BezRak.com

амигдалин при рак

Противотуморни свойства на Амигдалина

Противотуморни свойства на Амигдалина
26 юни 2020

Злокачествените тумори нанасят сериозни вреди и се характеризират с висока смъртност. Световната здравна организация (СЗО) ги сочи за едни от водещите заболявания, които сериозно застрашават човешкото здраве. През последните години противотуморните лечения постепенно се развиват и това води до подобряване на селективността им, преодоляване на многолекарствената резистентност, разработване на нови таргетни лекарства и до постигане на по-ниска токсичност на лекарствата с висока специфичност.

Амигдалинът (с други наименования: „Лаетрил“ и „Витамин B17”) е естествено, натурално съединение, което се открива в природата и се отличава със своята противотуморна активност, без да оказва тежки странични ефекти, каквито се наблюдават при химиотерапевтичните лекарствени средства. Тези негови характеристики го правят обещаващо средство за борба с онкологични заболявания. В комбинация с конвенционалното лечение, амигдалинът би могъл да окаже дори още по-мощен, синергичен ефект.

Редица проучвания разкриват, че амигдалинът има антитусивни ефекти (облекчава дразнещата, суха кашлица) и антиастматични ефекти, както и че оказва благоприятно действие върху храносмилателната система. Освен това, неговите фармакологични ефекти включват: инхибиране на интерстициалната фиброза на бъбреците, предотвратяване на белодробна фиброза, имуномодулация, както и противотуморно, противовъзпалително и противоязвено действие. [1], [2], [3], [4]

Амигдалинът е често използван за лечение на астма, бронхит, емфизем, колоректален рак и витилиго. [5] Неговото съединение се разпада до циановодород, който има противотуморна активност, и бензалдехид, който има болкоуспокояващ ефект. Поради това, той често е препоръчван за лечението на рак и за облекчаване на болката, причинена от заболяването, от специалистите по природна медицина в Америка, Германия, Италия, Япония, Филипини и редица други страни. [6] Следователно антитуморният ефект на амигдалина е една от най-актуалните теми през последните години. Проучвания показват, че той разгражда канцерогенните вещества в организма, унищожава раковите клетки, блокира източника на хранителни вещества за туморните клетки, инхибира техния растеж, а също така може и да намали честотата на онкологични заболявания като рак на простатата, рак на белия дроб, рак на дебелото черво и ректума. [6], [7], [8] Освен това амигдалинът може да облекчи симптомите на пациенти в напреднал стадий на рак и да удължи тяхната обща преживяемост.

Амигдалин против тумори

Проучвания относно противотуморните свойства на амигдалина

Амигдалинът е едно от най-често използваните алтернативни, природни лечения срещу тумори през последните 40 години. Той може да се приложи като основна терапия или да се комбинира с други неконвенционални лечения, като метаболитна терапия, микотерапия (терапия с лекарствени гъби), диетотерапия, интравенозно инжектиране на β-глюкозидази и др. [9], [10], [11]

Резултатите от проведените проучвания потвърждават, че амигдалинът има мощна противотуморна активност при различни ракови клетъчни линии. [12], [13]

  • Наскоро бяха постигнати известни постижения по отношение разкриването на антитуморния механизъм на амигдалина. Учени установиха, че той може да индуцира апоптозата (програмирана клетъчна смърт) в човешки клетъчни линии на промиелоцитна левкемия (HL-60); [14]
  • В друго проучване изследователите установяват, че амигдалинът инхибира пролиферацията на човешки клетъчни линии на рак на дебелото черво (SNU-C4) посредством потискане на експресията на гени, свързани с клетъчния цикъл; [7]
  • Изследователи откриват, че амигдалинът може да индуцира апоптозата в клетъчни линии на рак на простатата (DU145 и LNCaP). Те разкриват, че този механизъм се дължи на регулиране на експресията на протеините „Bax“ (bcl-2-like protein 4) и на Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), които регулират процеса на апоптоза. [6], [15]
  • Учени установяват, че амигдалинът може да инхибира степента на оцеляване на клетъчни линии на рак на шийката на матката (HeLa) по дозозависим начин. Освен това, когато прилагат амигдалин при голи мишки с тумори, учените наблюдават инхбиране на туморния растеж.[10]

Въпреки че амигдалинът показва сериозен потенциал в борбата с онкологични заболявания, учените трябва да се насочат към задълбочено изследване на неговите свойства, което би могло да спаси живота на милиони хора по целия свят.

