BezRak.com

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

Рискови фактори за поява на рак на гърдата

Рискови фактори за поява на рак на гърдата
06 април 2015

Рисков фактор е всяко нещо, което повишава риска от развитие на определено заболяване.

За всеки вид тумор са познати различни рискови фактори.

Наличието на един или няколко рискови фактори, обаче, не означава, че заболяването ще се развие. Освен това, при много жени с рак на гърдата не се наблюдават явни или познати рискови фактори.

Наличието на повишен риск от рак на гърдата не означава сигурност, че заболяването ще се развие в някакъв момент от живота, а че има известна предразположеност.

Идентифицирани са редица фактори, които могат да увеличат риска от развитие на рак на гърдата през живота. Някои от тях имат по-голямо значение от други и могат да варират с течение на времето.

В 50% от случаите не се наблюдава никакъв рисков фактор.

Фактори, които не могат да бъдат променени

В този раздел се разглеждат аспекти, които не могат да бъдат променени в даден човек като пол, възраст, раса, генетична или фамилна история, ендогенни хормонални фактори или предходни заболявания.

 • Пол
  Да бъдеш жена е най-важният рисков фактор. Млечните жлези при жените са по-развити, отколкото при мъжете, но важното е, че клетките на тези жлези са подложени на постоянно стимулиране от хормоналните фактори на растежа – естрогени и прогестерон. Мъжете могат да се разболеят от рак на гърдата, но при тях честотата на заболеваемост е 100 пъти по-ниска отколкото при жените.
 • Възраст
  Рискът от рак се увеличава с възрастта. Близо 18% от случаите на рак на гърдата са диагностицирани на възраст между 40 и 50 години, а 77% – над 50 години. При лица над 75 години рискът намалява.
 • Раса
  При жените от бялата раса рискът от рак на гърдата е по-висок отколкото при азиатските и африканските жени. Истинските причини за това са все още неизвестни. Към този момент се счита, че от най-голямо значение е връзката с начина на живот.
 • Наследствени (генетични и семейни фактори)
  Това е генетичното наследство – състоянието на гените и тяхната експресия. Наследствените фактори се идентифицират чрез фамилната анамнеза.

  Фамилна анамнеза за риск от развитие на рак на гърдата означава:

  1. Двама или повече роднини от първа степен (майка, сестра, дъщеря) или от втора степен по майчина или бащина линия (баба, леля) с рак на гърдата или рак на яйчниците.
  2. Родственици с рак на гърдата и рак на яйчниците едновременно.
  3. Родственик с рак на гърдата, развил се преди навършване на 50-годишна възраст.
  4. Родственик от мъжки пол с рак на гърдата.

  Така, рискът от рак на гърдата е 1,8 пъти по-висок при наличието на роднина от първа степен с рак на гърдата или рак на яйчниците и 2,9 пъти по-висок при наличието на двама родственици с такова заболяване. Ако родственикът е заболял в ранна възраст, преди да е навършил 40 години, рискът се увеличава 5,7 пъти. Около 30% от жените с рак на гърдата имат родственик със същото заболяване.

  Според последни проучвания, около 5 до 10% от случаите на рак на гърдата са наследствени в резултат на генни изменения (мутации). Най-известни са мутациите в гените BRCA1 и BRCA2. При жени с мутации в тези гени вероятността да развият рак на гърдата и то в по-ранна възраст е 80%. Мутациите в тези гени са рисков фактор и за развитието на рак на яйчниците. Други гени, които имат отношение, са p53, ATM, PTEN, MLH1, MLH2 и CHEK-2.
  При жени с рак на едната гърда рискът от развитие на рак на другата гърда е 3 до 4 пъти по-висок.

 • Доброкачествени заболявания на гърдата
  Рискът се повишава 4 до 6 пъти при доброкачествени заболявания, при които се наблюдава увеличен брой на изменени клетки (атипична пролиферация). При останалите доброкачествени заболявания като фиброкистоза или фиброаденоми изглежда няма повишен риск от рак на гърдата.
 • Ендогенни хормонални фактори
  Продължителното излагане на влиянието на високи концентрации на естрогени увеличава риска от рак на гърдата. Производството на ендогенни естрогени се модулира от функцията на яйчниците: първа менструация, бременност/и, менопауза.

