BezRak.com

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

Бременност и рак на гърдата

Бременност и рак на гърдата
06 април 2015

В тази статия се разглеждат две много различни ситуации – диагностицирането на рак на гърдата по време на бременност и възможността за забременяване след диагностициране и лечение на рак на гърдата.

Бременна съм, а имам рак на гърдата

Честота на заболеваемост

Ракът на гърдата е най-често появяващият се злокачествен тумор при бременни жени, след раждането или по време на кърменето.

Не се разполага с надеждни данни относно честотата на заболеваемост. Наблюдава се при една на всеки 3000 до 10 000 бременни жени.

Бременност и риск

Бременността не е рисков фактор, който благоприятства развитието на злокачествен тумор, т.е. бременните жени не са по-податливи към развитието на рак от небременните жени.

По време на бременността гърдите претърпяват значителна физиологична промяна, като увеличаване на големината и плътността. Това може да затрудни откриването на малки анормални уплътнения и да забави диагностицирането на рак на гърдата.

Поради това забавяне, най-общо заболяването се открива в по-напреднал стадий, по-често със засягане на лимфните възли и с по-голям размер на тумора, отколкото при небременни жени.

Хистологичният тип обикновено е слабо диференциран, с отрицателни хормонални рецептори. Честотата на HER2 позитивност е същата като при небременни жени – приблизително 30%.

Как се диагностицира?

По време на бременността е необходимо да се провеждат периодични гинекологични прегледи и в случай че се открие каквато и да било промяна при физикален преглед на гърдата, да се направят необходимите диагностични изследвания, без да се отлагат за след раждането.

Методът за диагностика е същият както при небременни жени (вж. Диагностициране), като се отчитат следните особености:

 • Мамография:
  Мамографията предполага минимален риск от облъчване на плода, при условие че се използва подходяща защита. Въпреки това, при бременност мамографията не следва да се прилага като рутинно изследване, тъй като не дава най-валидни резултати поради увеличената плътност на млечната жлеза, присъща за възрастта и бременността.
 • Ехография:
  Този метод е много използван по време на бременност, тъй като при него няма излъчване на радиация и позволява изследването на плътна гърда, която е типична за бременността.
 • Биопсия:
  Чрез нея се постига окончателно диагностициране на лезията. Извършва се чрез тънкоиглена аспирационна пункция (ТАП) или регионална биопсия. В това отношение не се различава от изследването при небременни жени.
 • Разширено изследване:
  Трябва да се избягва провеждането на компютърна аксиална томография поради високата степен на облъчване, която може да получи плодът. Спокойно може да се направи ехографско изследване на коремни органи и рентгеново изследване на гръден кош, със защита върху плода.

Лечение на рак на гърдата по време на бременност

Съществуват различни методи на лечение на рак на гърдата. Терапевтичните решения при бременни жени зависят от различни фактори:

 • Стадий на заболяването (дали туморът е локализиран само в гърдата или се е разпространил към други части на тялото).
 • Размер на тумора.
 • Вид рак на гърдата.
 • Възраст на плода.
 • Проява на симптоми.
 • Общо здравословно състояние на пациентката.

Възможни методи на лечение при бременни жени:

 • Оперативно лечение:
  Това е първият метод на лечение, който се прилага при повечето жени с рак на гърдата по време на бременността.

  Анестезията не предполага риск за плода, тъй като показателите се контролират от анестезиолог във всеки един момент от операцията. Най-често използваната оперативна техника е радикална мастектомия, тъй като при органосъхраняваща операция (туморектомия или квадрантектомия) е необходимо да се проведе постоперативна лъчетерапия , а това не е препоръчително по време на бременност. Органосъхраняваща операция би било възможна само ако лъчетерапията може да бъде отложена за след раждането.

  Малко са проучванията относно безопасността на техниката „изследване на сентинелен лимфен възел” по време на бременност.

