BezRak.com

рак на стомаха

Наблюдение и контролни прегледи при рак на стомаха

    Наблюдение и контролни прегледи при рак на стомаха

След приключване на лечението е необходимо провеждане на контролни прегледи. Те се извършват, за да се потвърди състоянието на пациента, както и за осъществяване на наблюдение и контрол върху страничните

2 коментара Прочети цялата статия

Химиотерапия при рак на стомаха

    Химиотерапия при рак на стомаха

Химиотерапията е един от най-широко прилаганите методи на лечение на рак. Целта е, чрез използването на различни лекарства, да се унищожат туморните клетки и да се постигне намаляване на заболяването

0 коментари Прочети цялата статия

Лъчетерапия при рак на стомаха

    Лъчетерапия при рак на стомаха

Лъчетерапията е метод, при който се използват йонизиращи лъчения за локално или локорегионално третиране на определени тумори чрез високоенергийни рентгенови лъчи. Целта е да се унищожат туморните клетки, при възможно

0 коментари Прочети цялата статия

Оперативно лечение при рак на стомаха

    Оперативно лечение при рак на стомаха

Оперативната интервенция обикновено е най-важното лечение и първото, което се прилага в повечето случаи на тумор на стомаха в стадии I – III. Видът на оперативно лечение при рак на

0 коментари Прочети цялата статия

Избор на лечение при рак на стомаха

  Избор на лечение при рак на стомаха

След потвърждаване на диагнозата за рак на стомаха и след провеждане на необходимите изследвания за установяване на стадия на заболяването,

0 коментари Прочети цялата статия

Стадии на рак на стомаха

  Стадии на рак на стомаха

За определянето на най-подходящото лечение при рак на стомаха е важно да се стадира тумора, т.е. да се определи в

0 коментари Прочети цялата статия

Видове рак на стомаха

  Видове рак на стомаха

Ракът на стомаха се заражда в жлезистото покритие на стомаха. И ако бъде лекуван в ранен стадий, докато е обхванал

0 коментари Прочети цялата статия

Диагностициране на рак на стомаха

  Диагностициране на рак на стомаха

Преди провеждането на каквото и да било изследване, лекарят изготвя анамнеза и извършва физикален преглед, за да се ориентира относно

0 коментари Прочети цялата статия

Симптоми за рак на стомаха

  Симптоми за рак на стомаха

В ранни стадии на заболяването, ракът на стомаха не предизвиква никакви симптоми и диагностицирането му в такъв момент обикновено става

0 коментари Прочети цялата статия

Ранно диагностициране на рак на стомаха

  Ранно диагностициране на рак на стомаха

Ракът, един от най-сериозните здравословни проблеми в съвременното ни общество, е на второ място сред причините за смърт в световен

0 коментари Прочети цялата статия

Превенция на рак на стомаха

  Превенция на рак на стомаха

Рисков фактор за рак е всеки фактор, който повишава риска от развитие на тумор, т.е. при лице, изложено на такъв

0 коментари Прочети цялата статия

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Потърсете ни в социалните мрежи