BezRak.com

стандартно лечение

Лекарството „Кейтруда“ получава одобрение за лечение на колоректален рак

Лекарството „Кейтруда“ получава одобрение за лечение на колоректален рак
01 юли 2020

Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) одобрява употребата на имунотерапевтика „Кейтруда“ (Keytruda/pembrolizumab) за лечение на неоперабилен или метастатичен колоректален рак. Лекарството се прилага за забавяне на прогресията при напреднал стадий на заболяването, който се характеризира с висока микросателитна нестабилност (MSI-H) или с промени, които пречат на възстановяването на ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина). Лекарственото средство е разработено от американската компания „Мерк“ (Merck).

Одобрението на лекарството се основава на резултатите от фаза 3 на проучването „KEYNOTE-177“, при което се установява, че Кейтруда намалява риска от прогресия на заболяването и смъртност с 40% в сравнение с химиотерапията, която понастоящем е стандарт за лечение на заболяването. В проучването лекарството удвоява времето от началото на лечението до прогресията на заболяването от 8,2 месеца с химиотерапия до 16,5 месеца с имунотерапевтика.

Лекарството действа, като инхибира активността на протеина „PD-1“ (Programmed cell death protein 1). По този начин раковите клетки не могат да използват протеина като „камуфлаж“, което позволява на имунната система да ги разпознае и унищожи.

До този момент пациентите с метастатичен колоректален карцином можеха да бъдат лекувани само с химиотерапевтични средства, одобрени от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата, които не дават особено добри резултати“, отбелязва д-р Луис А. Диас (Dr. Luis A. Diaz), ръководител на отделението по онкология за солидни тумори в Мемориалния раков център „Слоан-Кетъринг“ в Ню Йорк, САЩ.

При 43% от пациентите, които са лекувани с Кейтруда, се наблюдава продължителен отговор към лекарството в период от две или повече години. Одобрението на лекарството помага за справяне с необходимостта от нова монотерапия за пациентите с това заболяване.

Изпитването включва 307 пациенти с неоперабилен или метастатичен колоректален карцином с дефект на поправяне на ДНК. Пациентите получават или Кейтруда на всеки три седмици, или химиотерапия на всеки две седмици. Химиотерапията се състои от режима, известен като „mFOLFOX6“, с прием или без на едно от таргетните лекарства Авастин (бевацизумаб) или Ербитукс (цетуксимаб), или режимът, известен като „FOLFIRI“, на същия принцип.

Лечението продължава 24 месеца или по-малко, ако болестта прогресира или ако страничните ефекти са неприемливи.

Отговорът към лечението има средна продължителност от 10,6 месеца при химиотерапията, докато при пациентите, които приемат Кейтруда, все още не е достигнат среден брой, тъй като реакцията продължава. Сред участниците, които получават имунотерапевтичното средство, при 75% има отговор към терапията за 12 или повече месеца в сравнение с 37% в групата на химиотерапията. Резултатите показват, че от пациентите, които примат Кейтруда, 43% реагират положително на лечението в продължение на 24 месеца или повеч, в сравнение с 18% в групата на химиотерапията.

От компанията „Мерк“ отбелязват, че нежеланите реакции са подобни на тези при пациенти с меланом или недребноклетъчен рак на белия дроб, при които на по-ранен етап бива анализиран приемът на Кейтруда.

В тези проучвания най-честите нежелани реакции включват умора, диария, обрив и гадене. Потенциално тежки или фатални странични ефекти, свързани с имунната система, могат да включват пневмонит, колит, хепатит, ендокринопатии, нефрит / бъбречна дисфункция, кожни проблеми, както и реакции, свързани с увреждане на плода при бременни жени.

Източник:

https://www.curetoday.com/articles/fda-approves-keytruda-as-initial-treatment-for-advanced-colorectal-cancer-with-dna-repair-defects

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?