BezRak.com

Прочети още статии на тема:

иновативна медицина

Учени откриват биомаркери, които могат да подобрят терапиите срещу рак

Учени откриват биомаркери, които могат да подобрят терапиите срещу рак
30 юли 2020

Прецизната медицина при лечението на рак използва спрецифичните генетични мутации в раковите клетки, за да определи коя терапия е най-подходяща за всеки индивидуален пациент.

Изследователи, ръководени от проф. Джеймс Биб (Prof. James Bibb), който е професор по хирургия в Университета на Алабама в Бирмингам, САЩ, провеждат проучване, в което идентифицират нови биомаркери, подпомагащи прогресията на рака. Главен автор на проучването, публикувано в научния журнал „Доклади на Националната академия на науките“ (Proceedings of the National Academy of Sciences), е д-р Анджела Картър (Dr. Angela Carter), която е част от екипа в лабораторията на д-р Джеймс Биб. Откритието на учените демонстрира нова диагностична алтернатива при невроендокринните новообразувания, задвижвани от аберантно-активираната протеин киназа, наречена „Cdk5“ (Cyclin-dependent kinase 5).

„Cdk5“ представлява циклин-зависима киназа, която фосфорилира някои таргетни протеини като част от сигналните последователности в клетките. Активността на „Cdk5“ е ограничена най-вече до невронните клетки, където протеин-киназата има важна роля за развитието на централната нервна система и за когнитивните процеси като учене и памет.

Нашите открития показват, че прецизната медицина е необходима за лечението на редки и агресивни ракови заболявания“, казва д-р Картър.

Същият подход може да бъде адаптиран и за идентифициране на маркери, които способстват развитието на тумора. Тъй като броят на раковите заболявания, в които „Cdk5“ участва, се увеличават, потенциалът на тази диагностично-терапевтична свързана система е от огромно значение“ казва проф. Джеймс Биб.

Учените изследват множество проби от невроендокринни тумори и други видове рак и установяват, че „Cdk5“ и неговите активатори – ензимите „p35“ и „p25“, характеризират голяма част от всички невроендокринни новообразувания. Също така, учените откриват, че инхибиторите на „Cdk5“ блокират растежа на неоплазмите, което показва, че неговата активност има основен принос за растежа на раковите клетки.

За да открият биомаркерите, изследователите използват уникален миши модел на медуларен карцином на щитовидната жлеза, или „MTC“, чийто туморен растеж може да бъде активиран и инхбиран. Учените търсят съществени разлики във фосфорилираните пептидни фрагменти между блокирания и нарастващ карцином „МТС“. Установява се, че 15 интерфериращи пептиди могат да инхибират растежа на невроендокринните ракови клетки, но не и на нормалните фибробласти. Показано е, че 15-те мишени на сигналната каскада на „Cdk5“ идват от протеини, свързани с основните механизми на рака.

Общите ни данни показват, че фосфорилирането на шест протеина е от решаващо значение при задвижването на този тип ракови заболявания и от това зависи активността на „Cdk5“. Освен това предполагаме, че тези фосфорилиращи сайтове могат да служат като биомаркери за много видове невроендокринни тумори, също „задвижвани“ от Cdk5“, казва проф. Джеймс Биб.

Изследователите показват, че инхибирането на „Cdk5“ блокира туморния растеж при различни животински модели с „MTC“. В следващата стъпка от проучването се тестват генерирани от пациенти ксенографски модели за наличие на предполагаемите „Cdk5“ биомаркери. Резултатите показват, че растежът на два вида позитивни за тези биомаркери туморни образувания успява да бъде намален чрез лечение с инхибитори на „Cdk5“, за разлика от туморите, които нямат наличие на тези биомаркери. Тези резултати подкрепят способността на биомаркерите да прогнозират отговора към анти-Cdk5 терапията.

Тъй като по-високите нива на инхибитори на „Cdk5“ оказват токсичен ефект, учените тестват нов метод за транспорт на лекарствата посредством наночастици, наречени левкозоми. Тези наночастици имат способността да се насочват към възпалената туморна среда, като протеините им ги предпазват от елиминиране от страна на имунната система.

Левкозомите могат да доставят по-ниска доза от Cdk5-инхибитора, която има същата ефективност като по-високата, токсична доза на свободния инхибитор.

Настоящото проучване разкрива, че „Cdk5“ допринася за развитието на голяма част от невроендокринните тумори“, казва проф. Джеймс Биб. „Нашето проучване идентифицира набор от биомаркери, базирани на фосфорилиране, които не само показват наличието на „Cdk5“, но и че протеин-киназата задвижва развитието на рака.

Понастоящем изследователите от Университета на Алабама си сътрудничат с учени от Националния раков институт в САЩ, за да разработят откритите биомаркери в клинично приложим диагностичен тест. Целта е да се започнат клинични изпитвания на нови лекарства, насочени към „Cdk5“. Откритията на учените могат да позволят много по-точно прогнозиране на отговора към лечението при пациентите с рак.

Източник:

https://www.news-medical.net/news/20200728/Study-identifies-phosphorylation-based-biomarkers-to-guide-cancer-therapy.aspx

Прочети още статии на тема:

иновативна медицина

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи