BezRak.com

Прочети още статии на тема:

причини за появата на рак

Зараждане на болестта рак

Зараждане на болестта рак
15 септември 2014

Ракът се заражда когато здравите клетки се превърнат в канцерозни, тоест, когато придобият способността да се размножават неконтролируемо и да обхващат тъкани и други органи.

Този процес се нарича канцерогенеза.

Канцероогенезата продължава години и преминава през различни стадии. Веществата, които предизвикват тази трансформация, се наричат канцерогенни агенти. Пример за такива вещества са ултравиолетовите излъчвания на слънцето, азбестът и човешкият папиломен вирус.

Първият стадий започва когато тези агенти действат върху клетката като променят генетичния ѝ материал (мутация). Първоначалната мутация не е достатъчна, за да породи рак, но е началото на процеса. Най-важното условие е засегнатата клетка да може да се дели.

В резултат, увредените клетки започват да се умножават малко по-бързо от нормалното, като предават мутацията на новообразуваните клетки. Това се нарича стадий на първоначално образуване на тумора (инициация), а клетките, които го съставляват – иницииращи неопластични клетки. Предизвиканото изменение е необратимо, но недостатъчно за зараждането на рак.

Ако канцерогенните агенти упражнят повторно и многократно действие върху неопластичните клетки, клетъчното деление става по-бързо и вероятността за предизвикването на нови мутации нараства. Този стадий се нарича „промоция“, а клетките – промоторни. Понастоящем са познати много фактори, които въздействат на тази фаза, като тютюна, неправилното хранене, алкохола и други.

Накрая, иницииращите и промоторни клетки претърпяват нови мутации. Те стават все по-странни в растежа и поведението си. Придобиват способността да нахлуват в други части на тялото, както локално – инфилтрирайки се в прилежащите тъкани, така и от разстояние – причинявайки метастази. Това е стадият на прогресията – заболяването прогресира.

За да се предизвика рак са необходими натрупващи се и продължителни клетъчни изменения в продължение на дълъг период от време, обикновено години.

В резултат, клетките нарастват по брой, проявяват изменения във формата, размера и функцията си и притежават способността да нахлуват в други части на организма.


Възможни причини за поява на рака

Житейските навици са определящи за развитието на дадени болести като затлъстяването, сърдечните заболявания и рака.

Някои видове рак се предизвикват от начина ни на живот:

  • Пушенето увеличава вероятността за развитие на рак на белите дробове, на устната кухина, на хранопровода…
  • Прекомерната консумация на алкохол също увеличава вероятността да се предизвика рак на черния дроб, на стомаха…

Около 75-80% от случаите на рак се дължат на действието на външни агенти, които въздействат на организма, като причиняват изменения в клетките. Фактът, че са външни, ги прави възможни за промяна. Човек може да промени навиците си, като по този начин предотврати влизането в контакт на организма му с тези агенти като, например, избягва употребата на тютюн, намалява приема на алкохол, прави физически упражнения…

В останалите 20-25% от случаите, механизмите, които предизвикват и развиват рака, не се познават с точност. Смята се, че той може да се дължи на спонтанни мутации на гените или на действието на външен фактор, който все още не е идентифициран. Понастоящем това е основна сфера на проучвания.

Външните агенти се наричат рискови фактори или канцерогенни агенти. Това са веществата, които, попадайки в контакт с организма, са способни да причинят ракови заболявания. Те са от разнообразно естество, като биват физични, химични и биологични.

За да се развие рак трябва да се осъществят от четири до шест мутации или генетични клетъчни изменения, поради което всичко сочи, че рисковите фактори трябва да са в контакт с организма в продължение на значителен период от време (години). Това също обяснява факта, че опасността от заболяване от рак нараства с възрастта на човек.

В някои редки случаи (5-7%), хората проявяват генетично предразположение към развитието на определени видове рак. Това се случва защото се унаследяват вече изменени гени. В резултат, при тези хора вероятността да заболеят от рак се увеличава и времето, необходимо за появата му, е по-кратко отколкото ако го нямаше това предразположение.
По-голямата част от химичните канцерогенни вещества са свързани с промишлени дейности, поради което голяма част от видовете рак, предизвикани от тях, са често срещани в развитите страни. От 7-те милиона познати химични съединения, при около 2000 е описан някакъв вид канцерогенно действие и много малко от тях са в пряк или непряк контакт с човешките същества. Освен това, независимо от състава си, способността на дадено вещество да предизвиква рак зависи от количеството приета доза и времето на излагане на веществото. Азбестът, арсеникът, бензенът, кадмият, живакът, никелът, оловото, хлорираният въглеводород, нафтиламинът са някои от най-обичайните агенти с канцерогенно действие.

Сред физичните агенти се отличават йонизиращите лъчения (рентгенови лъчи), нейонизиращите лъчения (ултравиолетовите слънчеви лъчи) и лъченията на самата земна кора (радиоактивен газ). Друг източник на физични канцерогенни агенти са ядрените злополуки като изтичанията от ядрените централи.

През последните години биологичните агенти имат все по-главна роля при човешката карциногенеза. Днес знаем, че 18% от случаите на рак могат да се отдадат на упорити инфекции, причинени от вируси, бактерии или паразити, сред които се отличават човешкият папиломен вирус (рак на маточната шийка), вирусът на хепатит Б (рак на черния дроб) и хеликобактер пилори (рак на стомаха).

Вид рак Канцерогенен агент Как да се предпазим?
Рак на кожата Ултравиолетови лъчения Подходящо излагане на слънце
Рак на белия дроб, на бъбреците, мезотелиом, на черния дроб, на кожата Хром, никел, кобалт, азбест, олово, арсеник Спазване на мерките за безопасен труд
Рак на белите дробове и на тестисите Полициклични ароматни въглеводороди (тютюнев дим, сажди, катран, петрол…) Избягване на употребата на тютюн и спазване на мерките за безопасен труд
Рак на черния дроб, на стомаха Нитрозамини Избягване на прекомерната употреба на пушени храни и колбаси (хранене)
Рак на маточната шийка Човешки папиломен вирус (HPV) Гинекологични прегледи (ранна диагностика)
Рак на черния дроб Хепатитен вирус тип B (HBV) Спазване на имунизационния календар и при рисковото население – употребата на спинцовки за еднократна употреба и презервативи при полови контакти
Рак на стомаха Хеликобактер пилори (бактерии) Антибиотично лечение

Виж продължение: Стадии на болестта

Прочети още статии на тема:

причини за появата на рак

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи