BezRak.com

алтернативни терапии

Йод – терапевтични ползи при рак на гърдата

Йод –  терапевтични ползи при рак на гърдата
14 февруари 2020

Йодираната сол е основният източник на йод в нашия хранителен режим. И все пак лекарите често ни съветват да избягваме солта, тъй като в големи количества може да доведе до високо кръвно налягане. Но ако изключим напълно йодираната сол от своята диета, това може да доведе до йоден дефицит. Също така, йодът е единственият микроелемент, който може да бъде консумиран в големи количества, без това да доведе до опасност за човешкото здраве. Световната здравна организация (СЗО) предоставя статистика, че 15% от жените на средна възраст в САЩ страдат от дефицит на йод. [1] Въпреки че всички преработени храни съдържат голямо количество сол, тази добавена сол обикновено не е йодирана.

Йодът е добре познат със своите антисептични и антимикробни свойства, но това, което го прави наистина ценен е неговият ефект върху раковите клетки – той не само ги унищожава, но и подпомага организма в отстраняването на анормалните предракови клетки. Съществуват значителни медицински проучвания в подкрепа на това твърдение.

„Йодният дефицит причинява фиброкистозна болест на гърдата, рак на гърдата и рак на щитовидната жлеза“ – д-р Ескин

Д-р Б. А. Ескин от САЩ успява да публикува общо 80 доклада в рамките на 30 години. Тези доклади са насочени към връзката между йода и рака на гърдата. В тях той съобщава, че йодният дефицит причинява рак на гърдата и на щитовидната жлеза при хора и животни. В публикуван през 1993 г. доклад се отбелязва, че добавките с йод могат да имат положителен ефект при фиброкистозни промени на гърдата, като това представлява предмет на текущо клинично проучване. [2]

Въпреки очевидния потенциал на йода при ракови заболявания, той не подлежи на патентоване и следователно е малко вероятно да бъде сметнат за „печеливш продукт“ на пазара с фармацевтични средства. Затова и не се финансират проучвания, които да доведат до одобрението му като лекарствен продукт от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ.

Спонтанна регресия на рак на гърдата при прием на йод

Дейвид Даунщайн, сертифициран нутриционист от САЩ, съобщава за три случая на спонтанна регресия на рак на гърдата, наблюдавана след прием на добавки с йод.

Източник: www.jeffreydachmd.com

Източник: www.jeffreydachmd.com

Първата пациентка, Джоан, 63-годишна учителка по английски, е диагностицирана с рак на гърдата през 1989г. Тя отказва предписаното ѝ конвенционално лечение и вместо него започва прием на хранителна добавка с йод по 50 мг/ден. Шест седмици по-късно, ПЕТ скенер (позитронна емисионна томография) показва, че „всички съществуващи тумори започват да се разпадат“.

Втората пациентка, 73-годишната Делорес, е диагностицирана с рак на гърдата през 2003 г. Тя отказа конвенционално лечение с лъче- и химиотерапия. Вместо това Долорес приема добавка с йод по 50 мг/ден. Осемнадесет месеца по-късно ултразвукът на гърдата ѝ показва, че злокачествените образувания са намалили своите размери. Две години по-късно проследяващата мамография и ултразвукът не показват аномалии и са отчетени от рентгенолога като нормални.

Третата пациентка, 52-годишната Джойс е диагностицирана с рак на гърдата две години по-рано и също започва прием на добавка с йод по 50 мг/ден. Три години по-късно, последващите ѝ мамографски и ултразвукови прегледи показват, че туморът не само не е прогресирал, но е и намалил значително своите размери. [3]

Връзката между йодния дефицит и рака на гърдата

Проучвания, проведени в райони, където се консумират малки количества йод, сочат, че това може да доведе да карцином на млечните жлези или до възлеста гуша. Това показва, че хранителен режим с по-голям прием на йод може да има превантивен ефект срещу развитието на тези заболявания.

Например, населението на Япония има най-висок хранителен прием на йод (13 мг/ден) и съответно са с най-нисък процент на заболели от рак на гърдата. Въпреки това, когато японските жени имигрират в Америка и променят хранителния си режим към по-нисък прием на йод (150 мкг/ден), процентът на заболелите се увеличава. [3]

Исландия е друга държава с висок прием на йод и ниски проценти на заболявания като възлеста гуша и рак на гърдата. Високият прием на съединението идва от риболовната индустрия още преди Втората световна война. По онова време, на кравите в региона било давано рибено брашно и млякото им било с високо съдържание на йод. След приключване на Втората световна война тази практика се прекратява и процентът на заболелите от рак на гърдата се покачва десетократно. [4]

Проучвания относно свойствата на йода при рак на гърдата

Учени от Индия съобщават, че молекулният йод предизвиква апоптоза (програмирана клетъчна смърт) на човешки клетъчни линии на рак на гърдата. „Йодът показва цитотоксични ефекти върху култивирани клетки на рак на гърдата“. [5]

Учени от групата на д-р Кармен Асевес Веласко (Dr. Carmen Aceves Velasco) от Мексико отбелязват, че йодът е безопасен и употребата му няма негативни ефекти върху функцията на щитовидната жлеза. Те твърдят също, че той има анти-пролиферативен ефект върху човешки клетъчни култури на рак на гърдата. [7] [8] [9] В доклад от 2008г. учените съобщават , че йодът всъщност променя генната експресия в раковите клетки на гърдата, като по този начин предизвикват програмирана клетъчна смърт. [6]

