BezRak.com

Прочети още статии на тема:

лечение, диагноза и изследвания

Какви са различните стадии на рак?

Какви са различните стадии на рак?
02 април 2021

Различните етапи от развитието на рака се определят според вида на заболяването, размера на първичния тумор и това дали той се е разпространил в други части на тялото.

Определянето на стадия на болестта варира според спецификите на неговия тип. Въпреки това са налични различни стратегии за постигането на тази цел.

В статията ще разгледаме кои са различните стадии на онкологичните заболявания и в какво се характеризират те.

Стадиране на рака

Какво може да разкрие стадият на рака?

Лекарите използват стадирането на рака, за да опишат заболяването от гледна точка на размера на злокачественото образувание и дали то се е разпространило в други части на организма. Според специалистите от Националния раков институт, САЩ, определянето на етапа от развитието на болестта може да помогне за:

  • Назначаване на най-ефективното лечение за пациента;
  • Определяне на тежестта на заболяването и общата преживяемост при него;
  • Да помогне за откриване на клинични изпитвания, които могат да допринесат за лечението рака.

Американското общество за борба с рака разяснява подробно важността от определянето на стадия на рака. Ранните стадии на заболяването може да се повлияят добре от лечението с лъчетерапия или хирургия, докато при по-напредналите етапи обикновено се прилагат химиотерапия, таргетна терапия или имунотерапия.

Стадии на рака

Повечето здравни специалисти използват категория от пет различни етапа, за да опишат характера на онкологичните заболявания.

След поставянето на диагнозата лекарите използват няколко метода за класифициране и определяне на стадия на рака.

Определянето на раковия стадий при диагностициране е отправна точка за прогнозиране на ефективността от дадено лечение, както и на общата степен на оцеляване при конкретния вид заболяване.

Освен чрез определянето на стадия, здравните специалисти могат също да опишат рака с един от следните термини:

  • In situ – ако болестта не е засегнала големи части от органа и не се е разпространила към други тъкани и органи в тялото.
  • Локализиран (localized) – ако ракът е локализиран само на мястото му на откриване.
  • Регионален (regional) – когато ракът се е разпространил в близките тъкани, органи или лимфни възли.
  • Отдалечен (distant) – когато ракът се е разпространил в отдалечени части на тялото.
  • Неопределен (unknown) – ако медицинският специалист няма достатъчно информация, за да класифицира заболяването.

Освен това не всички видове рак могат да бъдат стадирани. Например, лекарите не могат да определят стадия на левкемия, тъй като заболяването представлява рак на кръвта. Някои видове рак, като рак на мозъка, имат своя собствена система за диагностика.

Нулев стадий

При диагностицирането на анормална тъкан, която все още не се е разпространила в други части на тялото, често тя се определя в стадий 0. Тази диагноза може да варира в зависимост от локализацията и начинът на откриване на образуванието.

Характерното при този стадий е, че анормалните клетки все още не са злокачествени, но са предпоставка за развитието на рак, ако не се предприемат необходимите мерки.

Лечение

Могат да бъдат приложени различни лечения на заболяването, но обикновено то включва отстраняване на клетките и околната тъкан.

Преживяемостта при пациентите с нулев стадий на рак е висока, но може да варира при различните типове на болестта. Например, ракът на гърдата, открит в този етап, има 99% преживяемост в рамките на 5 години след поставянето на диагнозата.

Първи стадий

При този ранен стадий на заболяването туморът обикновено е с малки размери и не се е разпространил в близките тъкани или лимфни възли.

Лечение

Лечението при първи стадий на рак често включва хирургия или лъчетерапия с цел унищожаване на раковите клетки. Точният метод на лечение може да варира в зависимост от вида на онкологичното заболяване.

Пациентите с ранен стадий на рак имат значително по-добри изгледи за лечение и по-висока обща преживяемост спрямо тези в по-напреднал етап от неговото развитие.

Втори стадий

При този етап от развитие на заболяването туморът е с малко по-големи размери и е нараснал в близката тъкан.

При него ракът все още е локализиран, но може да се е разпространил в близките тъкани или лимфни възли.

Лечение

Лечението може да варира в зависимост от вида рак и други фактори, включително възрастта и здравословното състояние на пациента. То може да включва лъчетерапия или хирургична интервенция.

Преживяемостта на пациентите с втори стадий на рак варира според тяхната възраст, здравословно състояние и вида на заболяването. Лечението обикновено има добър резултат и общата преживяемост на заболелите е висока.

Трети стадий

При този етап от развитието на рака туморът често е с по-големи размери от тези на по-ранните стадии и се е разпространил в близките тъкани и лимфни възли.

Лечение

Лечението може да бъде по-агресивно, отколкото това при първи и втори стадий, като варира според локализацията на рака. Също така при него общата преживяемост е по-ниска и отново зависи от възрастта и здравословното състояние на пациента, както и от характера на заболяването.

Четвърти стадий

Това е един от най-тежките стадии на рака, при който туморът обикновено е много голям и се е разпространил и в други части на тялото.

Лечение

Лекарите често препоръчват по-агресивен план за лечение на пациентите, диагностицирани в този късен стадий на заболяването. Целта на лечението е да забави или да предотврати разпространението на рака и да подобри общото състояние на заболелите.

Планът за лечение и препоръките могат да варират в зависимост от вида рак и състоянието на пациента. Възможностите могат да включват лъчетерапия, химиотерапия, таргетна терапия и хирургия.

Този етап от заболяването обикновено има по-неблагоприятна перспектива от тази при неговите по-ранни стадии. Възрастта, видът на рака и цялостното здравословно състояние на пациента оказват влияние върху неговите шансове за лечение.

За ранното откриване на онкологични заболявания се препоръчва да се извършват чести профилактични прегледи от медицински специалисти. Навременната диагностика е от изключителна важност и дава възможност за по-добри резултати от лечението на коварната болест.

Източник:

www.medicalnewstoday.com/articles/stages-of-cancer#cancer-stages
Прочети още статии на тема:

лечение, диагноза и изследвания

0 Коментара

Няма коментари.

Няма коментари. Ако желаете напишете вие първи коментар.

Напиши коментар

Напиши коментар

Продукти с конопено масло от Hemp-products.bg

Потърсете ни в социалните мрежи