентът желае и възприема идеята за хипнотизиране. Някои пациенти навлизат в по-дълбоко хипнотично състояние от други и за тях се казва, че са по-хипнотизируеми. Много хора могат да бъдат обучени дори да се хипнотизират сами. Това се нарича самохипноза или автохипноза.

Каква е историята на хипнозата?

Хипнозата и хипнотичното внушение са част от лечебните практики от хиляди години. Наименованието „хипноза“ идва от гръцката дума „hypnos”, което означава „спя”. Трансподобните състояния и позитивната сугестия са били важен елемент на гръцките лечебни храмове. Вариации на тези техники са били използвани в целия древен свят.

Проследяването на модерната хипноза ни връща назад до германския лекар Франц Антон Месмер, който вярвал, че причина за болестите са дисбалансите между магнетичните сили в човешкото тяло. Месмер прилагал терапия, която нарекъл „месмеризъм”. Тя се състояла в релаксиране на пациентите и възстановяване на баланса на магнетичните им сили посредством използването на спокойни жестове и успокояващи думи. Шотландският неврохирург Джеймс Брайд, който доразвил идеите и практиките на Месмер, създал през 1842г. термина „хипноза”. Наричаният „баща на съвременния хипнотизъм” Брайд не приемал теорията на Месмер за магнетичните сили и отдавал „месмеричния транс” на физични процеси, възникващи в резултат на продължително фиксиране върху определен обект. Зигмунд Фройд, бащата на психотерапията, смятал хипнозата за полезна при лечението на хистерията, но по-късно изоставил тази практика поради наблюдението, че тя предизвиквала силни емоции у пациентите му.

Постепенно идеята за използване на състоянието на променено съзнание започнала да се приема по-добре от традиционната Западна медицина. Днес хипнозата се използва широко в Съединените щати и други Западни страни. Хората, които практикуват хипноза, обикновено имат лиценз за това и често са обучени да прилагат няколко психологични техники.

Какви са доказателствата за действието на хипнозата?

Има много данни, че хипнозата може да помогне на пациентите да намалят кръвното си налягане, стреса, тревогата и болката. Хипнозата може да създаде релаксиращ модел мозъчни вълни, въпреки че съобщенията за това доколко може да помогне за промяна на поведения като тютюнопушене, консумация на алкохол и преяждане са противоречиви. Повечето изследователи, направили преглед на клиничните проучвания върху използването на хипноза за подпомагане отказването от тютюнопушене, намират че няма доказателства за ефективността ѝ.

Хипнозата може да се използва от терапевтите като средство за подпомагане елиминирането на фобии или намаляване на тяхната изява. Едно проучване е показало, че хипнозата може да спомогне за намаляване на антисипаторното гадене и повръщане. (Антисипаторно или кондиционално гадене или повръщане се появяват след няколко дози химиотерапия, които са предизвикали гадене или повръщане. Някои хора ги получават непосредствено преди вземането на следващата доза.) Хипнозата изглежда помага по-малко при гадене и повръщане, настъпили след получаване на химиотерапевтичната доза. Според един доклад на NIH, има доказателства, че хипнозата може да помогне при някои видове ракова болка. През 2006 г. група изследователи правят преглед на проучванията при деца с рак и установяват, че хипнозата може да намали болката и страха от медицинските процедури. В едно проучване, публикувано през 2008 г., се съобщава, че краткият хипнотичен сеанс направен преди операцията за рак на гърдата намалява болката, гаденето, изтощението, дискомфорта, емоционалното разстройство и цената на процедурата.

Друг доклад на NIH, в който се прави преглед на няколко научни проучвания, показва, че жени, получили хипнотичен сеанс преди раждането, раждат по-бързо и по-леко. Според този доклад хипнозата може също да подсили имунната система. Едно от разгледаните проучвания установило, че хипнозата при деца увеличава нивата на имуноглобулина (важен фактор на имунната система). Друго проучване е установило, че самохипнозата засилва активността на белите кръвни клетки. Докладът на NIH прави преглед на още дванадесет различни контролирани проучвания. Едно от тях е показало, че при деца и подрастващи хипнозата намалява интензивността и честотата на мигренозното главоболие. Друго проучване при хронично болни пациенти е установило 113% нарастване на поносимостта на болка сред силно хипнотизируеми пациенти в сравнение с нехипнотизирани пациенти. Според доклада на NIH, причините за тези въздействия на хипнозата са недоизяснени.

Eфективност на хипнозата

След приемането на хипнозата и хипнотерапията от Американската Медицинска Асоциация през 1958г. като законен терапевтичен метод, през седемдестте и осемдесетте години на миналия век са проведени огромно количество изледвания за ефективността и полезноста от хипнозата – клинични и експериментални доказателства за ефективността на хипнотерапията при зависмости, отслабване, фобии, безсъние, депресия, стрес, тревожност и други. Резултатите са публикувание от Американската Асоциация за Клинична Хипноза:

  • След един сеанс: успех между 17% – 20%
  • След три сеанса: успех между 45% – 50%
  • След пет сеанса и повече: успех между 85% – 90%

В допълнение проф. д-р Алфед А. Бариос провежда многогодишно изледване за ефекитвността на психотерапията и хипнотерапията и достига до следните резултати:

  • Психоанализа: 38% възстановяване след 600 сеанса
  • Поведенческа терапия: 72% възстановяване след 22 сеанса
  • Хипнотерапия: 93% възстановяване след 6 сеанса

Хипнозата е може би един от най-ефективните начини да се постигнат желаните промени за много кратък период от време. Хипнотерапията облекчава широк обхват от проблеми след няколко часа лечение.

Възможни ли са проблеми и усложнения при хипноза?

Хипнозата се счита обикновено за безопасна когато се извършва от професионален хипнотерапевт заедно със стандартно медицинско лечение. В някои ситуации е възможно възникване на емоционален дистрес. Хора, страдащи от някои психични заболявания, не трябва да бъдат хипнотизирани.

Разчитането само на този тип лечение и отказът или забавянето на конвенционалното медицинско лечение на рака, може да има сериозни последици за здравето.

Виж продължение: Групи за подкрепа

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

В тази статия четете:

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?