BezRak.com

Прочети още статии на тема:

други алтернативни лечения

10 доклада относно лечението на рак с прием на хранителни добавки или лекарства с преназначено действие

10 доклада относно лечението на рак с прием на хранителни добавки или лекарства с преназначено действие
09 септември 2020

Доклад 1: Лечение на пациент с метастатичен колоректален рак с прием на Ирбесартан (Irbesartan)

Докладът описва случая на 67-годишна жена с колоректален рак в четвърти стадий, която не понася добре адювантната химиотерапия. Геномният анализ и наличната литература относно колоректалния рак показват, че блокирането на ензимът ангиотензин може да бъде ефективен начин за борба със заболяването. На базата на тези открития, лекарите предполагат, че лекарственото средство Ирбесартан може да бъде подходящо за лечението на онкологичното заболяване на пациентката поради способността му да блокира пътя на ренин-ангиотензиновата системата. Ирбесартан е лекарство, използвано за лечението на високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност и бъбречно заболяване, предизвикано от диабет.

Преди началото на лечението пациентката се подлага на PET / CT скенер, след което започва прием на Ирбесартан в доза от 150 mg дневно. Извършват се допълнителни PET / CT скенери 5 седмици след началото на лечението и 3 месеца по-късно. Преди терапията нейният карциноембрионален антиген (CEA) е повишен на 18 (горната граница на нормата е 5). Пет седмици след началото на терапията тази стойност намалява до CEA от 3,1. Освен това се наблюдава пълно функционално рентгенологично разрешаване на нейното заболяване. Тези резултати се потвърждават 10 месеца по-късно, като нивата на CEA достигат 1,4. [1]

Доклад 2: Пациент с хронична лимфоцитна левкемия постига пълна ремисия след прием на хранителни добавки

Пациент на 48-годишна възраст, страдащ от хронична лимфоцитна левкемия, постига пълна ремисия 20 години след диагностицирането на неговото заболяване. Неговите резултати се дължат отчасти на приема на съединението епигаликатехин-3-галат (EGCG), извлечено от растението зелен чай. На 28-годишна възраст мъжът е диагностициран с лимфоцитоза, лека анемия, лека тромбоцитопения и масивна спленомегалия, за които е извършена спленектомия. След това пациентът се подлага на периодични контролни прегледи за проследяване на своето здравословно състояние.

Дванадесет години след поставяне на диагнозата (на 40-годишна възраст) пациентът развива внезапна треска, нощно изпотяване и анемия. Той е диагностициран с автоимунна хемолитична анемия, причинена от хроничната лимфоцитна левкемия. Пациентът отказва конвенционалната терапия и предприема хранителен режим, упражнения и прием на хранителни добавки. В резултат на това той успява да се възстанови успешно от автоимунната хемолитична анемия, въпреки придружаващата хронична лимфоцитна левкемия. Това е първият публикуван доклад за „внезапно“ възстановяване от вторична автоимунна хемолитична анемия при възрастен.

Пациентът приема добавки като куркумин, рибено масло, витамин D, Байкалски шлемник и епигалокатехин-3-галат (EGCG). Учените наблюдават, че ремисията настъпва малко след увеличаване на дозата на епигалокатехин-3-галата до 4 g дневно. Авторите също така отбелязват, че приемът на куркумин може да е играе важна роля, тъй като предклиничните изследвания показват, че биоактивното съединение може да подсили антитуморния ефект на EGCG. [2]

Куркумин с висока бионаличност

Доклад 3: Пълна ремисия на фоликуларен лимфом (нодуларен) след прием на антивирусни лекарства

В доклад на лекари и учени от Университетската болница на колежа в Лондон (University College London Hospitals), Великобритания, се описва случая на пациент, който постига ремисия на заболяването фоликуларен лимфом след прием на противовирусно лекарствено средство.

Пациент на 44-годишна възраст с напреднал фоликуларен лимфом е подложен на лечение срещу вируса на хепатит С (HCV). Изненадващо лекарите откриват, че той постига пълна ремисия и на двете заболявания след лечението с антивирусна терапия, включваща Софосбувир (Sofosbuvir) и Рибавирин (Ribavirin).

Пациентът е диагностициран в IV стадий на заболяването въз основа на широко разпространена лимфаденопатия и голяма мезентериална маса (Фигура А) с размери от 7,5 cm на 3,0 cm на 9,7 cm, засягаща костния мозък.

Пациентът е подложен на 24-седмичен курс на прием на Софосбувир (в доза 400 mg веднъж дневно) и Рибавирин (1200 mg веднъж дневно) от март до септември 2014 г. През декември 2014 г. резултатите от компютърната томография (КТ) на гръдния кош, корема и таза показват наличието на много добър частичен отговор на фоликуларния лимфом (Фигура В). През септември 2016 г. контролен преглед потвърждава, че пациентът остава в добро състояние, без клинични данни за рецидив на заболяването. [3]

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Доклад 4: Пълна ремисия на IV стадий меланом след прием на хранителна добавка „IP6“

Доклад на отдела по хематология / онкология в Клиника „Майо“ в щата Флорида, САЩ, описва случая на 59-годишен мъж с метастатичен меланом, който отказа конвенционалната терапия (на пациента е предложена системна терапия както с имунотерапия, така и с таргетна терапия) и предприема приема на добавката IP6 + инозитол. За изненада на лекарите, пациентът постига пълна ремисия, която продължава и 3 години по-късно.[4]

Компютърната томография на гръдния кош преди (вляво) и 2 години след (вдясно) началото на терапията с инозитол хексафосфат + инозитол, показваща намалените размери на горния десен хиларен лимфен възел.

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Доклад 5: Пълна ремисия на агресивен рак на надбъбречната жлеза след прием на статин (statin), метформин (metformin) и мелатонин (melatonin)

Пациентка, която е диагностицирана с адренокортикален карцином (ACC), се подлага на химиотерапията с доксорубицин (doxorubicin), цисплатин (cisplatin), етопозид (etoposide), митотан (mitotane) и метирапон (metyrapone), като постига само частично намаляване на туморните размери. Конвенционалната терапия е последвана от хирургично отстраняване на образуванието чрез дясна адреналектомия и хепатектомия. Въпреки това няколко месеца по-късно заболяването се възобновява като образува метастази в лявата страна на черния дроб и левия долен лоб на белия дроб, а рецидивиращият тумор се оказва резистентен към стандартната химиотерапия. Когато пациентката е на 26 години, метастатичният тумор в черния дроб бива отстранен чрез частична лява хепатектомия и част от нея е предадена за морфопротеомен анализ. Тя започва да приема статин, метформин (500 mg два пъти дневно) и мелатонин (20 mg веднъж дневно преди лягане) като част от персонализиран план за лечение. Тази терапия подобрява значително нейното здравословно състояние, позволявайки ѝ да планира успешно своята бременност.

На 27-годишна възраст пациентката забременява, работи на непълно работно време и отново тренира във фитнеса. По време на бременността си и след това тя спира приема на статин, но продължава да приема метформин от 500 mg 4 пъти седмично и мелатонин от 20 mg 3 пъти седмично като поддържащ режим. На 28-годишна възраст, лекарите потвърждават наличието на образувание в десния горен лоб на белия дроб, което се отстранява. Въпреки това поддържащата терапия с метформин и мелатонин показват молекулярни и морфометрични доказателства за това, че инхибират туморния растеж. Когато пациентката е на 29-годишна възраст проследяващият скенер показва, че не се идентифицира наличието на тумор и тя и съпругът ѝ приветстват раждането на второто си дете. Седем години след поставянето на диагнозата пациентката се радва на добро здраве, като продължава приема на мелатонин и метформин като поддържаща терапия за намаляване на риска от рецидив на заболяването. [5]

Доклад 6: Лечение на IV стадий плоскоклетъчен рак на главата и шията с прием на воден разтвор на сребърни наночастици

Този доклад описва случая на 78-годишен мъж, диагностициран с плоскоклетъчен рак на главата и шията. Въпреки че е подложен на всички конвенционални възможности за лечение, включително химиотерапия, лъчетерапия и хирургия, ракът продължава да се развива и метастазира на различни места в тялото. След появата на белодробните и чернодробните метастази, лекарите му препоръчват да премине към хоспис, тъй като е установено, че предвид спада на функционалния му капацитет и многократните рецидиви въпреки агресивната противоракова терапия, „спасителната терапия“ няма да е подходящ избор.

