BezRak.com

рак на тънкото черво

Риск от рак на тънкото черво при възпалително заболяване на червата (IBD)

    Риск от рак на тънкото черво при възпалително заболяване на червата (IBD)

В Швеция и Дания, учени провеждат популационно-базирано, кохортно проучване на пациенти с възпалителни заболявания на червата (IBD), което проследява тяхното състояние в периода от 1969 до 2017 г. Резултатите от

0 коментари Прочети цялата статия

Наблюдение и прегледи при рак на тънкото черво

    Наблюдение и прегледи при рак на тънкото черво

След приключване на лечението при рак на тънкото черво е необходимо провеждане на контролни прегледи. Те се извършват, за да се потвърди състоянието на пациента, както и за осъществяване на

0 коментари Прочети цялата статия

Прогноза (преживяемост и смъртност) при рак на тънкото черво

    Прогноза (преживяемост и смъртност) при рак на тънкото черво

В зависимост от стадия на заболяването, 5-годишната преживяемост е както следва: Стадий 5-годишна преживяемост Стадий I 65% Стадий II 48% Стадий III 12 до 35% Стадий IV 0 до 4%

0 коментари Прочети цялата статия

Последици при рак на тънкото черво

    Последици при рак на тънкото черво

Страничните ефекти могат да бъдат много различни и да се проявяват в по-голяма или по-малка степен. Важно е при проявата на симптоми да се уведоми онколога, за да прецени най-подходящото

0 коментари Прочети цялата статия

Химиотерапия при рак на тънкото черво

  Химиотерапия при рак на тънкото черво

Помага ли химиотерапията при рак на тънкото черво? Не съществуват достатъчно клинични проучвания, които да водят до заключението, че при

4 коментара Прочети цялата статия

Лъчетерапия при рак на тънкото черво

  Лъчетерапия при рак на тънкото черво

Този метод на лечение би бил приложим само при тумори на дванадесетопръстника поради обстоятелството, че тази анатомична част на тънкото

0 коментари Прочети цялата статия

Оперативно лечение при рак на тънкото черво

  Оперативно лечение при рак на тънкото черво

Необходимо е да се направи разширена интестинална резекция, включваща отстраняване на мезентериалните лимфни възли. За пълното отстраняване на тумори, разположени

0 коментари Прочети цялата статия

Избор на лечение при рак на тънкото черво

  Избор на лечение при рак на тънкото черво

Изборът на лечение зависи главно от стадия на заболяването (TNM класификация). За тумори в стадии I, II и III оперативното

0 коментари Прочети цялата статия

Стадии на рак на тънкото черво

  Стадии на рак на тънкото черво

TNM класификацията (на American Joint Committe on Cancer или AJCC) е най-често използваната система за описание на големината и разпространението

0 коментари Прочети цялата статия

Видове рак на тънкото черво

  Видове рак на тънкото черво

В тънкото черво може да бъдат разположени различни видове тумори. Говорим за аденокарцином на тънкото черво, когато туморът води началото

0 коментари Прочети цялата статия

Диагностика на рак на тънкото черво

  Диагностика на рак на тънкото черво

Диагностицирането често е трудно, поради редкостта на тези тумори и поради обстоятелството, че симптомите и признаците, които се проявяват, са

0 коментари Прочети цялата статия

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Потърсете ни в социалните мрежи