Източници:

1. Du HK, Song FC, Zhou X, Li H, Zhang JP. Effect of amygdalin on serum proteinic biomarker in pulmonary fibrosis of bleomycin-induced rat. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2010;28:260-3.

2. Chang HK, Yang HY, Lee TH, Shin MC, Lee MH, Shin MS, et al. Armeniacae semen extract suppresses lipopolysaccharide-induced expressions of cyclooxygenase [correction of cycloosygenase]-2 and inducible nitric oxide synthase in mouse BV2 microglial cells. Biol Pharm Bull 2005;28:449-54.

3. Mirmiranpour H, Khaghani S, Zandieh A, Khalilzadeh OO, Gerayesh-Nejad S, Morteza A, et al. Amygdalin inhibits angiogenesis in the cultured endothelial cells of diabetic rats. Indian J Pathol Microbiol 2012;55:211-4.

4. Chan TY. A probable case of amygdalin-induced peripheral neuropathy in a vegetarian with vitamin B12 deficiency. Ther Drug Monit 2006;28:140-1.

5. Chang HK, Shin MS, Yang HY, Lee JW, Kim YS, Lee MH, et al. Amygdalin induces apoptosis through regulation of Bax and Bcl-2 expressions in human DU145 and LNCaP prostate cancer cells. Biol Pharm Bull 2006;29:1597-602.

6. Park HJ, Yoon SH, Han LS, Zheng LT, Jung KH, Uhm YK, et al. Amygdalin inhibits genes related to cell cycle in SNU-C4 human colon cancer cells. World J Gastroenterol 2005;11:5156-61.

7. Chen Y, Ma J, Wang F, Hu J, Cui A, Wei C, et al. Amygdalin induces apoptosis in human cervical cancer cell line HeLa cells. Immunopharmacol Immunotoxicol 2013;35:43-51.

8. Moertel CG, Fleming TR, Rubin J, Kvols LK, Sarna G, Koch R, et al. A clinical trial of amygdalin (Laetrile) in the treatment of human cancer. N Engl J Med 1982;306:201-6.

9. Liao ZG, Ling Y, Zhong Y, Ping QN. The simultaneous determination of laetrile, paeoniflorin and paeonol in Jingzhi Guizhi Fuling capsule by HPLC. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2005;30:1252-4.

10. Zhou C, Qian L, Ma H, Yu X, Zhang Y, Qu W, et al. Enhancement of amygdalin activated with beta-D-glucosidase on HepG2 cells proliferation and apoptosis. Carbohydr Polym 2012;90:516-23.

11. Biaglow JE, Durand RE. The enhanced radiation response of an in vitro tumour model by cyanide released from hydrolysed amygdalin. Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem Med 1978;33:397-401.

12. Kousparou CA, Epenetos AA, Deonarain MP. Antibody-guided enzyme therapy of cancer producing cyanide results in necrosis of targeted cells. Int J Cancer 2002;99:138-48.

13. Kwon HY, Hong SP, Hahn DH, Kim JH. Apoptosis induction of Persicae Semen extract in human promyelocytic leukemia (HL-60) cells. Arch Pharm Res 2003;26:157-61.

14. Milazzo S, Ernst E, Lejeune S, Boehm K, Horneber M. Laetrile treatment for cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD005476.

15. Milazzo S, Lejeune S, Ernst E: Laetrile for cancer: A systematic review of the clinical evidence. Supportive Care Cancer 2007;15:583-95

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?