  След менопаузата надбъбречните жлези стават основен източник на естрогени чрез преобразуване в мастната тъкан на произвеждания в тези жлези хормон в естрогени (естрадиол и естрон).

  Счита се, че:

  1. Рискът намалява при:

  • Първа менструация след 12-годишна възраст.
  • Менопауза преди 55-годишна възраст.

  2. Рискът се увеличава при:

  • Първа менструация преди 12-годишна възраст.
  • Менопауза след 55-годишна възраст.

  Смята се, че двустранната оофоректомия (отстраняване на двата яйчника) преди 40-годишна възраст намалява риска от рак на гърдата с 50%.

Фактори, които могат да бъдат променени

Съществуват редица рискови фактори, които можем да променим и по този начин да спомогнем за превенцията на рака на гърдата: потомство, екзогенни хормонални фактори, хранителен режим и физическа активност.

 • Потомство
  Жени, които не са раждали са изложени на 1,2 до 1,7 пъти по-висок риск от рак на гърдата в сравнение с жени, които имат деца. Обратно, при жени с няколко бременности рискът от рак на гърдата е по-малък.

  Възрастта на първата бременност също оказва влияние върху риска. При жени с първа бременност над 35 години рискът от рак на гърдата е 1,6 пъти по-висок в сравнение с този при жени с първа бременност на 26-27 години. Колкото по-ранна е бременността, толкова по-малък е рискът от развитие на рак на гърдата. Това може да се дължи на обстоятелството, че по време на бременност клетките на млечната жлеза се диференцират напълно.

  Някои изследвания сочат, че кърменето може да намали риска от рак на гърдата, но само ако е продължително – 1,5 до 2 години. Рискът намалява с 4,3% за всеки 12 месеца кърмене, като към това се добавят още 7% намаление на риска поради самото раждане. Механизмът, по който кърменето предпазва от рак на гърдата се състои, от една страна, в забавеното възстановяване на функцията на яйчниците и, от друга страна – в намаляването на серумните нива на естрогените.

  Ето защо се счита, че:

  1. Рискът намалява при:
   • Първа бременност в ранна възраст.
   • Кърмене в продължителен период от време.
  2. Рискът се увеличава при:
   • Първа бременност след 35-годишна възраст.
   • Липса на бременност.

 • Екзогенни хормонални фактори

  Свързани са с хормонални лечения като приемане на орални противозачатъчни средства, хормонална заместителна терапия при менопауза и лечение на стерилитет.

  Хормонална заместителна терапия

  Хормоналната заместителна терапия не се препоръчва за лечение на симптоми на менопаузата.

  Доказано е, че рискът от рак на гърдата се увеличава в 3 допълнителни случая на 1000 жени годишно или налице е 0,3% по-висок индивидуален риск.

  Повишеният риск от развитие на рак на гърдата се свързва най-вече с хормонална заместителна терапия, при която се прилага комбинация от естрогени и прогестагени, и когато това лечение се провежда в продължителен период от време (над 15 години). Рискът може да се увеличи до 83%.

  Ето защо понастоящем се препоръчва да се избягва хормонална заместителна терапия в борбата със симптомите на менопаузата. Само при жени без анамнеза за рак на гърдата и с по-тежки симптоми на менопауза може да се прецени целесъобразността от прилагането на хормонална заместителна терапия в ниски дози и за възможно най-кратък период от време.

  Лечение на стерилитет

  Данните от обширни изследвания през последните години не доказват никакъв ефект по отношение на риска от развитие на рак на гърдата.

 • Хранителен режим и физическа активност
  Може да се каже, че:

  1. Рискът намалява при:
   • Диета, богата на фибри (плодове и зеленчуци).
   • Физическа активност.
  2. Рискът се увеличава при:
   • Затлъстяване (основно при жени в постменопауза).
   • Употреба на алкохол.
   • Диета, богата на наситени мазнини (храни от животински произход), най-вече при жени в постменопауза.