След диагностицирането на метастатичното заболяване, пациентът започва да приема разтвор на сребърна вода (AgNP). Три месеца по-късно лекарите установяват, че всички белодробни и чернодробни метастази, както и тези в лимфните възли на шията, са изчезнали напълно. Пълната ремисия на пациента продължава и до днес – 36 месеца по-късно. [6]

Доклад 7: Пълна ремисия на рак на белия дроб след лечение с германиев сесквиоксид

Жена на 47-годишна възраст със симптоми на задух и кашлица е диагностицирана с ателектаза на левия бял дроб и образувание с размери 3,4 на 4,5 cm (Фигура А). Въпреки провеждането на два допълнителни цикъла на лечение с химиотерапевтиците месна (mesna), адриамицин (adriamycin), ифосфамид (ifosfamide) и дакарбазин (dacarbazine), нейните симптоми се влошават и рентгенографията показва наличието на прогресия на тумора. Пациентката решава да прекрати приложената ѝ терапия.

Пациентката се запознава с мъж, който твърди, че ежедневния прием на германий успява да излекува неговото заболяване – дребноклетъчен карцином на белия дроб, диагностициран 15 години по-рано. Тя започва ежедневен режим, включващ приема на бис-бета карбоксиетил германиев сесквиоксид, 7,2 g веднъж дневно. В рамките на няколко дни от началото на терапията тя усеща, че белите ѝ дробове се „отварят“ и се нуждае от по-малко допълнителен кислород. Рентгенографията на гръдния кош, извършена 3 месеца по-късно, разкрива 60% изчистване на левия бял дроб, а томографиите, проведени 5 и 7 месеца по-късно, показват почти пълно изчистване на образуванието в гръдната област (Фигура В). Четири години след получаването на диагнозата, пациентката е в добро здравословно състояние, като продължава да приема ниски дози германиев сесквиоксид. Пациентката отбелязва, че лечението не води до никакви значителни странични ефекти. [7]

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Доклад 8: Пълна ремисия на метастатичен меланом след прилагането на лечение с Мащерка (Thymus vulgaris)

През април 1999 г. 73-годишна жена е диагностицирана с меланома с наличието на множество синкави кожни образувания на левия крак (Фигура А), които се появяват през предходните 8 месеца. Въпреки че пациентката е диагностицирана в III стадий на заболяването, тя отказва предложеното ѝ лечение, състоящо се от изолирана перфузия с хипертермична химиотерапия на левия крак с мелфалан (melfalan) и интерферон (interferon).

Няколко седмици по-късно се забелязва прогресивно изчистване на образуванията (Фигура В). Хистологичните изследвания потвърждават пълната регресия на кожните метастази. Пациентката заявява, че е използвала суха мащерка (смлени листа и стъбла на растението) под формата на билков чай за локално приложение върху лезиите. Пет години по-късно няма данни за рецидив на заболяването. [8]

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Източник: www.cancertreatmentsresearch.com

Доклад 9: Пълна ремисия на напреднал хепатоцелуларен карцином след лечение с ниски дози талидомид (thalidomide)

Мъж на 65-годишна възраст с алкохолна цироза на черния дроб е диагностициран с множество ракови образувания в черния дроб. Лекарите смятат, че пациентът не е в подходящо състояние за трансартериалната химиоемболизация (TACE) или системна химиотерапия. След като обсъжда терапевтичните алтернативи със специалист, пациентът предприема терапия с ниски дози на лекарството талидомид (100 mg дневно). Три седмици след началото на терапията единствените оплаквания на мъжа са за наличието на кожни раздразнения и сърбеж. Въпреки това последващите чернодробни биохимични тестове и компютърната томография показват пълна ремисия на онкологичното заболяване 4,5 месеца след началото на терапията. Повече от 22 месеца по-късно няма данни за рецидив на заболяването. [9]