 • Лъчетерапия:
  Провеждането на лъчетерапия при рак на гърдата по време на бременност може да представлява потенциален риск за плода, макар и той да не е изложен директно на снопа от рентгенови лъчи, тъй като по време на процедурата се получава разсеяна радиация. Ето защо при бременност трябва да се избере метода на модифицирана радикална мастектомия, при която не се изисква задължително провеждане на допълваща лъчетерапия.

  Лъчетерапия не следва да се прилага при бременни жени с рак на гърдата в ранни стадии, тъй като може да доведе до увреждане на плода. При жени с рак на гърдата в по-късни стадии, не би трябвало да се прилага през първите 3 месеца от бременността.

 • Химиотерапия:
  В случай, че се налага химиотерапия, тя не трябва да се провежда през първите три месеца от бременността, тъй като лекарствата достигат до плода и могат да предизвикат малформации (тератогенеза).

  Химиотерапия след първите три месеца обикновено не се свързва с повишен риск от изменения в плода, но може да бъде свързана с преждевременно раждане и загуба на плода. Ако се прецени, че е необходимо прилагане на такова лечение, то трябва да се проведе след първия триместър, въпреки че данните за непосредствените и дългосрочните ефекти на химиотерапията върху плода са ограничени. Счита се, че рискът от малформации на плода през втория и третия триместър е 1,3%.

  Най-опасните за плода лекарствени средства са алкилиращите агенти и антиметаболитите. Някои изследвания показват, че схемата FAC е безопасна през втория или третия триместър. Няма достатъчно данни относно безопасността на лечението с таксани или трастузумаб (Херцептин), поради малкия опит в използването им.

 • Хормонално лечение:
  Изследванията относно хормоналното лечение, прилагано като монотерапия или в комбинация с химиотерапия, на рак на гърдата при бременни жени са оскъдни. Ето защо ефективността на хормоналната терапията, прилагана самостоятелно или заедно с химиотерапия, при бременни жени все още не е определена. Тамоксифенът има силен тератогенен ефект.

Най-често задавани въпроси

 • Подобрява ли се прогнозата за майката при прекратяване на бременността?

  Прекратяването на бременността не подобрява прогнозата, но когато е необходимо да се приложи химиотерапия и/или лъчетерапия, които могат да увредят плода (през първите три месеца на бременността), е необходимо да се прецени възможността за прекратяване на бременността. Решението зависи от стадия на заболяването, възрастта на плода и шансовете за преживяемост на майката.

 • Могат ли туморните клетки да увредят плода?

  Не са доказани вредни за плода странични ефекти при рак на гърдата и няма наблюдения, които да сочат, че туморните клетки се предават на плода.

 • Необходимо ли е да се преустанови кърменето?

  Преустановяването на кърменето не подобрява прогнозата за майката. Въпреки това, ако се планира операция, кърменето трябва да се преустанови, за да се намали големината и васкуларизацията на гърдата и да се улесни хирургичната интервенция. Кърменето следва да се преустанови и при назначаване на химиотерапия, тъй като много от противотуморните лекарства преминават в кърмата и достигат високи концентрации, което може да предизвика изменения в бебето. Жени, които са подложени на химиотерапия, трябва да избягват кърменето.

Искам да забременея, но имах рак на гърдата

Възможно ли е да имате дете, след като сте боледували от рак на гърдата?

Понастоящем се разполага с ограничени научни данни по този въпрос, въпреки че според наблюденията изглежда, че бременността не се отразява негативно върху прогнозата за жени, които са боледували от рак на гърдата.

Ако жена, която е боледувала от рак на гърдата, иска да има дете, важно е да се консултира със своя онколог, за да се прецени индивидуално нейния случай.

Възможно ли е увреждане на плода при бременност след проведена химиотерапия или лъчетерапия?

Не са известни ефектите върху плода, ако майката е била подложена преди това на лечение за рак на гърдата.

При проучване сред жени с хематологични злокачествени заболявания (левкемия), които са получили високи дози химиотерапия, се наблюдава увеличение с 25% на преждевременните раждания и забавяне на вътрематочния растеж.

Виж продължение: Менопауза и рак на гърдата

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

В тази статия четете:

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Есиак чай - продукт за силна имунна система

Потърсете ни в социалните мрежи