BezRak.com

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

Други методи на лечение при рак на гърдата

Други методи на лечение при рак на гърдата
06 април 2015

Освен обичайните методи на лечение, използвани при други видове туморни заболявания, при рак на гърдата се прилага хормонална терапия, биологична терапия и други лекарствени средства, които действат изключително върху туморната клетка.

Хормонална терапия при рак на гърдата

Състои се в приемането, обикновено перорално, на хормони, които блокират действието на естрогените върху злокачествените клетки на гърдата, предотвратявайки тяхното разпространение. В резултат на това туморът може да намалее или дори да изчезне.

Днес има на разположение различни лекарствени средства. Най-известното от тях е тамоксифен (Tamoxifen). По-нови са инхибиторите на ароматаза (ензим, участващ в синтеза на естрогени, особено при жени в постменопауза) като анастрозол (Anastrozolе), летрозол (Letrozolе) и екземестан (Exеmestanе). Други хормонални лекарства, използвани при рак на гърдата, са „чистите” антиестрогени: фулвестрант (Fulvestrant) и торемифен (Тoremifenе). За пациентки в предменопауза съществуват лекарства, които предизвикват химическа кастрация, като гозерелин (Goserelin) и леупролид (Leuprolide). Накрая, има лекарства, производни на прогестерона – друг женски хормон.

Хормоналната терапия може да бъде прилагана при тумори с положителни хормонални рецептори. Изборът на всяко лекарство зависи от много фактори, които ще бъдат взети под внимание от Вашия лекар.

Когато се прилага като допълващо лечение, хормоналната терапия обикновено е продължителна – най-малко пет години.

Страничните ефекти от това лечение зависят главно от вида на използвания медикамент. Хормоналната терапия може да предизвика горещи вълни, стомашна непоносимост (гадене), вагинално кървене и нередовна менструация. При проявата на последните два симптома е важно да се консултирате с Вашия онколог, за да прецени тяхната значимост и да предприеме най-подходящата намеса. Препоръчително е да се правят чести гинекологични прегледи, включващи ехографско изследване.

Биологична терапия при рак на гърдата

Злокачествените туморни клетки са в състояние да произвеждат редица вещества (протеини), различни от тези, които се произвеждат от нормалните клетки. Това се дължи на изменения в гените или на промени в тяхната експресия.

Едно от тези вещества е HER2 протеин. Наличието му в много високи нива по повърхността на туморната клетка се нарича „свръхекспресия“. Тази биологична характеристика на туморната клетка се свързва с повишена агресивност на тумора, повишен риск от рецидиви и по-кратка преживяемост.

Наличието на този протеин обикновено се определя чрез имунохистохимия. Това е метод за идентифициране на клетки чрез антитела посредством патоанатомично изследване на туморна тъкан. Имунохистохимичното изследване за HER2 е положително, когато показва 3+ (+ + +). Когато показва 2+ (+ +) е необходимо допълнително изследване, наречено HER2 FISH тест. Резултатът от него трябва да бъде положителен, за да може да се счита, че туморната клетка показва свръхекспресия на HER2 протеина. Имунохистохимично изследване, което показва 1+ (+), се счита за отрицателен резултат.

При 20 до 30% от случаите на рак на гърдата туморните клетки свръхекспресират HER2 протеин, който действа като рецептор на клетъчната мембрана за растежни фактори. Има и други мембранни протеини със сходни характеристики от семейството на рецепторите на епидермалния растежен фактор (семейство EGFR).

Открити са медикаменти, които анулират или инхибират действието на HER2 протеина. Днес те са активни при тумори на гърдата със свръхекспресия на HER2.

Един от тях е трастузумаб (Trastuzumab) или херцептин (Herceptin). Представлява голяма молекула (моноклонално антитяло), която се свързва към външната страна на HER2 протеина. Днес е известно, че този медикамент е активен при жени с напреднало заболяване, но е доказано полезен и при лечението в по-ранни стадии, т.е. като адювантна терапия. Прилага се интравенозно един път седмично или на всеки три седмици. Като адювантна терапия следва да се провежда в продължение на една година. Продължителността на лечението в напреднал стадий зависи от развитието на болестта.

Друго, по-ново лекарство е лапатиниб (Lapatinib). Представлява малка молекула, която действа върху частта на HER2 протеина, която се намира във вътрешността на туморната клетка. Прилага се перорално.

Благодарение на тези методи на лечение, насочени към HER2 протеина, прогнозата при рак на гърдата със свръхекспресия на HER2 е значително подобрена.

Изследването на нови лекарствени средства върху молекули на туморната клетка е много активна, обещаваща и обнадеждаваща дейност.

Нови лекарствени средства

Правят се много изследвания с нови лекарства, които действат изключително върху туморната клетка, тъй като са насочени към специфични нейни молекули.

Ето някои от тях:

  • Лапатиниб: Лекарството действа във вътрешността на туморната клетка, като блокира действието на HER2 протеина. Доказано е като алтернативно терапевтично решение при HER2 позитивни пациенти, чието заболяване е прогресирало след лечение с моноклонално антитяло срещу HER2 протеина – трастузумаб. Лапатиниб се прилага перорално всеки ден в продължителен период от време.
  • KOS-953: Това е нов инхибитор на протеина HSP90, който индуцира деградацията на HER2. Правят се изследвания в комбинация с трастузумаб.

Виж продължение: Последици при рак на гърдата: лимфедем

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

В тази статия четете:

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Есиак чай - продукт за силна имунна система

Потърсете ни в социалните мрежи