  Затлъстели жени в постменопауза имат повишени серумни нива на естрогени вследствие от превръщането на надбъбречните андрогени в естрогени в мастната тъкан. Това изглежда е механизмът, който води до повишаване на риска.

  Употребата на алкохол е ясен рисков фактор. Жени, които консумират 2 до 5 алкохолни напитки на ден, са изложени на 1,5 пъти по-висок риск.

  Съществуват все повече доказателства, че физическата активност намалява риска от рак на гърдата, въпреки че все още не може да се определи количественото измерение на тази активност, за да се постигне явно намаляване на риска. Препоръчително е да се правят разходки с бърз ход в продължение на около 2 часа седмично.

  Фактори с недоказан риск за рак на гърдата

  Понастоящем не съществуват напълно категорични данни за наличието на връзка между честотата на заболеваемост от рак на гърдата и различни аспекти на ежедневния живот като замърсяване на околната среда, тютюнопушене, прием на някои продукти като кафе, фитоестрогени или противовъзпалителни средства, ползване на дезодоранти против изпотяване или поставяне на гръдни импланти.

  Тютюнопушене: Рискът изглежда е по-висок както при активни, така и при пасивни пушачки.

  Кофеин: Нито едно изследване не е доказало ясна връзка между употребата на кофеин и риска от рак на гърдата.

  Замърсяване на околната среда: Няма категорични изследвания по този въпрос.

  Дезодоранти против изпотяване: И по този въпрос няма категорични изследвания.

  Гръдни импланти: Няма доказателства за повишен риска от рак на гърдата. Трябва да се има предвид обаче, че гръдните импланти затрудняват в значителна степен изследването на гръдната тъкан при провеждане на мамография.

  Продължителен прием на противовъзпалителни средства: Не се наблюдава никаква връзка с риска от рак на гърдата, за разлика от защитната роля, която изглежда имат при рак на дебелото черво.

  Фитоестрогени: В източните страни като Китай или Япония честотата на заболеваемост от рак на гърдата е по-ниска. Това се обяснява с високия прием още от детството на соя, която съдържа слаби естрогени. Въпреки това, не съществуват категорични изследвания относно вероятния защитен ефект на тези вещества. Няма никакви доказателства, че консумацията на соя или нейни производни продукти намалява честотата на заболеваемост или риска от рак на гърдата.

  Физически травми на гърдата: Не е известна никаква връзка между физическа травма на гърдата и последващо развитие на рак на гърдата. Силен удар може да причини хематом, който впоследствие да се резорбира, оставяйки белег върху тъканта. Възможно е травмата да бъде забелязана при последвали мамографии и да предизвика съмнения относно нейното естество.

  Сутиени с банели: Не е доказана никаква връзка между използването на сутиени с банели и рака на гърдата.

  Епилация в зоната на подмишниците (всякакъв вид, основно лазерна): Няма никакво доказателство, че може да съществува връзка между епилацията и рака на гърдата.

  Разлика в размера на гърдите: Няма никакво доказателство, че може да съществува някаква връзка. При жените често се среща едната гърда да е малко по-голяма от другата.

  Размер на гърдите: Няма никакво доказателство, че може да съществува връзка между големината на гърдата и развитието на рак на гърдата.

  Мобилни телефони: Няма никакво доказателство, че може да съществува някаква връзка.

  Фактори, свързани с околната среда

  Излагането на йонизиращи лъчения е свързано с по-висока заболеваемост от рак на гърдата, особено ако това се случи преди 40-годишна възраст.

  Възрастта, в която се проявява най-голяма чувствителност към йонизиращи лъчения във връзка с риска от рак на гърдата, е между 10 и 14 години.

  Най-вредните йонизиращи лъчения са свързани с:

  • Ядрени инциденти.
  • Прилагане на лъчетерапия в зоната на гърдата.

  Виж продължение: Ранно диагностициране на рак на гърдата

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

В тази статия четете:

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Есиак чай - продукт за силна имунна система

Потърсете ни в социалните мрежи