В друг техен доклад от 2009г. се разкрива механизма, по който йодът действа като антираков агент. Йодът се свързва с мембранните липиди, наречени лактони, образувайки йодолактони, които регулират апоптозата (програмирана клетъчна смърт). [10] Заключението на д-р Асевес е, че продължителното лечение с молекулен йод оказва „мощен антинеопластичен ефект“ върху прогресията на рака на млечната жлеза. [11]

Японският учен д-р Фунахаши съобщава, че обикновената храна от морски водорасли, съдържаща високи концентрации на йод, има по-добър ефект от химиотерапията при рак на гърдата. При проведено научно изследване с плъхове, тренитани с канцерогена диметил бензантрацен, той открива, че „приемът на йод или богати на йод морски водорасли (напр. Уакаме), потиска развитието на туморите на млечните жлези. Същата група от учени демонстрира, че апоптозата, предизвикана от морски водорасли в човешки клетъчни линии на рак на гърдата, е по-силна от тази на флуороурацил – химиотерапевтично средство, използвано за лечение на заболяването.“ [12]

Друго изследване от 2003 г. на Линг Джанг и сътрудници от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, САЩ, показва, че молекулният йод може също да причини апоптоза и на белодробни ракови клетъчни линии. Тези ракови белодробни клетки са били генетично модифицирани, за да могат да усвоят по-голямо количество йод. [13] Интересно е също, че в доклад от 1993 г. се описва спонтанната ремисия на рак на белия дроб при пациент, случайно лекуван с лекарственото средство „Амиодорон“, което съдържа йод (около 9 мг/ден). [14]

Консумацията на храни, съдържащи йод, както и приема на йодни хранителни добавки биха могли да бъдат от голяма полза при превенция на онкологични заболявания. Научно доказаните ефекти на йода по-специално при рак на гърдата, го правят надеждно помощно средство при лечението на това заболяване. Свойствата му заслужават да бъдат подложени на бъдещи проучвания – както при рак на млечните жлези, така и при други видове рак, което евентуално би довело до успех в борбата с тези заболявания.

Източници:

1. Risk of low serum levels of ionized magnesium in children with febrile seizure
Sung-Jin Baek, Jung Hye Byeon, So-Hee Eun, Baik-Lin Eun, Gun-Ha Kim BMC Pediatr. 2018; 18: 297. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1186/s12887-018-1271-z
2. Iodine replacement in fibrocystic disease of the breast.
W. R. Ghent, B. A. Eskin, D. A. Low, L. P. Hill Can J Surg. 1993 Oct; 36(5): 453–460.
3. Iodine, Why You Need It , Why You Can’t Live Without It, by David Brownstein MD
Fourth Edition 2009, Medical Alternatives Press.
4. Breast Cancer and Iodine by David M Derry MD PhD 2001 Trafford.
Human Breast Cancer – India 2006 full text
5. Molecular Iodine Induces Caspase-independent Apoptosis in Human Breast Carcinoma Cells Involving the Mitochondria-mediated Pathway.  Ashutosh Shrivastava et al.  National Laboratory Animal Cell Culture and Electron Microscopy Unit, Central Drug Research Institute, Lucknow 226 014, India
6. Int J Med Sci 2008; 5:189-196 . Iodine Alters Gene Expression in the MCF7 Breast Cancer Cell Line: Evidence for an Anti-Estrogen Effect of Iodine. Frederick R. Stoddard II1,2, Ari D. Brooks1, Bernard A. Eskin3, Gregg J. Johannes2
7. Anguiano, B., et al. “Uptake and gene expression with antitumoral doses of iodine in thyroid and mammary gland: evidence that chronic administration has no harmful effects.” Thyroid: official journal of the American Thyroid Association 17.9 (2007): 851
8. Uptake and antiproliferative effect of molecular iodine in the MCF-7 breast cancer cell line. C Aceves et al. Querétaro, México.Endocr Relat Cancer. 2006 Dec;13(4):1147-58.
9. Signaling pathways involved in the antiproliferative effect of molecular iodine in normal and tumoral breast cells: evidence that 6-iodolactone mediates apoptotic effects. C Aceves et al. Querétaro México.
10.Antineoplastic effect of iodine in mammary cancer: participation of 6-iodolactone (6-IL) and peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR). Carmen Aceves et al. México
Mol Cancer. 2009; 8: 33. Published online 2009 June 6.
11.Research Calls for Use of Molecular Iodine to Treat Breast Cancer. Market Wire, October, 2006
12.Hiroomi Funahashi et al. Seaweed Prevents Breast Cancer? Jpn. J. Cancer Res. 92, 483–487, May 2001
13.Nonradioactive Iodide Effectively Induces Apoptosis in Genetically Modified Lung Cancer Cells1  Ling Zhang, Sherven Sharma, Li X. Zhu, Takahiko Kogai, Jerome M. Hershman, Gregory A. Brent, Steven M. Dubinett2 and Min Huang2  Division of Pulmonary and Critical Care Medicine  University of California Los Angeles
14.Spontaneous remission of metastatic lung cancer following myxedema coma–an apoptosis-related phenomenon? Hercbergs A, Leith JT. J Natl Cancer Inst. 1993 Aug 18;85(16):1342-3.
15.https://jeffreydachmd.com/breast-cancer-prevention-with-iodine/

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?