BezRak.com

рак

COVID-19: Грижа за възрастни пациенти с рак

COVID-19: Грижа за възрастни пациенти с рак
05 май 2020

По време на тази пандемия е от изключителна важност да се грижим за своето здраве и това на нашите близки. Пациентите с онкологични заболявания представляват една от групите с най-висок риск за здравето при заразяване с коронавирус. От изключителна важност е те да получат необходимата им подкрепа и вярна информация относно начините за превенция на вирусната инфекция.

В списание „Лансет“ („The Lancet Oncology“) френският учен Беноит Ю (Benoit You) и неговите колеги [1] препоръчват някои основни начини за превенция от заразяване с COVID-19 при пациентите, страдащи от рак. Учените препоръчват спазването на предпазни мерки, ограничаване на посещенията на болнични заведения, както и повишена предпазливост при предприемане или продължаване на провеждането на раковите терапии. Същевременно не е добре те да се отлагат!

Пациентите от напредналата възрастова група (т.е.> 70 години) са предразположени към по-висок риск от заразяване с вируса, което има пряка връзка както с онкологичното им заболяване, така и с тяхната възраст. Предвид настъпилата здравна криза по цял свят, изборът между провеждането на стандартните лечения за тези пациенти и предпазливия принцип в медицинската професия „Primum non nocere“ („Преди всичко не вреди“), предизвиква много опасения и етични въпроси. [2] Тъй като опасността от заразяване с коронавирусната инфекция при пациентите с рак е голяма, при определяне на това как да се процедира с тяхното лечение трябва да се вземат предвид множество фактори, включващи вида на рака, стадия на заболяването и възможностите за неговото лечение. Друг фактор, който трябва да се оцени при вземането на това решение, е прогнозата за продължителността на живота на лекувания пациент. И накрая, ако е възможно – да се предприемат алтернативи на стандартната терапия, които имат по-малко странични ефекти върху имунната система на болния (напр. ендокринна терапия вместо химиотерапия), тъй като пълното преустановяване на лечението също може да доведе до летален край.

Предпазните мерки, поддържащите грижи и коригирането на методите за лечение (например, увеличени интервали между терапиите, намаляване на дозата и използване на алтернативна фракция на лъчелечението) трябва да се прилагат при онкоболните пациенти от всяка възрастова група.

Въпреки това, тези фактори са от изключителна важност при лечението на по-възрастните пациенти с рак, тъй като те могат да бъдат изложени на излишен риск – както от заразяване с вируса, така и от неправилно и недостатъчно лечение. За да се избегнат сериозни етични проблеми и за да се запазят най-високите стандарти за грижа и лечение, експертите препоръчват решенията относно метода на терапия да се вземат съвместно с мнението на специалист – геронтолог.

При извънредни ситуации, свързани с COVID-19, лекуващите лекари обикновено разчитат на собствената си клинична преценка за избора на съответния метод на лечение. Въпреки това, ако е възможно, те трябва да получат подкрепа от комисиите по етика към съответните лечебни заведения, за да може да се избегне вземането на потенциално грешни решения, които могат да доведат до фатален край. [3]

Източници:

1. You B, Ravaud A, Canivet A et al. The official French guidelines to protect patients with cancer against SARS-CoV-2 infection. Lancet Oncol. 2020; (published online March 25.) https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30204-7
2. Falandry C, Filteau C, Ravot C, Le Saux O. Challenges managing older patients with cancer during the COVID-19 pandemic. J Ger Oncol. 2020; (published online April 2.) DOI:10.1016/j.jgo.2020.03.020
3. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30229-1/fulltext

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?