BezRak.com

рак на ануса

Наблюдение и прегледи при рак на ануса

    Наблюдение и прегледи при рак на ануса

След приключване на лечението на рака на ануса е необходимо провеждане на редовни прегледи, за да се потвърди, че пациентът се чувства добре. Тези прегледи се извършват и с цел

0 коментари Прочети цялата статия

Прогноза (преживяемост и смъртност) при рак на ануса

    Прогноза (преживяемост и смъртност) при рак на ануса

Злокачественият тумор на дебелото черво или т.нар. колоректален карцином е на второ място след рака на белия дроб сред злокачествените болести, причиняващи най-голяма смъртност сред мъжете. Туморите на колона (дебелото

0 коментари Прочети цялата статия

Последици при рак на ануса

    Последици при рак на ануса

Понякога е необходимо туморът да се отстрани оперативно и дебелото черво да се изведе на коремната стена. При тази интервенция се прави стомия, а външният отвор се нарича стома. Виж

0 коментари Прочети цялата статия

Химиотерапия при рак на ануса

    Химиотерапия при рак на ануса

При рак на ануса, химиотерапията обикновено не се използва самостоятелно, а в комбинация с лъчетерапия. Комбинацията позволява да се намали огнищната доза на облъчване, без това да се отрази на

0 коментари Прочети цялата статия

Лъчетерапия при рак на ануса

  Лъчетерапия при рак на ануса

Целта е да се унищожат туморните клетки, при възможно най-малко увреждане на околните здрави тъкани. Лъчетерапията използва енергия, насочена към

0 коментари Прочети цялата статия

Оперативно лечение при рак на ануса

  Оперативно лечение при рак на ануса

В миналото се е считало, че единственото лечение при рака на ануса е оперативната интервенция. При повечето от интервенциите, обаче,

0 коментари Прочети цялата статия

Избор на лечение при рак на ануса

  Избор на лечение при рак на ануса

Зависи основно от клиничния стадий на заболяването. Може да се обобщи, че при добре локализирани тумори (стадии 0 и I)

0 коментари Прочети цялата статия

Стадии при рак на ануса

  Стадии при рак на ануса

Стадият зависи от големината на тумора, наличието или отсъствието на метастази в лимфните възли и висцералните органи. По отношение на

0 коментари Прочети цялата статия

Видове рак на ануса

  Видове рак на ануса

Ракът на ануса бива два вида: епидермоиден или плоскоклетъчен карцином. Няма други разновидности или хистологични видове. Виж продължение: Стадии на

0 коментари Прочети цялата статия

Диагностициране на рак на ануса

  Диагностициране на рак на ануса

При консултация, лекарят може да назначи следните изследвания, с цел да диагностицира и определи стадия на развитие на заболяването: Анамнеза.

0 коментари Прочети цялата статия

Симптоми при рак на ануса

  Симптоми при рак на ануса

Най-честите симптоми на рака на ануса са: Анално кървене. Наблюдава се при 45% от пациентите. Наличие на подутина около ануса.

0 коментари Прочети цялата статия