Доклад 10: Лечение на IV стадий на рак на панкреаса с комбинация от химиотерапия, парикалцитол (paricalcitol) и хидроксихлороквин (hydroxychloroquine)

Лекарят, който пише този доклад, е специалист по алергии и астматични заболявания и страда от онкологично заболяване. Той е диагностицин с рак на панкреаса с разпръснати перитонеални метастази и нива на туморен маркер „CA19-9“ от 11 575 U / mL. Работейки с лекари от Медицински център „Уейл Корнел“ в САЩ и Университета „Джон Хопкинс“ в САЩ, той започва лечение с химиотерапевтиците гемцитабин (gemcitabine) и капецитабин (capecitabine), плюс IV парикалцитол (25 mcg 3x на седмица) – лекарство срещу бъбречна недостатъчност и хидроксихлороквин (600 mg два пъти дневно) – лекарство срещу малария. След тази комбинация, той постига трайна пълна ремисия на заболяването, както се съобщава и 2 години по-късно. [10] [11]

Източници:

1. Jones MR, Schrader KA, Shen Y, et al. Response to angiotensin blockade with irbesartan in a patient with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2016;27(5):801-806. doi:10.1093/annonc/mdw060

2. Lemanne D, Block KI, Kressel BR, Sukhatme VP, White JD. A Case of Complete and Durable Molecular Remission of Chronic Lymphocytic Leukemia Following Treatment with Epigallocatechin-3-gallate, an Extract of Green Tea. Cureus. 2015;7(12):e441. Published 2015 Dec 29.

3. Maciocia, N., O’Brien, A., & Ardeshna, K. (2016). Remission of Follicular Lymphoma after Treatment for Hepatitis C Virus Infection. New England Journal of Medicine, 375(17), 1699–1701. doi:10.1056/nejmc1513288

4. Khurana, Sharad; Baldeo, Candice; Joseph, Richard W. Inositol hexaphosphate plus inositol induced complete remission in stage IV melanoma: a case report, Melanoma Research: June 2019 – Volume 29 – Issue 3 – p 322-324 doi: 10.1097/CMR.0000000000000577

5. Brown RE, Buryanek J, McGuire MF. Metformin and Melatonin in Adrenocortical Carcinoma: Morphoproteomics and Biomedical Analytics Provide Proof of Concept in a Case Study. Ann Clin Lab Sci. 2017;47(4):457-465.

6. Singh, J., Moore, W., Fattah, F., Jiang, X., Zheng, J., Kurian, P., … Khan, S. A. (2018). Activity and pharmacology of homemade silver nanoparticles in refractory metastatic head and neck squamous cell cancer. Head & Neck. doi:10.1002/hed.25492

7. Mainwaring MG, Poor C, Zander DS, Harman E. Complete remission of pulmonary spindle cell carcinoma after treatment with oral germanium sesquioxide. Chest. 2000;117(2):591-593. doi:10.1378/chest.117.2.591

8. Carrera, C., Mariscal, A., Malvehy, J., & Puig, S. (2005). Long-term complete remission of cutaneous melanoma metastases in association with a folk remedy. Journal of the American Academy of Dermatology, 52(4), 713–715. doi:10.1016/j.jaad.2004.11.027

9. Chien, C.-H., & Chien, R.-N. (2014). Thalidomide induces complete remission of advanced hepatocellular carcinoma. Advances in Digestive Medicine, 1(2), 64–67. doi:10.1016/j.aidm.2014.03.002

10. Cuevas P, Sueiro A, Navío P, Giménez-Gallego G. Dramatic response to inhaled dobesilate in a patient with lung squamous cell cancer. BMJ Case Rep. 2012;2012:bcr2012006622. Published 2012 Sep 5. doi:10.1136/bcr-2012-006622

11. https://www.cancertreatmentsresearch.com/10-cases-of-complete-remission-from-stage-4-cancers-after-using-supplements-or-repurposed-drugs/?fbclid=IwAR05TwkspF07Sj7sLTZ_jfXGOFB_QStTwlaekoGiFRaonjku7lkl3WI2g4g

Сподели
Прочети още статии на тема:

други алтернативни лечения

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи