BezRak.com

рак на хранопровода

Наблюдение и прегледи при рак на хранопровода

    Наблюдение и прегледи при рак на хранопровода

След приключване на лечението при рак на хранопровода е необходимо провеждане на редовни прегледи. Те се извършват, за да се потвърди състоянието на пациента, както и за осъществяване на наблюдение

0 коментари Прочети цялата статия

Други методи на лечение при рак на хранопровода

    Други методи на лечение при рак на хранопровода

Понякога затрудненото преглъщане е пълно и се превръща в симптом, който причинява висока тревожност. Пациентът не може да поема нито твърди храни, нито течности, вследствие на което възниква риск от

0 коментари Прочети цялата статия

Химиотерапия при рак на хранопровода

    Химиотерапия при рак на хранопровода

Химиотерапията е един от най-широко прилаганите методи на лечение на рак. Целта е, чрез използването на различни лекарства, да се унищожат туморните клетки и да се постигне намаляване на заболяването

1 comment Прочети цялата статия

Лъчетерапия при рак на хранопровода

    Лъчетерапия при рак на хранопровода

Лъчетерапията е метод, при който се използват йонизиращи лъчения за локално или локорегионално третиране на определени тумори чрез високоенергийни рентгенови лъчи. Целта е да се унищожат туморните клетки, при възможно

0 коментари Прочети цялата статия

Оперативно лечение при рак на хранопровода

  Оперативно лечение при рак на хранопровода

Видът на оперативното лечение при рак на хранопровода варира в зависимост от големината и местоположението на тумора, и от неговото

0 коментари Прочети цялата статия

Избор на лечение при рак на хранопровода

  Избор на лечение при рак на хранопровода

След потвърждаване на диагнозата за рак на хранопровода и след провеждане на необходимите изследвания за установяване на стадия на заболяването,

0 коментари Прочети цялата статия

Стадии на рак на хранопровода

  Стадии на рак на хранопровода

TNM класификацията за рак на хранопровода За определянето на най-подходящото лечение при рак на хранопровода е важно да се класифицира

0 коментари Прочети цялата статия

Видове рак на хранопровода

  Видове рак на хранопровода

Най-често срещаните форми на рак на хранопровода носят наименования, свързани с вида на клетките, от които водят началото си. Лигавицата

0 коментари Прочети цялата статия

Ранно диагностициране на рак на хранопровода

  Ранно диагностициране на рак на хранопровода

Понастоящем няма никакво доказателство, което да е от полза за ранното диагностициране на рак на хранопровода сред населението като цяло.

0 коментари Прочети цялата статия

Профилактика на рак на хранопровода

  Профилактика на рак на хранопровода

Рискови фактори за рак на хранопровода Рисков фактор е всеки фактор, който повишава риска от определено заболяване, т.е. при лице,

0 коментари Прочети цялата статия

Какво представлява болестта рак на хранопровода?

  Какво представлява болестта рак на хранопровода?

Ракът на хранопровода е злокачествен тумор, който се заражда в клетките на хранопроводната лигавица. В повечето случаи ракът на хранопровода

0 коментари Прочети цялата статия

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Потърсете ни в социалните мрежи