BezRak.com

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

Стадии на рак на гърдата

Стадии на рак на гърдата
06 април 2015

За да се определи най-подходящото лечение при рак на гърдата е важно да се определи в какъв стадий на развитие се намира туморът.

Биология на туморната клетка

Нова класификация на рака на гърдата

За класификацията на рака на гърдата в днешно време следва да се отчита биологията на туморната клетка. В зависимост от наличието на хормонални рецептори в туморната клетка, както и от наличието или отсъствието на HER2 протеин, могат да се разглеждат следните групи или видове рак на гърдата:

 1. Хормонални тумори

  Това са тумори с положителни за естроген или прогестерон рецептори, наричани още хормонозависими. Счита се, че съставляват 66% от всички ракови заболявания на гърдата и са по-характерни за жени в постменопауза. Най-подходящото лечение е хормоналната терапия, а химиотерапията се оставя като възможно терапевтично решение за отделни случаи и ситуации. Тези тумори са с най-добра прогноза.

 2. HER2 положителни тумори

  Туморната клетка съдържа свръхекспресиран HER2 протеин и не притежава хормонални рецептори (за естроген или прогестерон). Тези тумори се срещат в около 25% от раковите заболявания на гърдата. Поради наличието в съвременния терапевтичен арсенал на медикаменти, насочени срещу HER2 протеина, като трастузумаб (Trastuzumab) (Herceptin) и най-новият – лапатиниб (Lapatinib), прогнозата при пациентки с такова заболяване е значително подобрена.

 3. Тройно отрицателни тумори

  Туморната клетка не притежава хормонални рецептори (за естроген или прогестерон) нито свръхекспресиран HER2 протеин. Тези тумори се срещат много по-рядко – в около 15% от всички ракови заболявания на гърдата. Единственото известно до момента терапевтично решение е химиотерапията.

 4. Хормонално-положителни тумори

  Туморната клетка съдържа положителни хормонални рецептори (за естрогени и/или прогестерон), но също така свръхекспресиран HER2 протеин. Счита се, че тези тумори съставляват около 12% от раковите заболявания на гърдата. При тях освен химиотерапия е възможно да се приложи хормонална терапия, както и лечение, насочено срещу HER2.

TNM класификация

Най-често използваната система за стадиране на рака на гърдата е TNM класификацията. Буквените означения сочат три аспекта на рака:

T

Означава големина или локално разпространение на тумора.
Допълва се с числени означения от 0 до 4:

T1: тумор с големина до 2 см.
T2: тумор с големина между 2 и 5 см.
T3: тумор с големина над 5 см.
T4: туморът прораства в кожата или гръдната стена.

N

Означава наличие или отсъствие на засягане на лимфни възли.
Използват се числени означения от 0 (лимфните възли не са засегнати) до 3 (N1 – засегнати се 1 до 3 лимфни възли; N2 – засегнати са 4 до 9 лимфни възли; N3 – засегнати са 10 или повече лимфни възли, или засегнати са надключични лимфни възли или лимфни възли по вътрешната млечна артерия).

M

Означава наличие или отсъствие на засягане на други органи. Използваните числени означения са: 0 – при липса на метастази, и 1 – при наличие на метастази.

За стадирането на рака на гърдата е необходимо да се проведат различни изследвания: физикален преглед, рентгенография на гръден кош, мамография, компютърна аксиална томография на гръден кош и корем, костно сканиране и, евентуално, ядрено-магнитен резонанс на някоя област на тялото, изследване на мозъка чрез компютърна аксиална томография, ехографии и т.н.

Клинични стадии на рак на гърдата

Според T, N и M ракът на гърдата преминава през следните етапи или стадии:

Стадий 0: предракови лезии. Нарича се още карцином in situ (Tis). Туморните клетки са разположени изключително по стената на лобулите или млечните канали.

Стадий I (T1, N0, M0): тумор с размер до 2 сантиметра. Няма засегнати лимфни възли или далечни метастази.

Стадий II: тумор от 2 до 5 см, с или без засягане на аксиларни лимфни възли. Подразделя се на: стадий IIA (T0,N1, M0 или T1, N1, M0 или T2 N0 M0) и стадий IIB (T2, N1, M0 или T3, N0, M0).

Стадий III: туморът засяга аксиларни лимфни възли и/или кожата и гръдната стена (мускули или ребра). Подразделя се на: стадий IIIA (T0-2, N2, M0 или T3, N1-2, M0), стадий IIIB (T4, N0-2, M0) и стадий IIIC (T0-4, N3, M0).

Стадий IV: туморът се е разпространил и засяга други органи като черен дроб или кости (всяко T, всяко N, M1).

Това стадиране е много тясно свързано с прогнозата и преживяемостта. Процентът на 5-годишна преживяемост е 100% в стадий I и около 20% в стадий IV.

ХИСТОЛОГИЧНИ СТЕПЕНИ

От друга страна, характеристиките на злокачествените клетки позволяват да се направи допълнителна класификация. Клетките, които образуват тумор на гърдата се делят на три групи в зависимост от степента, в която си приличат с нормалните клетки на гърдата и сочат бързината, с която може да се развие рак:

Степен 1 или добре диференцирани клетки: приличат много на нормалните клетки и са тумори, които растат бавно.

Степен 2 или умерено диференцирани клетки: имат известна прилика с първоначалните клетки и растат по-бързо отколкото при степен 1.

Степен 3 или недиференцирани клетки: не приличат на клетките, от които водят началото си и растат бързо. Това са туморите, които най-често се разпространяват.

Виж продължение: Доброкачествени заболявания на гърдата

Прочети още статии на тема:

рак на гърдата

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

В тази статия четете:

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Есиак чай - продукт за силна имунна система

Потърсете ни в социалните мрежи