BezRak.com

алтернативни терапии

Гъбата Херициум (Hericium erinaceus) – проучване относно противораковите свойства на нейните ароматни съединения

Гъбата Херициум (Hericium erinaceus) – проучване относно противораковите свойства на нейните ароматни съединения
11 март 2020

Isolation and identification of aromatic compounds in Lion’s Mane Mushroom and their anticancer activities
Wei Li a, Wei Zhou b, Eun-Ji Kim c, Sang Hee Shim a, , Hee Kyoung Kang c , Young Ho Kim b, a School of Biotechnology, Yeungnam University, Gyeongsan, Gyeongbuk 712-749, Republic of Korea b College of Pharmacy, Chungnam National University, Daejeon 305-764, Republic of Koreac School of Medicine and Institute of Medical Science, Jeju National University, Jeju 690-756, Republic of Korea

Гъбата Херициум/Лъвска грива (Hericium erinaceus) представлява ядлива гъба с характерен бял цвят, традиционно присъстваща в кулинарията на Азиатските държави. Във връзка със своите терапевтични свойства, тя често е използвана като натурално лекарство в източноазиатските страни. В Япония я наричат „yamabushitake“, докато в Китай, тя е под наименованието „houtou“ (Kim, Kang, Kim, Nam, & Friedman, 2011). Плодните тела на H. erinaceum съдържат различни биоактивни вещества, включително ароматни съединения, дитерпеноиди, стероли и полизахариди. Предишни фармакологични проучвания относно лечебните свойства на Херициум идентифицират биоактивни компоненти като полизахариди, които проявяват имуномодулиращи ефекти (Mizuno, Wasa, Ito, Suzuki, & Ukai, 1992). Известно е също, че херикеноните и еринацините (биоактивни вещества, влизащи в състава на гъбата) стимулират синтеза на „фактор на растежа на нервите – NGF“ (Ma et al., 2010). Херикеноните, които са ароматни съединения, проявяват значителна цитотоксичност срещу „A549“, „SK-OV-3“, „SK-MEL-2“ и „HCT-15“ човешки туморни клетъчни линии (Kim, Noh, Choi, & Lee, 2012). Механизмите, чрез които подобни ароматни вещества проявяват своята противоракова активност, все още са обект на изследвания от редица изследователи по цял свят.

Херициум 30% полизахариди

Уей Ли (Wei Li) от университета „Yeungnam“, в Южна Корея, и негови сътрудници, провеждат проучване относно противораковите свойства на ароматните съединения, влизащи в състава на Херициум (Hericium erinaceum). Това изследване води до изолирането на две нови ароматни съединения, включително изоиндолинонов алкалоид – херицерин А (1) и изобензофуранон производно съединение – изохериценон J (5), заедно с пет вече известни съединения – изоерицерин (2), херицерин (3), N- дефенилетил изохерицирин (4), херсенон J (6) и 4- [30,70-диметил-20,60-октадиенил] – 2-формил-3-хидрокси-5-метиоксибензилалкохол (7), извлечени от екстракт от плодното тяло на H. erinaceum. Противораковата активност на изолираните съединения се оценяват при „HL-60“ (левкемични клетки) и „HEL-299“ (белодробни фибробластни клетки), използвайки MTT (колориметричен) анализ. Проведен е анализ относно ефектите на ароматните съединения, срещащи се в гъбата – херицерин А (1) и херицерин (3) върху индуцирането на апоптозата на „HL-60“ клетъчни линии, както и относно регулацията на „PI3K / AKT“ (вътреклетъчни сигнални пътища, които регулират клетъчния цикъл).

Последни проучвания съобщават, че активирането на „PI3K / AKT“ сигналните пътища, стимулира транскрипцията на „c-myc“, който представлява онкопротеин (Kim & Chung, 2002; Yeh et al., 2004). Настоящото проучване демонстрира цитотоксичността на двете съединения, изолирани от гъбата Херициум, дължаща се на индуциране на апоптозата на „HL-60“ клетъчните линии при хора с остра промиелоцитна левкемия, чрез блокиране на техните „PI3K / AKT“ сигнални пътища.

Проучването показва, че ароматните съединения, заедно с полизахаридите, са основните активни компоненти в екстракта на H. erinaceum. Най-обещаващите резултати се наблюдават при херицирин А (1) и херицерин (3), които значително инхибират растежа на „HL-60“ левкемични клетки (Фиг. 1) чрез индуциране на тяхната апоптоза, което се осъществява чрез модулиране на известни протеини, свързани с клетъчната смърт. В допълнение, индуцирането на апоптозата се придружава от инхибиране на „p-AKT“ пътищата, което води до намален синтез на „c-myc“ протеина.

Не случайно H. erinaceus е известна още от дълбока древност със своите лечебни свойства. Резултатите от това проучване, както и от стотици други, показват, че гъбата е с доказани терапевтични свойства. Ароматните съединения от плодните тела на Херициум имат значителни противоракови ефекти и са потенциални агенти за разработката на противоракови лекарствени средства за лечението на определени онкологични заболявания. Приемът на екстракт от гъбата не само може да повлияе положително състоянието на хора със сериозни здравословни проблеми, но е и чудесен избор като средство за подобряване на общото състояние и превенция на развитието на редица тежки заболявания.

Противораков ефект на Херициум

Фигура 1. Съединения (1) и (3) индуцират апоптозата при на „HL-60“ левкемични клетки

Източник:

1. Li, Wei & Li, Wei & Kim, Eun-Ji & Shim, Sang & Kang, Hee & Kim, Young Ho. (2015). Isolation and identification of aromatic compounds in Lion’s Mane Mushroom and their anticancer activities. Food Chemistry. 170. 336–342. 10.1016/j.foodchem.2014.08.078.

Сподели

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Био масло от коноп с 10% канабидиол - CBD 10 %

Потърсете ни в социалните мрежи

Информационен бюлетин

Какво е информационен бюлетин?